A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały Rady Gminy kadencji IV 2002-2006 » Uchwały z sesji nr XX/05 z dnia 17.02.2005 r.
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Budżet i finanse
Petycje
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Oferty inwestycyjne
Rewitalizacja
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
Akcje wyborcze
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Rejestr instytucji kultury
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Bliżyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
» P r o t o k ó ł Nr XXX/2018 z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 27 marca 2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie
» Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w WPF
» Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
» Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały z sesji nr XX/05 z dnia 17.02.2005 r. ': 7
1  UCHWAŁA NR XX/178/05 Rady Gminy w Bliżynie - 17 lutego 2005 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznaw...
2005-02-25 0907 Czytano:1022 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała nr XX/179/05 Rady Gminy w Bliżynie - 17 lutego 2005 r.
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku ...
2005-02-25 0911 Czytano:941 razy » Przeczytaj artykuł
3  U C H W A Ł A Nr XX/180/05 - 17 lutego 2005 r.
w sprawie określenia ogólnych zasad i trybu realizacji budowy wodociągu na terenie gminy Bliżyn ...
2005-02-24 1356 Czytano:1045 razy » Przeczytaj artykuł
4  U c h w a ł a Nr XX/181/05 Rady Gminy w Bliżynie - 17 lutego 2005 r.
w sprawie określenia zasad i trybu realizacji inwestycji prowadzonych
z udziałem mieszkańców, ...
2005-02-24 1401 Czytano:1005 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr XX/182/05 Rady Gminy w Bliżynie - 17 lutego 2005 r.
w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych jednostek organizacyjnych oświaty....
2005-02-25 0931 Czytano:939 razy » Przeczytaj artykuł
6  U c h w a ł a Nr XX/183/05 Rady Gminy w Bliżynie - 17 lutego 2005 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Bliżyn i Miastem Skarżysko-Kami...
2005-02-24 1404 Czytano:1017 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała XX/184/05 Rady Gminy w Bliżynie - 17 lutego 2005 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bliżyn na 2005 rok....
2005-02-25 0937 Czytano:997 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały z sesji nr XI/03 z dnia 15.12.2003 r.
Uchwały z sesji nr XII/04 z dnia 6.02.2004 r.
Uchwały z sesji nr XIII/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r.
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr XIV/04 z dnia 12 czerwca 2004 r.
Uchwały z sesji nr XV/04 z dnia 24 czerwca 2004 r.
Uchwały z sesji nr XVI/04 z dnia 2 września 2004 r.
Uchwały z sesji nr XVII/04 z dnia 27 pażdziernika 2004 r.
Uchwały z sesji nr XVIII/04 z dnia 14 grudnia 2004 r.
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr XXIX/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
Uchwały z sesji nr XX/05 z dnia 17.02.2005 r.
Uchwały z sesji nr XXI/05 z dnia 30.03.2005 r.
Uchwały z sesji nr XXII/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r.
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr XXIII/05 z dnia 13 czerwca 2005 r.
Uchwały z sesji nr XXIV/05 z dnia 24 czerwca 2005 roku
Uchwały z sesji nr XXV/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r.
Uchwały z sesji nr XXVI/05 z dnia 26 października 2005 r.
Uchwały z sesji nr XXVIII/05 z dnia 14 grudnia 2005 r.
Uchwały z sesji nr XXIX/06 z dnia 6 lutego 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXX/06 z dnia 5 kwietnia 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXI/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXII/06 z dnia 29 czerwca 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXIII/06 z dnia 19 lipca 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXIV/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXV/06 z dnia 15 września 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXVI/06 z dnia 25 października 2006 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bliżyn w roku 2005
» w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
» w sprawie określenia ogólnych zasad i trybu realizacji budowy wodociągu na terenie gminy Bliżyn przy dobrowolnym udziale mieszkańców.
» w sprawie określenia zasad i trybu realizacji inwestycji prowadzonych z udziałem mieszkańców, a polegających na podłączeniu odbiorców do sieci gazowej na terenie gminy Bliżyn.
» w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych jednostek organizacyjnych oświaty.
» w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Bliżyn i Miastem Skarżysko-Kamienna w celu realizacji wspólnej polityki transportowej lokalnego transportu zbiorowego.
» w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bliżyn na 2005 rok.
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn