A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały Rady Gminy kadencji V 2006-2010 » Uchwały z sesji nr VIII/07 z dnia 30 sierpnia 2007 roku
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownik GOPS w Bliżynie
» Ograniczenia w czasie działania Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - w dn. 21.02.2019
» Notatka służbowa w sprawie zapytania cenowego do 30.000 euro
» Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały dot. wykazu kąpielisk na terenie gm. Bliżyn na rok 2019
» Informacja WIOŚ w Kielcach dotycząca planu nawożenia azotem
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały z sesji nr VIII/07 z dnia 30 sierpnia 2007 roku': 8
1  UCHWAŁA NR VIII/48/2007 Rady Gminy w Bliżynie - 30 sierpnia 2007 roku
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bliżyn...
2007-09-05 1317 Czytano:944 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR VIII/49/2007 Rady Gminy w Bliżynie - 30 sierpnia 2007 roku
w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usług...
2007-09-05 1313 Czytano:1020 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr VIII/50/2007 Rady Gminy w Bliżynie - 30 sierpnia 2007 roku
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania pr...
2007-09-05 1324 Czytano:883 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA NR VIII/51/2007 Rady Gminy w Bliżynie - 30 sierpnia 2007 roku
w sprawie: rozwiązania i likwidacji Związku Gmin „Pilica”....
2007-09-05 1231 Czytano:1006 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr VIII/52/2007 Rady Gminy w Bliżynie - 30 sierpnia 2007 roku
w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy...
2007-09-05 1327 Czytano:885 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr VIII/53/2007 Rady Gminy w Bliżynie - 30 sierpnia 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007...
2007-09-05 1354 Czytano:881 razy » Przeczytaj artykuł
7  U c h w a ł a Nr VIII/54/2007 Rady Gminy w Bliżynie - 30 sierpnia 2007 roku
w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej ...
2007-09-05 1332 Czytano:1035 razy » Przeczytaj artykuł
8  U c h w a ł a Nr VIII/55/2007 Rady Gminy w Bliżynie - 30 sierpnia 2007 roku
w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Rady....
2007-09-05 1335 Czytano:919 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały z sesji nr I/06 z dnia 24 listopada 2006 roku
Uchwały z sesji nr II/06 z dnia 5 grudnia 2006 roku
Uchwały z sesji nr III/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku
Uchwały z sesji nr IV/07 z dnia 22 lutego 2007 roku
Uchwały z sesji nr V/07 z dnia 25 kwietnia 2007 roku
Uchwały z sesji nr VI/07 z dnia 20 czerwca 2007 roku
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr VII/07 z dnia 13 lipca 2007 roku
Uchwały z sesji nr VIII/07 z dnia 30 sierpnia 2007 roku
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr IX/07 z dnia 14 września 2007 roku
Uchwały z sesji nr X/07 z dnia 25 października 2007 roku
Uchwały z sesji nr XI/07 z dnia 19 grudnia 2007 roku
Uchwała z sesji nr XII/08 z dnia 11 stycznia 2008 roku
Uchwała z sesji nr XIII/08 z dnia 26 lutego 2008 roku
Uchwała z sesji nadzwyczajnej nr XIV/08 z dnia 16 kwietnia 2008 roku
Uchwała z sesji nr XV/08 z dnia 29 kwietnia 2008 roku
Uchwały z sesji nr XVI/08 z dnia 26 czerwca 2008 roku
Uchwały z sesji nr XVII/08 z dnia 31 lipca 2008 roku
Uchwały z sesji nr XVIII/08 z dnia 29 sierpnia 2008 roku
Uchwały z sesji nr XIX/08 z dnia 22 października 2008 roku
Uchwały z sesji nr XX/08 z dnia 9 grudnia 2008 roku
Uchwały z sesji nr XXI/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku
Uchwały z sesji nr XXII/09 z dnia 6 lutego 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXIII/09 z dnia 24 marca 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXIV/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXV/09 z dnia 18 czerwca 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXVI/09 z dnia 20 lipca 2009 roku
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr XXVII/09 z dnia 31 lipca 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXVIII/09 z dnia 7 września 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXIX/09 z dnia 28 października 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXX/09 z dnia 01 grudnia 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXXI/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXXII/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXXIII/10 z dnia 22 marca 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXXIV/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXXV/10 z dnia 28 maja 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXXVI/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXXVII/10 z dnia 26 sierpnia 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXXVIII/10 z dnia 28 września 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXIX/10 z dnia 8 października 2010 roku
Uchwały z sesji nr XLI/10 z dnia 8 listopada 2010 roku
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bliżyn
» w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych stałych i ciekłych oraz ustalenia górnych stawek opłat za wykonanie zastępcze w tym zakresie
» w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bliżyn
» w sprawie: rozwiązania i likwidacji Związku Gmin „Pilica”.
» w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy
» w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007
» w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej na kadencję 2008-2011.
» w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Rady.
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn