A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia - rok 2005
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Budżet i finanse
Petycje
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Oferty inwestycyjne
Rewitalizacja
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
Akcje wyborcze
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Rejestr instytucji kultury
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o wynikach przetargu - termomodernizacja budynków użyteczności publicznejw gminie Bliżyn
» Ogłoszenie o wynikach przetargu - Roboty budowlane w budynkach użyteczności publicznej
» WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W ROKU 2017
» Jak postępować w przypadku znalezienia martwego dzika?
» OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego
Ilość wiadomości z działu 'Zarządzenia - rok 2005': 55
1  Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1/2005 Wójta Gminy Bliżyn - 3 stycznia 2005 roku
w sprawie rozkładu i czasu pracy pracowników samorządowych; obsługi i hydroforni w 2005 roku....
2005-01-04 1220 Czytano:835 razy » Przeczytaj artykuł
2  ZARZĄDZENIE Nr 2 /2005 Wójta Gminy Bliżyn - 5 stycznia 2005 roku
zmieniające zarządzenie 17/02 Wójta Gminy Bliżyn
z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie powołania ...
2005-01-06 1000 Czytano:888 razy » Przeczytaj artykuł
3  Z a r z ą d z e n i e Nr 3/2005 Wójta Gminy Bliżyn - 5 stycznia 2005 roku
W sprawie umorzenia odsetek od zaległości z tytułu opłat za wodę...
2005-04-27 1201 Czytano:859 razy » Przeczytaj artykuł
4  ZARZADZENIE Nr 4/2005 Wójta Gminy Bliżyn - 28 stycznia 2005 roku
sprawie: zmiany zarządzenia Nr 75/2003 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 30 grudnia 2003 roku Regulaminu...
2005-04-27 1256 Czytano:887 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 5/ 2005 Wójta Gminy w Bliżynie - 2 marca 2005 roku
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok....
2005-04-27 1303 Czytano:897 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 6/ 2005 Wójta Gminy w Bliżynie - 2 marca 2005 roku
w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconyc...
2005-04-27 1320 Czytano:927 razy » Przeczytaj artykuł
7  ZARZĄDZENIE NR 7/2005 WÓJTA GMINY BLIŻYN - 2 MARCA 2005 ROKU
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie...
2005-03-03 1011 Czytano:902 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 8/2005 Wójta Gminy Bliżyn - 4 marca 2005 r.
w sprawie: powołania komisji ds. opracowania raportu z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bli...
2005-03-31 1410 Czytano:899 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 9/05 Wójta Gminy w Bliżynie - 31 marca 2005 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok....
2005-04-06 1420 Czytano:909 razy » Przeczytaj artykuł
10  ZARZĄDZENIE Nr 10/2005 Wójta Gminy Bliżyn - 5 kwietnia 2005 roku
w sprawie ustanowienia dnia 8 kwietnia 2005 r dniem wolnym od pracy....
2005-04-06 1412 Czytano:947 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 11/2005 WÓJTA GMINY BLIŻYN - 5 kwietnia 2005 roku
w sprawie organizacji stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz...
2005-04-25 1136 Czytano:1135 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie nr 12/2005 Wójta Gminy w Bliżynie - 13 kwietnia 2005 roku
w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe...
2005-04-26 1111 Czytano:884 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 13/2005 Wójta Gminy Bliżyn - 21 kwietnia 2005 roku
w sprawie umorzenia odsetek z tytułu zaległości w opłacie naliczonego czynszu za wynajem lokalu ...
2005-05-11 1104 Czytano:854 razy » Przeczytaj artykuł
14  ZARZĄDZENIE Nr 14/2005 Wójta Gminy Bliżyn - 25 kwietnia 2005 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na...
2005-04-27 1011 Czytano:910 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 15/05 Wójta Gminy w Bliżynie - 25 kwietnia 2005 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok....
2005-04-27 1300 Czytano:909 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 16/2005 Wójta Gminy w Bliżynie - 9 maja 2005 roku
w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej...
2005-05-11 1110 Czytano:854 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 17/05 Wójta Gminy w Bliżynie - 31 maja 2005 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok....
2005-11-07 1123 Czytano:822 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 18/05 Wójta Gminy Bliżyn - 31 maja 2005 roku
w sprawie sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialneg...
2016-03-03 1046 Czytano:151 razy » Przeczytaj artykuł
19  Z a r z ą d z e n i e Nr 19/2005 Wójta Gminy Bliżyn - 17 czerwca 2005 roku
W sprawie umorzenia odsetek od zaległości z tytułu opłat za wodę...
2005-06-23 1131 Czytano:914 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 20/05 Wójta Gminy w Bliżynie - 24 czerwca 2005 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok....
2005-07-06 1153 Czytano:833 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie Nr 21/2005 Wójta Gminy Bliżyn - 6 lipca 2005 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 7/2005 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 2 marca 2005 roku w sprawie zat...
2005-07-14 1128 Czytano:819 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie nr 22/2005 Wójta Gminy w Bliżynie - 06 lipca 2005 roku
w sprawie ustalenia składów osobowych komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiega...
2005-07-08 1103 Czytano:885 razy » Przeczytaj artykuł
23  ZARZĄDZENIE NR 23 /2005 WÓJTA GMINY BLIŻYN - 20 lipca 2005 roku
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania i określenia sposobu jego funkcjonowania...
2005-07-25 1336 Czytano:843 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie Nr 24/05 Wójta Gminy w Bliżynie - 25 lipca 2005 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok...
2005-11-07 1127 Czytano:849 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zarządzenie Nr 25/2005 Wójta Gminy Bliżyn - 8 sierpnia 2005 roku
w sprawie powołania komisji do odbioru i przekazania do eksploatacji inwestycji pn. 'Odbudowa drogi...
2016-03-03 1050 Czytano:169 razy » Przeczytaj artykuł
26  ZARZĄDZENIE NR 26/2005 WÓJTA GMINY BLIŻYN - 24 sierpnia 2005 roku
w sprawie planowania operacyjnego Gminy Bliżyn w warunkach zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa...
2005-08-26 0854 Czytano:1221 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zarządzenie Nr 27/2005 Wójta Gminy Bliżyn - 25 sierpnia 2005 roku
w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Bliżyn Komisji Przetargowej o udzielenie zamówień publiczn...
2016-03-03 1053 Czytano:146 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zarządzenie Nr 28/2005 Wójta Gminy Bliżyn - 25 sierpnia 2005 roku
w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy Bliżyn „Polityki bezpieczeństwa”...
2005-08-29 1357 Czytano:858 razy » Przeczytaj artykuł
29  Zarządzenie Nr 29/2005 Wójta Gminy Bliżyn - 25 sierpnia 2005 roku
w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Bliżyn „Instrukcji zarządzania systemem informatycz...
2005-08-29 1409 Czytano:878 razy » Przeczytaj artykuł
30  Zarządzenie Nr 30/05 Wójta Gminy Bliżyn - 25 sierpnia 2005 roku
w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 10/2002 Wójta Gminy w Bliżynie z dnia 19 sierpnia ...
2016-03-03 1056 Czytano:142 razy » Przeczytaj artykuł
31  Zarządzenie Nr 31/05 Wójta Gminy w Bliżynie - 29 sierpnia 2005 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok...
2005-11-07 1138 Czytano:815 razy » Przeczytaj artykuł
32  ZARZĄDZENIE Nr 32/2005 Wójta Gminy Bliżyn - 31sierpnia 2005 roku
w sprawie: powołania składów obwodowych komisji wyborczych...
2005-11-21 1129 Czytano:2027 razy » Przeczytaj artykuł
33  Zarządzenie Nr 33/2005 Wójta Gminy Bliżyn - 31 sierpnia 2005 roku
w sprawie: ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2005 roku zadania własnego Gminy ...
2005-09-02 1119 Czytano:849 razy » Przeczytaj artykuł
34  Zarządzenie Nr 34/2005 Wójta Gminy w Bliżynie - 8 września 2005 roku
w sprawie zasad opracowania materiałów oraz składania wniosków budżetowych do opracowania proje...
2005-09-16 1517 Czytano:912 razy » Przeczytaj artykuł
35  ZARZĄDZENIE Nr 35/2005 Wójta Gminy Bliżyn - 14 września 2005 roku
w sprawie: powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospo...
2005-11-21 1132 Czytano:1311 razy » Przeczytaj artykuł
36  ZARZĄDZENIE Nr 36 /2005 Wójta Gminy Bliżyn - 15 września 2005 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na s...
2005-09-19 0912 Czytano:967 razy » Przeczytaj artykuł
37  ZARZĄDZENIE Nr 37/05 WÓJTA GMINY BLIŻYN - 29 września 2005 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia oceny wartości archiwalnej dokumentów zawierają...
2005-10-28 0852 Czytano:918 razy » Przeczytaj artykuł
38  Zarządzenie Nr 38/05 Wójta Gminy w Bliżynie - 30 września 2005 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok....
2005-10-12 1038 Czytano:832 razy » Przeczytaj artykuł
39  Zarządzenie Nr 39/05 Wójta Gminy w Bliżynie - 28 października 2005 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok...
2005-11-07 1118 Czytano:862 razy » Przeczytaj artykuł
40  ZARZĄDZENIE Nr 40 /2005 Wójta Gminy Bliżyn - 4 listopada 2005 roku
sprawie: powołania składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Sorbinie...
