A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały Rady Gminy kadencji V 2006-2010 » Uchwały z sesji nr XIX/08 z dnia 22 października 2008 roku
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Budżet i finanse
Petycje
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Oferty inwestycyjne
Rewitalizacja
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
Akcje wyborcze
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Rejestr instytucji kultury
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o aktualizacji podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym
» Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej
» Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Bliżyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
» P r o t o k ó ł Nr XXX/2018 z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 27 marca 2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie
» Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w WPF
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały z sesji nr XIX/08 z dnia 22 października 2008 roku': 9
1  Uchwała Nr XIX/120/2008 Rady Gminy w Bliżynie - 22 października 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pn. „Młodzi przyszłością rodziny - wsparcie o...
2008-10-30 0947 Czytano:704 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR XIX/121/2008 RADY Gminy w Bliżynie - 22 października 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Bliżyn na lata 2007-201...
2008-10-30 0856 Czytano:773 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała nr XIX/122/2008 Rady Gminy w Bliżynie - 22 października 2008 roku
w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia lub użyczenia aktywów trwałych S...
2008-10-30 1025 Czytano:808 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Gminy w Bliżynie - 22 października 2008 roku
w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz ich...
2008-10-30 1015 Czytano:740 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr XIX/124/2008 Rady Gminy w Bliżynie - 22 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu o...
2008-10-30 0916 Czytano:667 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr XIX/125/2008 Rady Gminy w Bliżynie - 22 października 2008r.
w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej....
2008-10-30 0913 Czytano:708 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała XIX/126/2008 Rady Gminy w Bliżynie - 22 października 2008 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008....
2008-11-12 1141 Czytano:627 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA NR XIX/127/2008 Rady Gminy w Bliżynie - 22 października 2008 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu sołectwa Bli...
2008-10-30 0923 Czytano:804 razy » Przeczytaj artykuł
9  U c h w a ł a Nr XIX/128/2008 Rady Gminy w Bliżynie - 22 października 2008 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/111/2008 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawi...
2008-10-30 0921 Czytano:737 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały z sesji nr I/06 z dnia 24 listopada 2006 roku
Uchwały z sesji nr II/06 z dnia 5 grudnia 2006 roku
Uchwały z sesji nr III/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku
Uchwały z sesji nr IV/07 z dnia 22 lutego 2007 roku
Uchwały z sesji nr V/07 z dnia 25 kwietnia 2007 roku
Uchwały z sesji nr VI/07 z dnia 20 czerwca 2007 roku
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr VII/07 z dnia 13 lipca 2007 roku
Uchwały z sesji nr VIII/07 z dnia 30 sierpnia 2007 roku
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr IX/07 z dnia 14 września 2007 roku
Uchwały z sesji nr X/07 z dnia 25 października 2007 roku
Uchwały z sesji nr XI/07 z dnia 19 grudnia 2007 roku
Uchwała z sesji nr XII/08 z dnia 11 stycznia 2008 roku
Uchwała z sesji nr XIII/08 z dnia 26 lutego 2008 roku
Uchwała z sesji nadzwyczajnej nr XIV/08 z dnia 16 kwietnia 2008 roku
Uchwała z sesji nr XV/08 z dnia 29 kwietnia 2008 roku
Uchwały z sesji nr XVI/08 z dnia 26 czerwca 2008 roku
Uchwały z sesji nr XVII/08 z dnia 31 lipca 2008 roku
Uchwały z sesji nr XVIII/08 z dnia 29 sierpnia 2008 roku
Uchwały z sesji nr XIX/08 z dnia 22 października 2008 roku
Uchwały z sesji nr XX/08 z dnia 9 grudnia 2008 roku
Uchwały z sesji nr XXI/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku
Uchwały z sesji nr XXII/09 z dnia 6 lutego 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXIII/09 z dnia 24 marca 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXIV/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXV/09 z dnia 18 czerwca 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXVI/09 z dnia 20 lipca 2009 roku
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr XXVII/09 z dnia 31 lipca 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXVIII/09 z dnia 7 września 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXIX/09 z dnia 28 października 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXX/09 z dnia 01 grudnia 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXXI/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXXII/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXXIII/10 z dnia 22 marca 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXXIV/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXXV/10 z dnia 28 maja 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXXVI/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXXVII/10 z dnia 26 sierpnia 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXXVIII/10 z dnia 28 września 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXIX/10 z dnia 8 października 2010 roku
Uchwały z sesji nr XLI/10 z dnia 8 listopada 2010 roku
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pn. „Młodzi przyszłością rodziny - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bliżyn w latach 2008 – 2013”
» w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Bliżyn na lata 2007-2015
» w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia lub użyczenia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie
» w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz ich przeznaczenia i standardu
» w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu o uznanie lasów za ochronne.
» w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
» w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008.
» w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu sołectwa Bliżyn – „Bliżyn 3”, na obszarze gminy Bliżyn.
» w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/111/2008 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn