Informacja o złożonych ofertach na zadanie pn.: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Bliżyn oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

2018-11-07 1124
Art. czytany: 410 razy

Zadanie nr 3/2018

Informacja w załączniku