2005-11-07 1306 Czytano:915 razy » Przeczytaj artykuł
41  Zarządzenie Nr 41/2005 Wójta Gminy Bliżyn - 15 listopada 2005 roku
w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2006 rok....
2016-03-03 1102 Czytano:179 razy » Przeczytaj artykuł
42  Zarządzenie Nr 42/2005 Wójta Gminy Bliżyn - 16 listopada 2005 roku
w sprawie: ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie długoterminowego zadania własnego gmin...
2005-11-17 0929 Czytano:811 razy » Przeczytaj artykuł
43  Zarządzenie Nr 43/05 Wójta Gminy Bliżyn - 16 listopada 2005 roku
w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów...
2005-11-18 1103 Czytano:899 razy » Przeczytaj artykuł
44  Zarządzenie Nr 44 /2005 Wójta Gminy w Bliżynie - 24 listopada 2005 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych znajdujących się w U...
2005-12-06 1026 Czytano:1153 razy » Przeczytaj artykuł
45  Zarządzenie Nr 45/05 Wójta Gminy w Bliżynie - 30 listopada 2005 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok...
2005-12-06 1046 Czytano:877 razy » Przeczytaj artykuł
46  Z a r z ą d z e n i e Nr 46/2005 Wójta Gminy Bliżyn - 13 grudnia 2005 roku
W sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłat za wodę...
2005-12-14 0900 Czytano:879 razy » Przeczytaj artykuł
47  Z a r z ą d z e n i e Nr 47/ 2005 Wójta Gminy Bliżyn - 13 grudnia 2005 roku
W sprawie umorzenia odsetek od zaległości z tytułu opłat za wodę...
2005-12-14 0856 Czytano:820 razy » Przeczytaj artykuł
48  Zarządzenie Nr 48/05 Wójta Gminy Bliżyn - 20 grudnia 2005 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok....
2005-12-22 1403 Czytano:804 razy » Przeczytaj artykuł
49  Zarządzenie Nr 49/2005 Wójta Gminy Bliżyn - 27 grudnia 2005 roku
w sprawie: powołania kierownika kancelarii tajnej w Urzędzie Gminy w Bliżynie...
2005-12-29 0922 Czytano:875 razy » Przeczytaj artykuł
50  Zarządzenie Nr 50/2005 Wójta Gminy Bliżyn - 27 grudnia 2005 roku
w sprawie: przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego....
2005-12-29 0856 Czytano:861 razy » Przeczytaj artykuł
51  ZARZĄDZENIE Nr 51/2005 WÓJTA GMINY BLIŻYN - 27 grudnia 2005 roku
w sprawie: powołania administratora systemu informatycznego...
2005-12-29 0850 Czytano:861 razy » Przeczytaj artykuł
52  ZARZĄDZENIE Nr 52 /2005 Wójta Gminy Bliżyn - 27 grudnia 2005 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na...
2006-01-02 1426 Czytano:881 razy » Przeczytaj artykuł
53  Zarządzenie Nr 53/05 Wójta Gminy Bliżyn - 30 grudnia 2005 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok....
2016-03-03 1109 Czytano:151 razy » Przeczytaj artykuł
54  Zarządzenie Nr 54/05 Wójta Gminy w Bliżynie - 30 grudnia 2005 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok....
2006-02-08 0958 Czytano:807 razy » Przeczytaj artykuł
55  Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 55/2005 Wójta Gminy Bliżyn - 30 grudnia 2005 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Bliżynie...
2006-02-16 0823 Czytano:835 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Zarządzenia - rok 2004
Zarządzenia - rok 2005
Zarządzenia - rok 2006
Zarządzenia - rok 2007
Zarządzenia - rok 2008
Zarządzenia - rok 2009
Zarządzenia - rok 2010
Zarządzenia - rok 2011
Zarządzenia - rok 2012
Zarządzenia - rok 2013
Zarządzenia - rok 2014
Zarządzenia - rok 2015
Zarządzenia - rok 2016
Zarządzenia - rok 2017
Zarządzenia - rok 2018
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie rozkładu i czasu pracy pracowników samorządowych; obsługi i hydroforni w 2005 roku.
» zmieniające zarządzenie 17/02 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
» W sprawie umorzenia odsetek od zaległości z tytułu opłat za wodę
» sprawie: zmiany zarządzenia Nr 75/2003 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 30 grudnia 2003 roku Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bliżynie.
» w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok.
» w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.
» w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie
» w sprawie: powołania komisji ds. opracowania raportu z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bliżyn.
» w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
» w sprawie ustanowienia dnia 8 kwietnia 2005 r dniem wolnym od pracy.
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn