A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały Rady Gminy kadencji IV 2002-2006 » Uchwały z sesji nr XVIII/04 z dnia 14 grudnia 2004 r.
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Budżet i finanse
Petycje
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Oferty inwestycyjne
Rewitalizacja
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
Akcje wyborcze
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Rejestr instytucji kultury
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o wynikach przetargu - termomodernizacja budynków użyteczności publicznejw gminie Bliżyn
» Ogłoszenie o wynikach przetargu - Roboty budowlane w budynkach użyteczności publicznej
» WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W ROKU 2017
» Jak postępować w przypadku znalezienia martwego dzika?
» OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały z sesji nr XVIII/04 z dnia 14 grudnia 2004 r. ': 17
1  Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego - 12 stycznia 2005 roku
w sprawie uchwały nr XVIII/163/04 Rady Gminy w Bliżynie...
2005-01-31 1330 Czytano:942 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR XVIII/160/2004 Rady Gminy w Bliżynie - 14 grudnia 2004 roku
w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Bliżyn z organizacjami pozarządowymi i innymi p...
2004-12-20 1430 Czytano:897 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA Nr XVIII/161/04 Rady Gminy Bliżyn - 14 grudnia 2004 roku
w sprawie: uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bliżyn....
2004-12-21 0954 Czytano:907 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA Nr XVIII/163/04 Rady Gminy Bliżyn - 14 grudnia 2004 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bliżyn 1” na ob...
2004-12-22 1034 Czytano:935 razy » Przeczytaj artykuł
5  U c h w a ł a Nr XVIII/164/04 Rady Gminy w Bliżynie - 14 grudnia 2004 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gilów 1”, na ...
2004-12-22 1030 Czytano:891 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA Nr XVIII/165/04 Rady Gminy w Bliżynie - 14 grudnia 2004 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych...
2004-12-20 1337 Czytano:880 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA Nr XVIII/166/04 Rady Gminy w Bliżynie - 14 grudnia 2004 roku
W sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej, określenia jej wysokości i poboru....
2004-12-20 1346 Czytano:888 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA Nr XVIII/167/2004 Rady Gminy w Bliżynie - 14 grudnia 2004 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów ...
2004-12-20 1352 Czytano:936 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR XVIII/168/04 RADY GMINY W BLIŻYNIE - 14 grudnia 2004 roku
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości....
2004-12-20 1401 Czytano:926 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR XVIII/169/04 RADY GMINY W BLIŻYNIE - 14 grudnia 2004 roku
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości....
2004-12-20 1407 Czytano:906 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr XVIII/170/04 Rady Gminy w Bliżynie - 14 grudnia 2004 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004....
2004-12-20 1425 Czytano:795 razy » Przeczytaj artykuł
12  U c h w a ł a Nr XVIII/171/04 Rady Gminy w Bliżynie - 14 grudnia 2004 roku
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 200...
2004-12-21 0910 Czytano:909 razy » Przeczytaj artykuł
13  U c h w a ł a Nr XVIII/172/04 Rady Gminy w Bliżynie - 14 grudnia 2004 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Bożeny Zep-Nowek na niewłaściwe postępowanie Dyrektora Zespo...
2004-12-20 1249 Czytano:928 razy » Przeczytaj artykuł
14  U c h w a ł a Nr XVIII/173/04 Rady Gminy w Bliżynie - 14 grudnia 2004 roku
w sprawie rozpatrzenia wniosku o usunięcie naruszenia prawa przy podejmowaniu uchwały Nr XVI/146/0...
2004-12-20 1255 Czytano:899 razy » Przeczytaj artykuł
15  U c h w a ł a Nr XVIII/174/04 Rady Gminy w Bliżynie - 14 grudnia 2004 roku
w sprawie rozpatrzenia wniosku o usunięcie naruszenia prawa przy podejmowaniu uchwały Nr XVI/147/0...
2004-12-20 1301 Czytano:813 razy » Przeczytaj artykuł
16  U c h w a ł a Nr XVIII/175/04 Rady Gminy w Bliżynie - 14 grudnia 2004 roku
w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy w Bliżynie oraz Komisji na 2005 rok....
2004-12-21 0914 Czytano:867 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr XVIII/176/04 Rady Gminy w Bliżynie - 14 grudnia 2004 roku
w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Gminy Bliżyn...
2004-12-20 1243 Czytano:971 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały z sesji nr XI/03 z dnia 15.12.2003 r.
Uchwały z sesji nr XII/04 z dnia 6.02.2004 r.
Uchwały z sesji nr XIII/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r.
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr XIV/04 z dnia 12 czerwca 2004 r.
Uchwały z sesji nr XV/04 z dnia 24 czerwca 2004 r.
Uchwały z sesji nr XVI/04 z dnia 2 września 2004 r.
Uchwały z sesji nr XVII/04 z dnia 27 pażdziernika 2004 r.
Uchwały z sesji nr XVIII/04 z dnia 14 grudnia 2004 r.
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr XXIX/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
Uchwały z sesji nr XX/05 z dnia 17.02.2005 r.
Uchwały z sesji nr XXI/05 z dnia 30.03.2005 r.
Uchwały z sesji nr XXII/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r.
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr XXIII/05 z dnia 13 czerwca 2005 r.
Uchwały z sesji nr XXIV/05 z dnia 24 czerwca 2005 roku
Uchwały z sesji nr XXV/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r.
Uchwały z sesji nr XXVI/05 z dnia 26 października 2005 r.
Uchwały z sesji nr XXVIII/05 z dnia 14 grudnia 2005 r.
Uchwały z sesji nr XXIX/06 z dnia 6 lutego 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXX/06 z dnia 5 kwietnia 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXI/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXII/06 z dnia 29 czerwca 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXIII/06 z dnia 19 lipca 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXIV/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXV/06 z dnia 15 września 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXVI/06 z dnia 25 października 2006 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie uchwały nr XVIII/163/04 Rady Gminy w Bliżynie
» w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Bliżyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 r.
» w sprawie: uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bliżyn.
» w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bliżyn 1” na obszarze gminy Bliżyn.
» w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gilów 1”, na obszarze gminy Bliżyn.
» w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
» W sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej, określenia jej wysokości i poboru.
» w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
» w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
» w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn