A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały Rady Gminy kadencji IV 2002-2006 » Uchwały z sesji nr XXXVI/06 z dnia 25 października 2006 r.
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości
» Projekt uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej
» Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bliżyn
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2021
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały z sesji nr XXXVI/06 z dnia 25 października 2006 r.': 10
1  U c h w a ł a Nr XXXVI/283/06 Rady Gminy w Bliżynie - 25 października 2006 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/196/05 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie ...
2006-10-31 1019 Czytano:953 razy » Przeczytaj artykuł
2  U c h w a ł a Nr XXXVI/284/06 Rady Gminy w Bliżynie - 25 października 2006 roku
w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy....
2006-10-31 1022 Czytano:984 razy » Przeczytaj artykuł
3  U c h w a ł a Nr XXXVI/285/06 Rady Gminy w Bliżynie - 25 października 2006 roku
w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy....
2006-10-31 1024 Czytano:964 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr XXXVI/286/06 Rady Gminy w Bliżynie - 25 października 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2006...
2006-10-31 1155 Czytano:856 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr XXXVI/287/06 Rady Gminy w Bliżynie - 25 października 2006 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w banku krajowym....
2006-10-31 1151 Czytano:1008 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA Nr XXXVI/288/06 RADY GMINY W BLIŻYNIE - 25 października 2006 roku
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości ...
2006-10-31 1144 Czytano:961 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr XXXVI/289/2006 Rady Gminy w Bliżynie - 25 października 2006 roku
zmieniająca uchwałę Nr XVIII/169/04 z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień w podatku od ...
2006-10-31 1147 Czytano:949 razy » Przeczytaj artykuł
8  U c h w a ł a Nr XXXVI/290/06 Rady Gminy w Bliżynie - 25 października 2006 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Bożenny Zep-Nowek na Wójta Gminy Bliżyn....
2006-10-31 1009 Czytano:956 razy » Przeczytaj artykuł
9  U c h w a ł a Nr XXXVI/291/06 Rady Gminy w Bliżynie - 25 października 2006 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tomasza Bąka na bezczynność Wójta Gminy Bliżyn....
2006-10-31 1011 Czytano:1035 razy » Przeczytaj artykuł
10  U c h w a ł a Nr XXXVI/292/06 Rady Gminy w Bliżynie - 25 października 2006 roku
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego....
2006-10-31 1016 Czytano:958 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały z sesji nr XI/03 z dnia 15.12.2003 r.
Uchwały z sesji nr XII/04 z dnia 6.02.2004 r.
Uchwały z sesji nr XIII/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r.
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr XIV/04 z dnia 12 czerwca 2004 r.
Uchwały z sesji nr XV/04 z dnia 24 czerwca 2004 r.
Uchwały z sesji nr XVI/04 z dnia 2 września 2004 r.
Uchwały z sesji nr XVII/04 z dnia 27 pażdziernika 2004 r.
Uchwały z sesji nr XVIII/04 z dnia 14 grudnia 2004 r.
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr XXIX/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
Uchwały z sesji nr XX/05 z dnia 17.02.2005 r.
Uchwały z sesji nr XXI/05 z dnia 30.03.2005 r.
Uchwały z sesji nr XXII/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r.
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr XXIII/05 z dnia 13 czerwca 2005 r.
Uchwały z sesji nr XXIV/05 z dnia 24 czerwca 2005 roku
Uchwały z sesji nr XXV/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r.
Uchwały z sesji nr XXVI/05 z dnia 26 października 2005 r.
Uchwały z sesji nr XXVIII/05 z dnia 14 grudnia 2005 r.
Uchwały z sesji nr XXIX/06 z dnia 6 lutego 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXX/06 z dnia 5 kwietnia 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXI/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXII/06 z dnia 29 czerwca 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXIII/06 z dnia 19 lipca 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXIV/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXV/06 z dnia 15 września 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXVI/06 z dnia 25 października 2006 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/196/05 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie określania ogólnych zasad realizacji budowy wodociągu na terenie gminy Bliżyn.
» w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy.
» w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy.
» w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2006
» w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w banku krajowym.
» w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
» zmieniająca uchwałę Nr XVIII/169/04 z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
» w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Bożenny Zep-Nowek na Wójta Gminy Bliżyn.
» w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tomasza Bąka na bezczynność Wójta Gminy Bliżyn.
» w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn