Ogłoszenie z dnia 02.10.2017 r. o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w obrębie wsi Bliżyn oraz Kucębów.

2017-10-02 1320
Art. czytany: 644 razy

Ogłoszenie o przetargu z dnia 02.10.2017

Na podstawie art. 27, 28 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016, poz.2147 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490) oraz Uchwały Nr XXII/172/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne położonych w obrębie wsi Bliżyn oraz Kucębów. Wójt Gminy Bliżyn ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Bliżyn. Szczegółowa treść ogłoszenia w załączniku. Dodatkowe informacje w Urzędzie Gminy Bliżyn pok. 14 tel. 41 2541172 wew 40