A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały Rady Gminy kadencji V 2006-2010 » Uchwały z sesji nr XVI/08 z dnia 26 czerwca 2008 roku
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenia Wójta Gminy Bliżyn dotyczące wyborów Prezydenta RP
» Giełda obrotu towarami rolno-spożywczymi Platforma Żywnościowa
» Informacja o wynikach - zadanie 'Kompleksowa obsługa bankowa budżetu ...'
» Zbiorcze zestawienie ofert - zadanie 'Kompleksowa obsługa bankowa ...'
» Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego ...
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały z sesji nr XVI/08 z dnia 26 czerwca 2008 roku': 10
1  Uchwała Nr XVI/100/2008 Rady Gminy w Bliżynie - 26 czerwca 2008 roku
w sprawie przyjęcia raportu z realizacji I części Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bliżyn ...
2008-07-03 0941 Czytano:1005 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr XVI/101/2008 Rady Gminy w Bliżynie - 26 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opie...
2008-07-03 1052 Czytano:1115 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała nr XVI/102/2008 Rady Gminy w Bliżynie - 26 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie....
2008-07-03 1103 Czytano:1075 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr XVI/103/2008 Rady Gminy w Bliżynie - 26 czerwca 2008 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008....
2008-07-03 0951 Czytano:926 razy » Przeczytaj artykuł
5  U C H W A Ł A Nr XVI/104/2008 Rady Gminy w Bliżynie - 26 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia urlopu bezpłatnego Panu Mariuszowi Walachnia zatrudnionemu na stanowisku Sekre...
2008-07-03 0839 Czytano:1021 razy » Przeczytaj artykuł
6  U c h w a ł a Nr XVI/105/2008 Rady Gminy w Bliżynie - 26 czerwca 2008 roku
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu ...
2008-07-03 0845 Czytano:993 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała nr XVI/106/2008 Rady Gminy w Bliżynie - 26 czerwca 2008 roku
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składnikó...
2008-07-03 1048 Czytano:1021 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA NR XVI/107/2008 Rady Gminy w Bliżynie - 26 czerwca 2008 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Bugaj, na ob...
2008-07-03 0905 Czytano:1012 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR XVI/108/2008 Rady Gminy w Bliżynie - 26 czerwca 2008 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/91/2008 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawi...
2008-07-03 0858 Czytano:1107 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr XVI/109/2008 Rady Gminy w Bliżynie - 26 czerwca 2008 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego &...
2008-07-03 0852 Czytano:1008 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały z sesji nr I/06 z dnia 24 listopada 2006 roku
Uchwały z sesji nr II/06 z dnia 5 grudnia 2006 roku
Uchwały z sesji nr III/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku
Uchwały z sesji nr IV/07 z dnia 22 lutego 2007 roku
Uchwały z sesji nr V/07 z dnia 25 kwietnia 2007 roku
Uchwały z sesji nr VI/07 z dnia 20 czerwca 2007 roku
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr VII/07 z dnia 13 lipca 2007 roku
Uchwały z sesji nr VIII/07 z dnia 30 sierpnia 2007 roku
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr IX/07 z dnia 14 września 2007 roku
Uchwały z sesji nr X/07 z dnia 25 października 2007 roku
Uchwały z sesji nr XI/07 z dnia 19 grudnia 2007 roku
Uchwała z sesji nr XII/08 z dnia 11 stycznia 2008 roku
Uchwała z sesji nr XIII/08 z dnia 26 lutego 2008 roku
Uchwała z sesji nadzwyczajnej nr XIV/08 z dnia 16 kwietnia 2008 roku
Uchwała z sesji nr XV/08 z dnia 29 kwietnia 2008 roku
Uchwały z sesji nr XVI/08 z dnia 26 czerwca 2008 roku
Uchwały z sesji nr XVII/08 z dnia 31 lipca 2008 roku
Uchwały z sesji nr XVIII/08 z dnia 29 sierpnia 2008 roku
Uchwały z sesji nr XIX/08 z dnia 22 października 2008 roku
Uchwały z sesji nr XX/08 z dnia 9 grudnia 2008 roku
Uchwały z sesji nr XXI/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku
Uchwały z sesji nr XXII/09 z dnia 6 lutego 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXIII/09 z dnia 24 marca 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXIV/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXV/09 z dnia 18 czerwca 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXVI/09 z dnia 20 lipca 2009 roku
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr XXVII/09 z dnia 31 lipca 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXVIII/09 z dnia 7 września 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXIX/09 z dnia 28 października 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXX/09 z dnia 01 grudnia 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXXI/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXXII/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXXIII/10 z dnia 22 marca 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXXIV/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXXV/10 z dnia 28 maja 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXXVI/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXXVII/10 z dnia 26 sierpnia 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXXVIII/10 z dnia 28 września 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXIX/10 z dnia 8 października 2010 roku
Uchwały z sesji nr XLI/10 z dnia 8 listopada 2010 roku
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie przyjęcia raportu z realizacji I części Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bliżyn za lata 2004-2006 „Ochrona środowiska przyrodniczego”.
» w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie
» w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie.
» w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008.
» w sprawie udzielenia urlopu bezpłatnego Panu Mariuszowi Walachnia zatrudnionemu na stanowisku Sekretarza Gminy, pełniącemu obecnie funkcję Wójta.
» w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pełniącego funkcję Wójta Gminy Bliżyn Pana Mariusza Walachnia.
» w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bliżyn w roku 2008
» w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Bugaj, na obszarze gminy Bliżyn.
» w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/91/2008 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Brzeście, na obszarze gminy Bliżyn.
» w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bliżyn 1” na obszarze gminy Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn