Ogłoszenie o sesji w dniu 15 stycznia 2018 r.

2018-01-11 0928
Art. czytany: 263 razy

Informuję, że w dniu 15 stycznia 2018r. o godz.830 w Urzędzie Gminy Bliżyn /pok. Nr 6/ odbędzie się sesja Rady Gminy Bliżyn, zwołana na wniosek Wójta Gminy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
2. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
3. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam zainteresowanych mieszkańców do udziału w obradach sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Łyjak