A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia - rok 2006
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie nr 54/2019 - Radna Aneta Smulczyńska
» Zapytanie nr 53/2019 - Radna Aneta Smulczyńska
» Interpelacja nr 52/2019 - Radna Aneta Smulczyńska
» Interpelacja nr 51/2019 - Radna Aneta Smulczyńska
» Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
Ilość wiadomości z działu 'Zarządzenia - rok 2006': 48
1  Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1/2006 Wójta Gminy Bliżyn - 3 stycznia 2006 roku
w sprawie rozkładu i czasu pracy pracowników samorządowych; obsługi i hydroforni w 2006 roku....
2006-01-13 1242 Czytano:1111 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 2/2006 Wójta Gminy Bliżyn - 4 stycznia 2006 roku
w sprawie zatrudnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie....
2006-01-13 1247 Czytano:1145 razy » Przeczytaj artykuł
3  Z a r z ą d z e n i e Nr 3/ 2006 Wójta Gminy Bliżyn - 8 lutego 2006 roku
W sprawie umorzenia odsetek od zaległości z tytułu opłat za wodę...
2006-02-10 1059 Czytano:1133 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 4/2006 W ó j t a G m i n y B l i ż y n - 20 lutego 2006 roku
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok...
2006-09-06 1359 Czytano:1096 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 5/2006 W ó j t a G m i n y B l i ż y n - 20 lutego 2006 roku
w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconyc...
2006-09-06 1403 Czytano:1074 razy » Przeczytaj artykuł
6  ZARZĄDZENIE Nr 6 /2006 Wójta Gminy Bliżyn - 8 marca 2006 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na s...
2006-03-10 0938 Czytano:1212 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 7/2006 Wójta Gminy Bliżyn - 8 marca 2006 roku
w sprawie: ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2006 roku zadań własnych gminy w...
2006-03-08 1315 Czytano:1196 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 8/2006 Wójta Gminy Bliżyn - 20 marca 2006 roku
w sprawie: powołania komisji ds. opracowania raportu z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bli...
2006-09-07 0952 Czytano:1123 razy » Przeczytaj artykuł
9  ZARZĄDZENIE Nr 9 /2006 Wójta Gminy Bliżyn - 20 marca 2006 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na...
2006-03-22 1132 Czytano:1149 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 10/2006 Wójta Gminy Bliżyn - 22 marca 2006 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 7/06 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 8 marca 2006 roku w sprawie ogł...
2006-03-27 0923 Czytano:1090 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 11/2006 Wójta Gminy Bliżyn - 27 marca 2006 roku
w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu naliczonego czynszu za wynajem lokalu mieszkal...
2006-03-24 1252 Czytano:1071 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 12/2006 Wójta Gminy Bliżyn - 27 marca 2006 roku
w sprawie umorzenia odsetek z tytułu zaległości w opłacie naliczonego czynszu za wynajem lokalu ...
2006-09-07 1052 Czytano:1069 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 13/2006 Wójta Gminy Bliżyn - 27 marca 2006 roku
w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu naliczonego czynszu za wynajem lokalu mieszkal...
2006-09-07 1057 Czytano:1015 razy » Przeczytaj artykuł
14  ZARZĄDZENIE NR 14/2006 Wójta Gminy Bliżyn - 27 marca 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gmin...
2006-03-29 0926 Czytano:1072 razy » Przeczytaj artykuł
15  Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 15/2006 Wójta Gminy Bliżyn - 30 marca 2006 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Bliżynie....
2006-03-31 0955 Czytano:1107 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 16/06 Wójta Gminy w Bliżynie - 31 marca 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok....
2006-04-11 1252 Czytano:1060 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 17/06 Wójta Gminy Bliżyn - 15 maja 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok....
2006-05-24 0941 Czytano:995 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 18/06 Wójta Gminy Bliżyn - 16 maja 2006 roku
w sprawie ustalenia warunków jakie powinno spełniać rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu pomocy...
2006-05-22 1024 Czytano:1174 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie Nr 19/06 Wójta Gminy Bliżyn - 30 maja 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok...
2006-06-23 0819 Czytano:1120 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 20/2006 Wójta Gminy Bliżyn - 12 czerwca 2006 roku
w sprawie odbioru i przekazania do eksploatacji inwestycji pn. 'Odwodnienie ul. Sobieskiego w Bliży...
2016-03-03 1408 Czytano:422 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie nr 21 /2006 Wójta Gminy Bliżyn - 14 czerwca 2006 roku
w sprawie: przygotowania gminnego podsystemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie Bliży...
2006-06-23 0830 Czytano:2286 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie nr 22/2006 Wójta Gminy Bliżyn - 29 czerwca 2006 roku
w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe...
2006-07-03 1045 Czytano:1056 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie Nr 23/06 Wójta Gminy Bliżyn - 30 czerwca 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok....
2006-07-06 0938 Czytano:1128 razy » Przeczytaj artykuł
24  ZARZĄDZENIE NR 24/2006 Wójta Gminy Bliżyn - 4 lipca 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gmin...
2006-07-04 1056 Czytano:1087 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zarządzenie Nr 25/2006 Wójta Gminy Bliżyn - 18 lipca 2006 roku
w sprawie ustalenia regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w Urzędzie Gminy Bliżyn do pr...
2016-03-03 1411 Czytano:433 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie Nr 26/2006 Wójta Gminy Bliżyn - 18 lipca 2006 roku
w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Bliżyn Komisji Przetargowej do prowadzenia postępowań o ud...
2016-03-03 1448 Czytano:479 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zarządzenie Nr 27/06 Wójta Gminy Bliżyn - 18 lipca 2006 roku
w sprawie ustalenia składów osobowych komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiega...
2016-03-03 1419 Czytano:451 razy » Przeczytaj artykuł
28  ZARZĄDZENIE Nr 28 /2006 WÓJTA GMINY BLIŻYN - 19 lipca 2006 roku
w sprawie wyznaczenia 'inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego' w Urzędzie Gminy w Bliżynie...
2006-09-07 0954 Czytano:1088 razy » Przeczytaj artykuł
29  ZARZĄDZENIE Nr 29/2006 WÓJTA GMINY BLIŻYN - 19 lipca 2006 roku
w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Bliżyn „pionu ochrony”...
2006-09-07 0957 Czytano:1113 razy » Przeczytaj artykuł
30  ZARZĄDZENIE Nr 30/2006 - 28 lipca 2006 roku
powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych związanych z wystąpi...
2006-09-04 1029 Czytano:1106 razy » Przeczytaj artykuł
31  ZARZĄDZENIE Nr 31/2006 WÓJTA GMINY BLIŻYN - 4 sierpnia 2006 roku
w sprawie: przeprowadzenia okresowej kontroli wewnętrznej ochrony informacji niejawnych Urzędzie G...
2006-09-07 0959 Czytano:1063 razy » Przeczytaj artykuł
32  Zarządzenie Nr 32/2006 - z dnia 9 sierpnia 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok...
2006-09-01 1347 Czytano:1085 razy » Przeczytaj artykuł
33  Zarządzenie Nr 33/06 Wójta Gminy w Bliżynie - 30 sierpnia 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok...
2006-09-06 1422 Czytano:1030 razy » Przeczytaj artykuł
34  Zarządzenie Nr 34/2006 Wójta Gminy Bliżyn - 14 września 2006 roku
w sprawie zasad opracowania materiałów oraz składania wniosków budżetowych do opracowania proje...
2016-03-03 1424 Czytano:448 razy » Przeczytaj artykuł
35  Zarządzenie Nr 35/2006 Wójta Gminy Bliżyn - 14 września 2006 roku
w sprawie powołania komisji do odbioru i przekazania do eksploatacji inwestycji pn. 'Odbudowa drogi...
2016-03-03 1427 Czytano:474 razy » Przeczytaj artykuł
36  Zarządzenie Nr 36/06 Wójta Gminy Bliżyn - 29 września 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok....
2006-10-05 1057 Czytano:1036 razy » Przeczytaj artykuł
37  Zarządzenie Nr 37/2006 Wójta Gminy Bliżyn - 4 października 2006 roku
w sprawie umorzenia odsetek z tytułu zaległości w opłacie naliczonego czynszu za wynajem lokalu ...
