A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały Rady Gminy kadencji IV 2002-2006 » Uchwały z sesji nr XXVI/05 z dnia 26 października 2005 r.
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Budżet i finanse
Petycje
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Oferty inwestycyjne
Rewitalizacja
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
Akcje wyborcze
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Rejestr instytucji kultury
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Bliżyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
» P r o t o k ó ł Nr XXX/2018 z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 27 marca 2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie
» Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w WPF
» Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
» Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały z sesji nr XXVI/05 z dnia 26 października 2005 r. ': 9
1  U c h w a ł a Nr XXVI/214/05 Rady Gminy w Bliżynie - 26 października 2005 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Bliżyn i Gminą Skarżysko-Kamie...
2005-11-04 1106 Czytano:947 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr XXVI/215/05 Rady Gminy w Bliżynie - 26 października 2005 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w banku krajowym...
2005-11-04 1129 Czytano:902 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr XXVI/216/05 Rady Gminy w Bliżynie - 26 października 2005 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i ...
2005-11-04 1135 Czytano:1008 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała XXVI/217/05 Rady Gminy w Bliżynie - 26 października 2005 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie programów współfinansowanych ze środków p...
2005-11-04 1139 Czytano:938 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała XXVI/218/05 Rady Gminy w Bliżynie - 26 października 2005 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie programów współfinansowanych ze środków p...
2005-11-04 1142 Czytano:931 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr XXVI/219/05 Rady Gminy w Bliżynie - 26 października 2005 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005...
2005-11-04 1155 Czytano:850 razy » Przeczytaj artykuł
7  U c h w a ł a Nr XXVI/220/05 Rady Gminy w Bliżynie - 26 października 2005 roku
w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy...
2005-11-04 1112 Czytano:999 razy » Przeczytaj artykuł
8  U c h w a ł a Nr XXVI/221/05 Rady Gminy w Bliżynie - 26 października 2005 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bl...
2005-11-04 1117 Czytano:958 razy » Przeczytaj artykuł
9  U c h w a ł a Nr XXVI/222/05 Rady Gminy w Bliżynie - 26 października 2005 roku
w sprawie zaopatrzenia w wodę miejscowości Rędocin...
2005-11-04 1120 Czytano:926 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały z sesji nr XI/03 z dnia 15.12.2003 r.
Uchwały z sesji nr XII/04 z dnia 6.02.2004 r.
Uchwały z sesji nr XIII/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r.
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr XIV/04 z dnia 12 czerwca 2004 r.
Uchwały z sesji nr XV/04 z dnia 24 czerwca 2004 r.
Uchwały z sesji nr XVI/04 z dnia 2 września 2004 r.
Uchwały z sesji nr XVII/04 z dnia 27 pażdziernika 2004 r.
Uchwały z sesji nr XVIII/04 z dnia 14 grudnia 2004 r.
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr XXIX/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
Uchwały z sesji nr XX/05 z dnia 17.02.2005 r.
Uchwały z sesji nr XXI/05 z dnia 30.03.2005 r.
Uchwały z sesji nr XXII/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r.
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr XXIII/05 z dnia 13 czerwca 2005 r.
Uchwały z sesji nr XXIV/05 z dnia 24 czerwca 2005 roku
Uchwały z sesji nr XXV/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r.
Uchwały z sesji nr XXVI/05 z dnia 26 października 2005 r.
Uchwały z sesji nr XXVIII/05 z dnia 14 grudnia 2005 r.
Uchwały z sesji nr XXIX/06 z dnia 6 lutego 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXX/06 z dnia 5 kwietnia 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXI/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXII/06 z dnia 29 czerwca 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXIII/06 z dnia 19 lipca 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXIV/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXV/06 z dnia 15 września 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXVI/06 z dnia 25 października 2006 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Bliżyn i Gminą Skarżysko-Kamienna dotyczącego zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w Skarżysku-Kamiennej „Łyżwy”.
» w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w banku krajowym
» w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
» w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie programów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
» w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie programów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
» w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005
» w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy
» w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bliżyn
» w sprawie zaopatrzenia w wodę miejscowości Rędocin
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn