KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

2018-09-26 2104
Art. czytany: 460 razy

o terminie i miejscu losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do rady Gminy Bliżyn zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 410 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów nadaje numery:
1) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie § 5 pkt 2;
2) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt 1.
Losowanie numerów list kandydatów w wyborach do rady Gminy Bliżyn nastąpi w dniu 28 września 2018 r., o godzinie 8.00, w budynku Urzędu Gminy Bliżyn (ul. Kościuszki 79A). Z losowania zostanie sporządzony protokół. Informacja o przyznanych numerach list kandydatów zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej, w formie komunikatu Gminnej Komisji Wyborczej i zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Bliżyn.