Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ściekówo wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód

2017-09-01 1327
Art. czytany: 462 razy

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy Biuro podawcze

WYMAGANE DOKUMENTY
Rysunki , ekspertyzy , atesty i inne dokumenty dot. przydomowej instalacji oczyszczalni ścieków. Mapa sytuacyjna z naniesiona lokalizacją POŚ

OPŁATY
Brak

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
0

PODSTAWA PRAWNA
Par. 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r., poz. 880)

TRYB ODWOŁAWCZY
0

DODATKOWE INFORMACJE
Szczegółowe informacje do zapoznania się w załączniku

0
0

0
00
0

0
0

0
0