Zapytanie cenowe - dostawa i montaż i konserwacja systemu transmisji audio-video obrad Rady Gminy Bliżyn w Internecie wraz z systemem zarządzania obradami

2018-12-20 1340
Art. czytany: 285 razy

Gmina Bliżyn informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem na zamówienie publiczne, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty równowartości 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:
„Dostawa, montaż i konserwacja systemu transmisji audio-video obrad Rady Gminy Bliżyn w Internecie wraz z systemem zarządzania obradami”

Zamówienie obejmuje system transmisji obrad oraz system do obsługi posiedzeń i głosowań. Więcej szczegółów w załączniku.