P r o t o k ó ł Nr XXXIX/2010 z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 8 października 2010r. w Urzędzie Gminy w Bliżynie.

2010-11-05 1346
Art. czytany: 1373 razy

Protokół w załączeniu