Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczenia o przeznaczeniu terenu

2016-03-29 1506
Art. czytany: 1338 razy

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy w Bliżynie Kościuszki 79a 26-120 Bliżyn

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek

OPŁATY
Opłata skarbowa za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 70 zł Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu: 17 zł

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
0

PODSTAWA PRAWNA
0

TRYB ODWOŁAWCZY
0

DODATKOWE INFORMACJE
0

0
0

0
00
0

0
0

0
0