A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały Rady Gminy kadencji V 2006-2010 » Uchwały z sesji nr VI/07 z dnia 20 czerwca 2007 roku
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenia Wójta Gminy Bliżyn dotyczące wyborów Prezydenta RP
» Giełda obrotu towarami rolno-spożywczymi Platforma Żywnościowa
» Informacja o wynikach - zadanie 'Kompleksowa obsługa bankowa budżetu ...'
» Zbiorcze zestawienie ofert - zadanie 'Kompleksowa obsługa bankowa ...'
» Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego ...
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały z sesji nr VI/07 z dnia 20 czerwca 2007 roku': 8
1  Uchwała Nr VI/39/2007 Rady Gminy w Bliżynie - 20 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opi...
2007-06-26 0910 Czytano:1081 razy » Przeczytaj artykuł
2  U c h w a ł a Nr VI/40/2007 Rady Gminy w Bliżynie - 20 czerwca 2007 roku
w sprawie uchwalenia programu gospodarczego Rady Gminy w Bliżynie na kadencję 2006-2010....
2007-06-26 0832 Czytano:1125 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr VI/41/2007 Rady Gminy w Bliżynie - 20 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006 Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie...
2007-06-26 0905 Czytano:1096 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr VI/42/2007 Rady Gminy w Bliżynie - 20 czerwca 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/13/2007 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 22 lutego 2007 ro...
2007-06-26 0914 Czytano:1062 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr VI/43/2007 Rady Gminy w Bliżynie - 20 czerwca 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007....
2007-06-26 0928 Czytano:963 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr VI/44/2007 Rady Gminy Bliżyn - 20 czerwca 2007 roku
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o przebiegu wykonania plan...
2007-06-26 0924 Czytano:1056 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr VI/45/2007 Rady Gminy Bliżyn - 20 czerwca 2007 roku
w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informac...
2007-06-26 0916 Czytano:1160 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr VI/46/2007 Rady Gminy w Bliżynie - 20 czerwca 2007 roku
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu wynagrodze...
2007-06-26 1412 Czytano:1136 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały z sesji nr I/06 z dnia 24 listopada 2006 roku
Uchwały z sesji nr II/06 z dnia 5 grudnia 2006 roku
Uchwały z sesji nr III/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku
Uchwały z sesji nr IV/07 z dnia 22 lutego 2007 roku
Uchwały z sesji nr V/07 z dnia 25 kwietnia 2007 roku
Uchwały z sesji nr VI/07 z dnia 20 czerwca 2007 roku
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr VII/07 z dnia 13 lipca 2007 roku
Uchwały z sesji nr VIII/07 z dnia 30 sierpnia 2007 roku
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr IX/07 z dnia 14 września 2007 roku
Uchwały z sesji nr X/07 z dnia 25 października 2007 roku
Uchwały z sesji nr XI/07 z dnia 19 grudnia 2007 roku
Uchwała z sesji nr XII/08 z dnia 11 stycznia 2008 roku
Uchwała z sesji nr XIII/08 z dnia 26 lutego 2008 roku
Uchwała z sesji nadzwyczajnej nr XIV/08 z dnia 16 kwietnia 2008 roku
Uchwała z sesji nr XV/08 z dnia 29 kwietnia 2008 roku
Uchwały z sesji nr XVI/08 z dnia 26 czerwca 2008 roku
Uchwały z sesji nr XVII/08 z dnia 31 lipca 2008 roku
Uchwały z sesji nr XVIII/08 z dnia 29 sierpnia 2008 roku
Uchwały z sesji nr XIX/08 z dnia 22 października 2008 roku
Uchwały z sesji nr XX/08 z dnia 9 grudnia 2008 roku
Uchwały z sesji nr XXI/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku
Uchwały z sesji nr XXII/09 z dnia 6 lutego 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXIII/09 z dnia 24 marca 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXIV/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXV/09 z dnia 18 czerwca 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXVI/09 z dnia 20 lipca 2009 roku
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr XXVII/09 z dnia 31 lipca 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXVIII/09 z dnia 7 września 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXIX/09 z dnia 28 października 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXX/09 z dnia 01 grudnia 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXXI/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXXII/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXXIII/10 z dnia 22 marca 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXXIV/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXXV/10 z dnia 28 maja 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXXVI/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXXVII/10 z dnia 26 sierpnia 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXXVIII/10 z dnia 28 września 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXIX/10 z dnia 8 października 2010 roku
Uchwały z sesji nr XLI/10 z dnia 8 listopada 2010 roku
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie
» w sprawie uchwalenia programu gospodarczego Rady Gminy w Bliżynie na kadencję 2006-2010.
» w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006 Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie
» w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/13/2007 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bliżyn na 2007 rok.
» w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007.
» w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego, dla których założycielem jest Gmina Bliżyn
» w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
» w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Bliżyn.
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn