Ogłoszenie o sesji 26 kwietnia 2018 r.

2018-04-23 1435
Art. czytany: 268 razy

Informuję, że w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz.900 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie „Zameczek” odbędzie się sesja Rady Gminy Bliżyn, zwołana na wniosek Wójta Gminy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
2. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
1) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2035,
2) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
3) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
4) wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Bliżyn oraz określenia sezonu kąpielowego na rok 2018,
5) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz na dystrybucję energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej,
3. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam zainteresowanych mieszkańców do udziału w obradach sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Łyjak