Bezpłatna zbiórka szkła i makulatury

2013-05-10 1453
Art. czytany: 1358 razy

Ogłoszenie

Urząd Gminy informuje, że w dniu 28 maja na terenie gminy będzie przeprowadzona bezpłatna zbiórka opakowań szklanych (butelki i słoiki) i makulatury.
Odbierane będą wyłącznie butelki i słoiki bez zawartości, czyste, niepotłuczone bez nakrętek.
Opakowania szklane segregujemy osobno szkło bezbarwne i osobno szkło kolorowe.
Makulaturę pakujemy do kartonów bądź obwiązujemy sznurkiem lub owijamy taśmą.
(W przypadku deszczu makulaturę dodatkowo należy spakować w worek foliowy)
Warunkiem uczestnictwa w bezpłatnej akcji jest aktualna umowa na odbiór i wywóz odpadów komunalnych zmieszanych oraz posiadanie dowodów opłat za te usługi!
Zbiórka dotyczy wyłącznie odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Bliżyn !!!
Worki na odpady szklane są dostępne u sołtysów poszczególnych miejscowości, jak również są do pobrania w Urzędzie Gminy.
Worki z odpadami prosimy składać w dniu 28 maja br. do godz. 900 w poniżej wyznaczonych punktach zbiórki w poszczególnych miejscowościach.

Informacja o punktach zbiorczych odpadów szklanych i makulatury na terenie
Gminy Bliżyn

1. Bliżyn
- przed budynkiem OSP
- przy „pętli”
- ul. Zafabryczna, na przeciwko sklepu p. J. Skorupskiego
2. Brzeście
- parking przy altanie
- łąka obok p. Milanowskiej
3. Bugaj
- koło posesji p. Szweda
4. Drożdżów
- na przeciwko posesji p. sołtys M. Jachimowicz
5. Gilów
- teren boiska koło p. Łukomskiej
- za rzeką koło tablicy ogłoszeń (obok p. Ślusarczyka)
- przy posesji sołtysa p. Matyni (Gilów 74)
6. Gostków
- Gostków Górny - przy wjeździe do p. sołtys J. Sieczki
- teren obok byłego sklepu p. S. Janusa
- Gostków Dolny - teren przy skrzyżowaniu przed torami
7. Górki
- teren przed starym sklepem GS-u
8. Jastrzębia
- przy posesji p. sołtysa S. Bernatka
9. Kopcie
- na posesji p. sołtys J. Jaślan
10. Kucębów Górny
- przy tablicy ogłoszeń
11. Kucębów Dolny
- przy tablicy ogłoszeń
12. Nowki
- przed budynkiem OSP
13. Mroczków
- przed budynkiem OSP
14. Mroczków-Kamionka
- na przeciwko posesji nr 15
15. Mroczków- Kapturów
- na działce obok posesji nr 21
16. Nowy Odrowążek
- przy budynku OSP
17. Odrowążek
- na posesji p. sołtysa S. Bernatka
18. Płaczków
- przy zjeździe z drogi krajowej na Mroczków
- Piechotne – na posesji u p. sołtys D. Domagała
- Piechotne – obok posesji nr 58
- Sołtyków – przy zjeździe z drogi krajowej na cegielnie
19. Rędocin
- na posesji u p. sołtys M. Mamli
20. Sobótka
- na posesji u p. sołtys K. Adamczyk
21. Sorbin
- teren przed budynkiem OSP
- plac obok kościoła
22. Ubyszów
- przy pętli autobusowej
- na terenie boiska przy dawnej szkole
23. Wołów
- teren przy budynku OSP
24. Wojtyniów
- ul. Kamienna (przy sklepie)
- na placu przy budowanej przepompowni
25. Zagórze
- przy „pętli”
26. Zbrojów
-na posesji p. Sołtys B. Żak