Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnij Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2035

2018-01-26 0828
Art. czytany: 340 razy

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnij Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2035