Ogłoszenie z dnia 22.05.2019 r. o sporządzeniu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

2019-05-22 1433
Art. czytany: 443 razy

Ogłoszenie z dnia 22.05.2019 r.
Wójta Gminy Bliżyn
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Działając na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn zm.) Wójt Gminy Bliżyn ogłasza co następuje:

Z zasobu nieruchomości Gminy Bliżyn przeznacza się do zbycia trybem przetargu ustnego nieograniczonego działki
przeznaczone pod budownictwo zagrodowe i mieszkaniowe jednorodzinne położone w obrębie wsi Gilów oznaczone w ewidencji gruntów nr 251/3, 251/4, 251/5, 251/6, 251/7, 251/8,
Pełna treść ogłoszenia w załączniku.