2016-03-03 1429 Czytano:452 razy » Przeczytaj artykuł
38  Zarządzenie Nr 38/2006 Wójta Gminy Bliżyn - 4 października 2006 roku
w sprawie umorzenia zaległości w opłatach naliczonego czynszu wraz z odsetkami za wynajem lokalu ...
2016-03-03 1431 Czytano:492 razy » Przeczytaj artykuł
39  Zarządzenie Nr 39/06 Wójta Gminy w Bliżynie - 30 października 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok....
2006-11-23 1023 Czytano:1024 razy » Przeczytaj artykuł
40  Zarządzenie Nr 40/06 Wójta Gminy Bliżyn - 30 października 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 10/2002 Wójta Gminy w Bliżynie
z dnia 19 sierpni...
2006-11-23 1019 Czytano:1027 razy » Przeczytaj artykuł
41  Zarządzenie Nr 41/2006 Wójta Gminy Bliżyn - 6 listopada 2006 roku
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...
2016-03-03 1433 Czytano:408 razy » Przeczytaj artykuł
42  Zarządzenie nr 42 /2006 Wójta Gminy w Bliżynie - 15 listopada 2006 roku
w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2007 rok....
2006-11-23 1028 Czytano:1082 razy » Przeczytaj artykuł
43  Zarządzenie Nr 43/2006 Wójta Gminy Bliżyn - 17 listopada 2006 roku
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskani...
2006-12-06 1250 Czytano:1111 razy » Przeczytaj artykuł
44  Zarządzenie Nr 44/06 Wójta Gminy Bliżyn - 17 listopada 2006 roku
w sprawie powołania w Urzędzie Gminy w Bliżynie Komisji Przetargowej do prowadzenia postępowań ...
2016-03-03 1440 Czytano:433 razy » Przeczytaj artykuł
45  Zarządzenie Nr 45/06 Wójta Gminy Bliżyn - 30 listopada 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok...
2016-03-03 1441 Czytano:432 razy » Przeczytaj artykuł
46  Zarządzenie Nr 46 /2006 Wójta Gminy Bliżyn - 5 grudnia 2006 roku
w sprawie : powołania gminnej komisji konkursowej na „Świąteczną potrawę regionalną̶...
2006-12-19 1204 Czytano:1065 razy » Przeczytaj artykuł
47  Zarządzenie Nr 47/06 Wójta Gminy w Bliżynie - 20 grudnia 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok....
2007-01-08 1046 Czytano:1019 razy » Przeczytaj artykuł
48  Zarządzenie Nr 48/06 Wójta Gminy w Bliżynie - 29 grudnia 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok....
2007-01-11 1029 Czytano:1072 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Zarządzenia - rok 2004
Zarządzenia - rok 2005
Zarządzenia - rok 2006
Zarządzenia - rok 2007
Zarządzenia - rok 2008
Zarządzenia - rok 2009
Zarządzenia - rok 2010
Zarządzenia - rok 2011
Zarządzenia - rok 2012
Zarządzenia - rok 2013
Zarządzenia - rok 2014
Zarządzenia - rok 2015
Zarządzenia - rok 2016
Zarządzenia - rok 2017
Zarządzenia - rok 2018
Zarządzenia - rok 2019
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie rozkładu i czasu pracy pracowników samorządowych; obsługi i hydroforni w 2006 roku.
» w sprawie zatrudnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie.
» W sprawie umorzenia odsetek od zaległości z tytułu opłat za wodę
» w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
» w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
» w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku wielomieszkaniowym nr 2 w Sołtykowie obręb Płaczków wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste przynależnej części gruntu.
» w sprawie: ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2006 roku zadań własnych gminy w zakresie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz powołania składu Komisji Konkursowej.
» w sprawie: powołania komisji ds. opracowania raportu z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bliżyn
» w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego w budynku strażnicy OSP w Nowkach .
» w sprawie: zmiany zarządzenia nr 7/06 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 8 marca 2006 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2006 roku zadań własnych gminy w zakresie: Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz powołania składu Komisji Konkursowej
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn