A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia - rok 2007
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o sesji w dniu 26 października 2018 r.
» Ogłoszenie o konsultacjach - roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r
» KLAUZULA INFORMACYJNA - CZŁONKOWIE OKW
» P r o t o k ó ł Nr XXXIV/2018 z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 14 września 2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie.
» POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Bliżyn
Ilość wiadomości z działu 'Zarządzenia - rok 2007': 59
1  Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 10 stycznia 2007 roku
w sprawie rozkładu i czasu pracy pracowników samorządowych, obsługi i hydroforni w 2007 roku...
2007-02-05 1141 Czytano:914 razy » Przeczytaj artykuł
2  Z a r z ą d z e n i e Nr 2/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 17 stycznia 2007 roku
W sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłat za wodę...
2007-01-31 0910 Czytano:883 razy » Przeczytaj artykuł
3  ZARZADZENIE Nr 3/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 30 stycznia 2007 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 75/2003 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 30 grudnia 2003 roku Regulamin...
2007-01-31 0942 Czytano:945 razy » Przeczytaj artykuł
4  ZARZADZENIE Nr 4/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 30 stycznia 2007 roku
w sprawie: powołania zespołu ds. opracowania lokalnego programu rewitalizacji....
2007-01-31 0938 Czytano:921 razy » Przeczytaj artykuł
5  ZARZĄDZENIE Nr 5/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 31 stycznia 2007 roku
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej Dyrektorowi Samodzielnego Publ...
2007-02-05 1144 Czytano:1059 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie nr 6/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 12 lutego 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Bliżynie....
2007-02-13 1021 Czytano:1023 razy » Przeczytaj artykuł
7  ZARZĄDZENIE Nr 7/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 23 lutego 2007 roku
w sprawie: regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Bliżyn...
2007-03-20 1523 Czytano:901 razy » Przeczytaj artykuł
8  ZARZĄDZENIE Nr 8/2007 WÓJTA GMINY BLIŻYN - 26 lutego 2007 roku
w sprawie : wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Bliżyn....
2007-03-07 0944 Czytano:1026 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 9/07 W ó j t a G m i n y w B l i ż y n i e - 8 marca 2007 roku
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok....
2007-03-20 1446 Czytano:994 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 10/2007 W ó j t a G m i n y B l i ż y n - 8 marca 2007 roku
w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconyc...
2007-03-20 1449 Czytano:884 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 11 /2007 Wójta Gminy Bliżyn - 8 marca 2007 roku
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2007 roku zadań własnych gminy w ...
2007-03-14 1231 Czytano:958 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 12/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 12 marca 2007 roku
w sprawie: powołania komisji ds. opracowania raportu z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bli...
2007-03-20 1444 Czytano:899 razy » Przeczytaj artykuł
13  ZARZĄDZENIE NR 13/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 14 marca 2007 roku
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...
2007-03-14 1247 Czytano:1008 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 14/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 21 marca 2007 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 11 /07 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 8 marca 2007 roku
w sprawie og...
2007-03-20 1500 Czytano:895 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 15/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 28 marca 2007 roku
w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego w celu opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Nar...
2007-03-29 0932 Czytano:1107 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 16/07 Wójta Gminy Bliżyn - 28 marca 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok....
2007-04-03 1318 Czytano:898 razy » Przeczytaj artykuł
17  ZARZĄDZENIE Nr 17/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 20 kwietnia 2007 roku
w sprawie: powołania Komisji Kwalifikacyjnej w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzę...
2007-04-23 1001 Czytano:895 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 18/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 30 kwietnia 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok....
2007-05-14 1059 Czytano:822 razy » Przeczytaj artykuł
19  ZARZADZENIE Nr 19/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 30 kwietnia 2007 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 75/2003 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 30 grudnia 2003 roku Regulamin...
2007-05-14 1045 Czytano:951 razy » Przeczytaj artykuł
20  ZARZĄDZENIE Nr 20/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 30 kwietnia 2007 roku
w sprawie powołania zastępcy Wójta....
2007-05-14 0953 Czytano:901 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie Nr 21/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 11 maja 2007 roku
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2007 roku zadania własnego gminy w...
2007-05-14 1426 Czytano:882 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie Nr 22/07 Wójta Gminy Bliżyn - 31 maja 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok...
2007-06-20 1213 Czytano:834 razy » Przeczytaj artykuł
23  ZARZADZENIE Nr 23/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 31 maja 2007 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 75/2003 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 30 grudnia 2003 roku Regulamin...
2007-06-13 0952 Czytano:878 razy » Przeczytaj artykuł
24  Z a r z ą d z e n i e Nr 24 / 2007 Wójta Gminy Bliżyn - 11 czerwca 2007 roku
w sprawie umorzenia odsetek od zaległości z tytułu opłat za wodę....
2007-06-13 0940 Czytano:920 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zarządzenie Nr 25/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 29 czerwca 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 9/07 Wójta Gminy w Bliżynie z dnia 8 marca 2007 rok...
2007-07-09 0937 Czytano:860 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie Nr 26/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 29 czerwca 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok....
2007-07-09 0939 Czytano:850 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zarządzenie Nr 27/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 2 lipca 2007 roku
w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu naliczonego czynszu za wynajem lokalu mieszkal...
2007-07-02 1510 Czytano:897 razy » Przeczytaj artykuł
28  ZARZĄDZENIE NR 28/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 2 lipca 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie pracy komisji przetargowej powołanej w Urzędzie Gminy B...
2007-10-03 0923 Czytano:930 razy » Przeczytaj artykuł
29  Zarządzenie nr 29/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 2 lipca 2007 roku
w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe...
2007-07-06 1001 Czytano:808 razy » Przeczytaj artykuł
30  ZARZĄDZENIE Nr 30 /2007 Wójta Gminy Bliżyn - 5 lipca 2007 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
przetargów na: sprzedaż lokalu mies...
2007-07-06 0917 Czytano:907 razy » Przeczytaj artykuł
31  Zarządzenie Nr 31/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 31 lipca 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok....
2007-09-13 1139 Czytano:844 razy » Przeczytaj artykuł
32  Zarządzenie Nr 32/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 23 sierpnia 2007 roku
w sprawie: przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego....
2007-08-30 1403 Czytano:963 razy » Przeczytaj artykuł
33  Zarządzenie Nr 33/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 31 sierpnia 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok....
2007-09-13 1136 Czytano:839 razy » Przeczytaj artykuł
34  Zarządzenie Nr 34/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 6 września 2007 roku
w sprawie: przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych....
2007-09-28 1030 Czytano:1000 razy » Przeczytaj artykuł
35  Zarządzenie Nr 35/ 2007 Wójta Gminy Bliżyn - 6 września 2007 roku
w sprawie umorzenia odsetek z tytułu nieterminowego przekazywania dotacji na zimowe utrzymanie dr...
2007-09-11 1404 Czytano:833 razy » Przeczytaj artykuł
36  Zarządzenie Nr 36/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 14 września 2007 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26/2006 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 18.07.2006r. w sprawie powołan...
2007-09-28 0851 Czytano:912 razy » Przeczytaj artykuł
37  ZARZĄDZENIE NR 37/2007 WÓJTA GMINY BLIŻYN - 20 września 2007 roku
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i określenia sposobu jego funkcjono...
2007-09-24 1339 Czytano:1062 razy » Przeczytaj artykuł
38  ZARZĄDZENIE Nr 38/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 26 września 2007 roku
w sprawie: powołania składów obwodowych komisji wyborczych....
2007-09-28 1034 Czytano:1360 razy » Przeczytaj artykuł
39  Zarządzenie Nr 39/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 26 września 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 6/2007 Wójta Gminy z dnia 12 lutego 2007 roku w spra...
2007-10-31 0807 Czytano:870 razy » Przeczytaj artykuł
40  Zarządzenie Nr 40/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 26 września 2007 roku
w sprawie zasad obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gmin...
2007-10-15 1536 Czytano:952 razy » Przeczytaj artykuł
41  Zarządzenie Nr 41/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 28 września 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok....
2007-10-15 1530 Czytano:809 razy » Przeczytaj artykuł
42  ZARZĄDZENIE Nr 42/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 1 października 2007 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie....
2007-10-01 1327 Czytano:855 razy » Przeczytaj artykuł
43  ZARZĄDZENIE NR 43/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 1 pażdziernika 2007 roku
w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Bliżyn Komisji Przetargowej o udzielenie zamówień publiczn...
2007-10-03 0851 Czytano:841 razy » Przeczytaj artykuł
44  Zarządzenie Nr 44/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 18 października 2007 roku
w sprawie powołania Komisji do oceny stanu kontenerów na odpady o pojemności 1,1m3 pod względem ...
2007-10-19 0850 Czytano:881 razy » Przeczytaj artykuł
45  Zarządzenie Nr 45/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 26 października 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok...
2007-10-31 1403 Czytano:769 razy » Przeczytaj artykuł
46  Zarządzenie Nr 46/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 30 października 2007 roku
w sprawie powołania komisji do odbioru i przekazania do eksploatacji inwestycji pn. „Odbudowa...
2007-11-02 1131 Czytano:886 razy » Przeczytaj artykuł
47  Zarządzenie Nr 47/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 31 października 2007 roku
w sprawie powołania komisji do odbioru i przekazania do eksploatacji inwestycji pn. „drogi gm...
2007-11-02 1134 Czytano:867 razy » Przeczytaj artykuł
48  Zarządzenie Nr 48/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 31 października 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok...
2007-11-20 1210 Czytano:791 razy » Przeczytaj artykuł
49  Zarządzenie Nr 49/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 7 listopada 2007 roku
w sprawie umorzenia odsetek z tytułu zaległości w opłacie naliczonego czynszu za wynajem lokalu ...
2007-11-09 1116 Czytano:891 razy » Przeczytaj artykuł
50  Zarządzenie Nr 50/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 15 listopada 2007 roku
w sprawie: powołania gminnej komisji konkursowej na „Świętokrzyską potrawę świąteczną&...
2007-12-05 1100 Czytano:815 razy » Przeczytaj artykuł
51  Zarządzenie nr 51/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 15 listopada 2007 roku
w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2008 rok....
2007-11-20 1122 Czytano:876 razy » Przeczytaj artykuł
52  Zarządzenie Nr 52/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 26 listopada 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok...
2007-12-06 0951 Czytano:890 razy » Przeczytaj artykuł
53  Zarządzenie Nr 53/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 30 listopada 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok...
2007-12-12 1314 Czytano:844 razy » Przeczytaj artykuł
54  Zarządzenie Nr 54/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 3 grudnia 2007 roku
w sprawie: powołania zespołu ds. wdrożenia i realizacji Programu Integracji Społecznej...
2007-12-05 1103 Czytano:921 razy » Przeczytaj artykuł
55  Zarządzenie Nr 55 /2007 Wójta Gminy Bliżyn Szefa Obrony Cywilnej Gminy - 5 grudnia 2007 roku
w sprawie ochrony ujęć wody i urządzeń wodociągowych na wypadek zagrożenia zniszczeniem oraz z...
2007-12-06 0947 Czytano:1495 razy » Przeczytaj artykuł
56  Zarządzenie Nr 56/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 5 grudnia 2007 roku
w sprawie powołania komisji do odbioru i przekazania do eksploatacji inwestycji pn. „Odbudowa...
2007-12-13 1247 Czytano:852 razy » Przeczytaj artykuł
57  Zarządzenie Nr 57/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 21 grudnia 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok...
2008-01-02 1044 Czytano:758 razy » Przeczytaj artykuł
58  Zarządzenie Nr 58/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 27 grudnia 2007 roku
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok....
2008-01-02 1037 Czytano:851 razy » Przeczytaj artykuł
59  Zarządzenie Nr 59/2007 Wójta Gminy Bliżyn - 27 grudnia 2007 roku
w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconyc...
2008-01-02 1040 Czytano:890 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Zarządzenia - rok 2004
Zarządzenia - rok 2005
Zarządzenia - rok 2006
Zarządzenia - rok 2007
Zarządzenia - rok 2008
Zarządzenia - rok 2009
Zarządzenia - rok 2010
Zarządzenia - rok 2011
Zarządzenia - rok 2012
Zarządzenia - rok 2013
Zarządzenia - rok 2014
Zarządzenia - rok 2015
Zarządzenia - rok 2016
Zarządzenia - rok 2017
Zarządzenia - rok 2018
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie rozkładu i czasu pracy pracowników samorządowych, obsługi i hydroforni w 2007 roku
» W sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłat za wodę
» w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 75/2003 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 30 grudnia 2003 roku Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bliżynie.
» w sprawie: powołania zespołu ds. opracowania lokalnego programu rewitalizacji.
» w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie.
» w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Bliżynie.
» w sprawie: regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Bliżynie.
» w sprawie : wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Bliżyn.
» w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok.
» w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn