A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały Rady Gminy kadencji IV 2002-2006 » Uchwały z sesji nr XX/05 z dnia 17.02.2005 r.
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZAKAZ WSTĘPU NA SKWERY ALTANY I PLACE ZABAW
» Sesja XVI Rady Gminy Bliżyn 30 marca 2020 r. - imienny wykaz głosowań
» ZMIANY GODZIN PRACY W DOWODACH OSOBISTYCH
» ZWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI PSZOK
» Zgłaszanie kandydatów do prac w Obwodowych Komisjach Wyborczych
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały z sesji nr XX/05 z dnia 17.02.2005 r. ': 7
1  UCHWAŁA NR XX/178/05 Rady Gminy w Bliżynie - 17 lutego 2005 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznaw...
2005-02-25 0907 Czytano:1392 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała nr XX/179/05 Rady Gminy w Bliżynie - 17 lutego 2005 r.
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku ...
2005-02-25 0911 Czytano:1290 razy » Przeczytaj artykuł
3  U C H W A Ł A Nr XX/180/05 - 17 lutego 2005 r.
w sprawie określenia ogólnych zasad i trybu realizacji budowy wodociągu na terenie gminy Bliżyn ...
2005-02-24 1356 Czytano:1383 razy » Przeczytaj artykuł
4  U c h w a ł a Nr XX/181/05 Rady Gminy w Bliżynie - 17 lutego 2005 r.
w sprawie określenia zasad i trybu realizacji inwestycji prowadzonych
z udziałem mieszkańców, ...
2005-02-24 1401 Czytano:1332 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr XX/182/05 Rady Gminy w Bliżynie - 17 lutego 2005 r.
w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych jednostek organizacyjnych oświaty....
2005-02-25 0931 Czytano:1319 razy » Przeczytaj artykuł
6  U c h w a ł a Nr XX/183/05 Rady Gminy w Bliżynie - 17 lutego 2005 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Bliżyn i Miastem Skarżysko-Kami...
2005-02-24 1404 Czytano:1315 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała XX/184/05 Rady Gminy w Bliżynie - 17 lutego 2005 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bliżyn na 2005 rok....
2005-02-25 0937 Czytano:1334 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały z sesji nr XI/03 z dnia 15.12.2003 r.
Uchwały z sesji nr XII/04 z dnia 6.02.2004 r.
Uchwały z sesji nr XIII/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r.
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr XIV/04 z dnia 12 czerwca 2004 r.
Uchwały z sesji nr XV/04 z dnia 24 czerwca 2004 r.
Uchwały z sesji nr XVI/04 z dnia 2 września 2004 r.
Uchwały z sesji nr XVII/04 z dnia 27 pażdziernika 2004 r.
Uchwały z sesji nr XVIII/04 z dnia 14 grudnia 2004 r.
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr XXIX/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
Uchwały z sesji nr XX/05 z dnia 17.02.2005 r.
Uchwały z sesji nr XXI/05 z dnia 30.03.2005 r.
Uchwały z sesji nr XXII/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r.
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr XXIII/05 z dnia 13 czerwca 2005 r.
Uchwały z sesji nr XXIV/05 z dnia 24 czerwca 2005 roku
Uchwały z sesji nr XXV/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r.
Uchwały z sesji nr XXVI/05 z dnia 26 października 2005 r.
Uchwały z sesji nr XXVIII/05 z dnia 14 grudnia 2005 r.
Uchwały z sesji nr XXIX/06 z dnia 6 lutego 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXX/06 z dnia 5 kwietnia 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXI/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXII/06 z dnia 29 czerwca 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXIII/06 z dnia 19 lipca 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXIV/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXV/06 z dnia 15 września 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXVI/06 z dnia 25 października 2006 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bliżyn w roku 2005
» w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
» w sprawie określenia ogólnych zasad i trybu realizacji budowy wodociągu na terenie gminy Bliżyn przy dobrowolnym udziale mieszkańców.
» w sprawie określenia zasad i trybu realizacji inwestycji prowadzonych z udziałem mieszkańców, a polegających na podłączeniu odbiorców do sieci gazowej na terenie gminy Bliżyn.
» w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych jednostek organizacyjnych oświaty.
» w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Bliżyn i Miastem Skarżysko-Kamienna w celu realizacji wspólnej polityki transportowej lokalnego transportu zbiorowego.
» w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bliżyn na 2005 rok.
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn