A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały Rady Gminy kadencji IV 2002-2006 » Uchwały z sesji nr XVIII/04 z dnia 14 grudnia 2004 r.
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenia Wójta Gminy Bliżyn dotyczące wyborów Prezydenta RP
» Giełda obrotu towarami rolno-spożywczymi Platforma Żywnościowa
» Informacja o wynikach - zadanie 'Kompleksowa obsługa bankowa budżetu ...'
» Zbiorcze zestawienie ofert - zadanie 'Kompleksowa obsługa bankowa ...'
» Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego ...
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały z sesji nr XVIII/04 z dnia 14 grudnia 2004 r. ': 17
1  Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego - 12 stycznia 2005 roku
w sprawie uchwały nr XVIII/163/04 Rady Gminy w Bliżynie...
2005-01-31 1330 Czytano:1236 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR XVIII/160/2004 Rady Gminy w Bliżynie - 14 grudnia 2004 roku
w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Bliżyn z organizacjami pozarządowymi i innymi p...
2004-12-20 1430 Czytano:1288 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA Nr XVIII/161/04 Rady Gminy Bliżyn - 14 grudnia 2004 roku
w sprawie: uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bliżyn....
2004-12-21 0954 Czytano:1256 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA Nr XVIII/163/04 Rady Gminy Bliżyn - 14 grudnia 2004 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bliżyn 1” na ob...
2004-12-22 1034 Czytano:1291 razy » Przeczytaj artykuł
5  U c h w a ł a Nr XVIII/164/04 Rady Gminy w Bliżynie - 14 grudnia 2004 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gilów 1”, na ...
2004-12-22 1030 Czytano:1200 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA Nr XVIII/165/04 Rady Gminy w Bliżynie - 14 grudnia 2004 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych...
2004-12-20 1337 Czytano:1201 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA Nr XVIII/166/04 Rady Gminy w Bliżynie - 14 grudnia 2004 roku
W sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej, określenia jej wysokości i poboru....
2004-12-20 1346 Czytano:1279 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA Nr XVIII/167/2004 Rady Gminy w Bliżynie - 14 grudnia 2004 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów ...
2004-12-20 1352 Czytano:1241 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR XVIII/168/04 RADY GMINY W BLIŻYNIE - 14 grudnia 2004 roku
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości....
2004-12-20 1401 Czytano:1303 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR XVIII/169/04 RADY GMINY W BLIŻYNIE - 14 grudnia 2004 roku
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości....
2004-12-20 1407 Czytano:1185 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr XVIII/170/04 Rady Gminy w Bliżynie - 14 grudnia 2004 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004....
2004-12-20 1425 Czytano:1125 razy » Przeczytaj artykuł
12  U c h w a ł a Nr XVIII/171/04 Rady Gminy w Bliżynie - 14 grudnia 2004 roku
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 200...
2004-12-21 0910 Czytano:1295 razy » Przeczytaj artykuł
13  U c h w a ł a Nr XVIII/172/04 Rady Gminy w Bliżynie - 14 grudnia 2004 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Bożeny Zep-Nowek na niewłaściwe postępowanie Dyrektora Zespo...
2004-12-20 1249 Czytano:1227 razy » Przeczytaj artykuł
14  U c h w a ł a Nr XVIII/173/04 Rady Gminy w Bliżynie - 14 grudnia 2004 roku
w sprawie rozpatrzenia wniosku o usunięcie naruszenia prawa przy podejmowaniu uchwały Nr XVI/146/0...
2004-12-20 1255 Czytano:1271 razy » Przeczytaj artykuł
15  U c h w a ł a Nr XVIII/174/04 Rady Gminy w Bliżynie - 14 grudnia 2004 roku
w sprawie rozpatrzenia wniosku o usunięcie naruszenia prawa przy podejmowaniu uchwały Nr XVI/147/0...
2004-12-20 1301 Czytano:1126 razy » Przeczytaj artykuł
16  U c h w a ł a Nr XVIII/175/04 Rady Gminy w Bliżynie - 14 grudnia 2004 roku
w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy w Bliżynie oraz Komisji na 2005 rok....
2004-12-21 0914 Czytano:1226 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr XVIII/176/04 Rady Gminy w Bliżynie - 14 grudnia 2004 roku
w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Gminy Bliżyn...
2004-12-20 1243 Czytano:1253 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały z sesji nr XI/03 z dnia 15.12.2003 r.
Uchwały z sesji nr XII/04 z dnia 6.02.2004 r.
Uchwały z sesji nr XIII/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r.
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr XIV/04 z dnia 12 czerwca 2004 r.
Uchwały z sesji nr XV/04 z dnia 24 czerwca 2004 r.
Uchwały z sesji nr XVI/04 z dnia 2 września 2004 r.
Uchwały z sesji nr XVII/04 z dnia 27 pażdziernika 2004 r.
Uchwały z sesji nr XVIII/04 z dnia 14 grudnia 2004 r.
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr XXIX/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
Uchwały z sesji nr XX/05 z dnia 17.02.2005 r.
Uchwały z sesji nr XXI/05 z dnia 30.03.2005 r.
Uchwały z sesji nr XXII/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r.
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr XXIII/05 z dnia 13 czerwca 2005 r.
Uchwały z sesji nr XXIV/05 z dnia 24 czerwca 2005 roku
Uchwały z sesji nr XXV/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r.
Uchwały z sesji nr XXVI/05 z dnia 26 października 2005 r.
Uchwały z sesji nr XXVIII/05 z dnia 14 grudnia 2005 r.
Uchwały z sesji nr XXIX/06 z dnia 6 lutego 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXX/06 z dnia 5 kwietnia 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXI/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXII/06 z dnia 29 czerwca 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXIII/06 z dnia 19 lipca 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXIV/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXV/06 z dnia 15 września 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXVI/06 z dnia 25 października 2006 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie uchwały nr XVIII/163/04 Rady Gminy w Bliżynie
» w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Bliżyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 r.
» w sprawie: uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bliżyn.
» w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bliżyn 1” na obszarze gminy Bliżyn.
» w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gilów 1”, na obszarze gminy Bliżyn.
» w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
» W sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej, określenia jej wysokości i poboru.
» w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
» w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
» w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn