UCHWAŁA NR XXI/154/2017 RADY GMINY BLIŻYN - w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bliżyn

2017-04-04 1339
Art. czytany: 238 razy

Z dnia: 29 marca 2017 r.

w załączeniu