A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały Rady Gminy kadencji IV 2002-2006 » Uchwały z sesji nr XXXIV/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r.
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenia Wójta Gminy Bliżyn dotyczące wyborów Prezydenta RP
» Giełda obrotu towarami rolno-spożywczymi Platforma Żywnościowa
» Informacja o wynikach - zadanie 'Kompleksowa obsługa bankowa budżetu ...'
» Zbiorcze zestawienie ofert - zadanie 'Kompleksowa obsługa bankowa ...'
» Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego ...
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały z sesji nr XXXIV/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ': 11
1  U c h w a ł a Nr XXXIV/270/06 Rady Gminy w Bliżynie - 31 sierpnia 2006 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/196/05 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie ...
2006-09-06 1337 Czytano:1144 razy » Przeczytaj artykuł
2  U c h w a ł a Nr XXXIV/271/06 Rady Gminy w Bliżynie - 31 sierpnia 2006 roku
w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy...
2006-09-06 1339 Czytano:1291 razy » Przeczytaj artykuł
3  U c h w a ł a Nr XXXIV/272/06 Rady Gminy w Bliżynie - 31 sierpnia 2006 roku
intencyjna w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy położonych w obrębie ws...
2006-09-06 1323 Czytano:1297 razy » Przeczytaj artykuł
4  U c h w a ł a Nr XXXIV/273/06 Rady Gminy w Bliżynie - 31 sierpnia 2006 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Barbary Wiatr na działalność Wójta Gminy Bliżyn...
2006-09-06 1320 Czytano:1265 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr XXXIV/274/06 Rady Gminy w Bliżynie - 31 sierpnia 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2006...
2006-09-06 1446 Czytano:1178 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr XXXIV/275/06 Rady Gminy w Bliżynie - 31 sierpnia 2006 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i ...
2006-09-06 1437 Czytano:1262 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr XXXIV/276/06 Rady Gminy w Bliżynie - 31 sierpnia 2006 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w banku krajowym...
2006-09-06 1427 Czytano:1281 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr XXXIV/277/06 Rady Gminy w Bliżynie - 31 sierpnia 2006 roku
w sprawie: akceptacji Planu Rozwoju Wsi Brzeście...
2006-09-07 0939 Czytano:1270 razy » Przeczytaj artykuł
9  U c h w a ł a Nr XXXIV/278/06 Rady Gminy w Bliżynie - 31 sierpnia 2006 roku
intencyjna w sprawie uwzględnienia w opracowanych zmianach do Studium uwarunkowań i kierunków zag...
2006-09-06 1331 Czytano:1277 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA Nr XXXIV/279/06 Rady Gminy w Bliżynie - 31 sierpnia 2006 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/207/2002 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 11 lipca 2002r. w sprawi...
2006-09-07 0946 Czytano:1336 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA Nr XXXIV/280/06 Rady Gminy w Bliżynie - 31 sierpnia 2006 roku
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/206/2002 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 26 czerwca 2002 roku w spr...
2006-09-07 0949 Czytano:1257 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały z sesji nr XI/03 z dnia 15.12.2003 r.
Uchwały z sesji nr XII/04 z dnia 6.02.2004 r.
Uchwały z sesji nr XIII/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r.
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr XIV/04 z dnia 12 czerwca 2004 r.
Uchwały z sesji nr XV/04 z dnia 24 czerwca 2004 r.
Uchwały z sesji nr XVI/04 z dnia 2 września 2004 r.
Uchwały z sesji nr XVII/04 z dnia 27 pażdziernika 2004 r.
Uchwały z sesji nr XVIII/04 z dnia 14 grudnia 2004 r.
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr XXIX/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
Uchwały z sesji nr XX/05 z dnia 17.02.2005 r.
Uchwały z sesji nr XXI/05 z dnia 30.03.2005 r.
Uchwały z sesji nr XXII/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r.
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr XXIII/05 z dnia 13 czerwca 2005 r.
Uchwały z sesji nr XXIV/05 z dnia 24 czerwca 2005 roku
Uchwały z sesji nr XXV/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r.
Uchwały z sesji nr XXVI/05 z dnia 26 października 2005 r.
Uchwały z sesji nr XXVIII/05 z dnia 14 grudnia 2005 r.
Uchwały z sesji nr XXIX/06 z dnia 6 lutego 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXX/06 z dnia 5 kwietnia 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXI/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXII/06 z dnia 29 czerwca 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXIII/06 z dnia 19 lipca 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXIV/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXV/06 z dnia 15 września 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXVI/06 z dnia 25 października 2006 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/196/05 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie określania ogólnych zasad realizacji budowy wodociągu na terenie gminy Bliżyn.
» w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy
» intencyjna w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy położonych w obrębie wsi Kucębów.
» w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Barbary Wiatr na działalność Wójta Gminy Bliżyn
» w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2006
» w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
» w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w banku krajowym
» w sprawie: akceptacji Planu Rozwoju Wsi Brzeście
» intencyjna w sprawie uwzględnienia w opracowanych zmianach do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bliżyn oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru przestrzeni publicznej, stanowiącego centrum wsi w miejscowości Brzeście.
» w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/207/2002 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 11 lipca 2002r. w sprawie podziału gminy Bliżyn na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Bliżynie.
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn