Ogłoszenie

2012-11-12 1215
Art. czytany: 2334 razy

WFOSNFOSIGW
Gmina Bliżyn informuje, że z dniem 10.10.2012 zakończyła realizacje zadania pt. Odbiór, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych oraz dzikich wysypisk z terenu gminy Bliżyn, którego koszt całkowity wyniósł 15 592,23 zł.
Gmina na wykonanie ww. zadania otrzymała dotacje w wysokości 11 029,26 zł. Na kwotę dotacji składają się środki WFOSiGW w Kielcach – 4541,46zł oraz środki NFOSiGW w Warszawie – 6487,80zł.

Wójt Gminy Bliżyn
Mariusz Walachnia