Ogłoszenie o sesji w dniu 17 stycznia 2020 r.

2020-01-14 0815
Art. czytany: 156 razy

Transmisja obrad sesji

Informuję, że w dniu 17 stycznia 2020r. o godz.1500 w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się sesja Rady, zwołana na wniosek Wójta Gminy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
2. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
a) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bliżyn na rok szkolny 2019/2020,
b) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
3. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam zainteresowanych mieszkańców do udziału w obradach sesji.