A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały Rady Gminy kadencji V 2006-2010 » Uchwały z sesji nr XIX/08 z dnia 22 października 2008 roku
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej
» Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bliżyn
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2021
» Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały z sesji nr XIX/08 z dnia 22 października 2008 roku': 9
1  Uchwała Nr XIX/120/2008 Rady Gminy w Bliżynie - 22 października 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pn. „Młodzi przyszłością rodziny - wsparcie o...
2008-10-30 0947 Czytano:791 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR XIX/121/2008 RADY Gminy w Bliżynie - 22 października 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Bliżyn na lata 2007-201...
2008-10-30 0856 Czytano:897 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała nr XIX/122/2008 Rady Gminy w Bliżynie - 22 października 2008 roku
w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia lub użyczenia aktywów trwałych S...
2008-10-30 1025 Czytano:886 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Gminy w Bliżynie - 22 października 2008 roku
w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz ich...
2008-10-30 1015 Czytano:837 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr XIX/124/2008 Rady Gminy w Bliżynie - 22 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu o...
2008-10-30 0916 Czytano:783 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr XIX/125/2008 Rady Gminy w Bliżynie - 22 października 2008r.
w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej....
2008-10-30 0913 Czytano:832 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała XIX/126/2008 Rady Gminy w Bliżynie - 22 października 2008 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008....
2008-11-12 1141 Czytano:749 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA NR XIX/127/2008 Rady Gminy w Bliżynie - 22 października 2008 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu sołectwa Bli...
2008-10-30 0923 Czytano:955 razy » Przeczytaj artykuł
9  U c h w a ł a Nr XIX/128/2008 Rady Gminy w Bliżynie - 22 października 2008 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/111/2008 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawi...
2008-10-30 0921 Czytano:842 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały z sesji nr I/06 z dnia 24 listopada 2006 roku
Uchwały z sesji nr II/06 z dnia 5 grudnia 2006 roku
Uchwały z sesji nr III/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku
Uchwały z sesji nr IV/07 z dnia 22 lutego 2007 roku
Uchwały z sesji nr V/07 z dnia 25 kwietnia 2007 roku
Uchwały z sesji nr VI/07 z dnia 20 czerwca 2007 roku
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr VII/07 z dnia 13 lipca 2007 roku
Uchwały z sesji nr VIII/07 z dnia 30 sierpnia 2007 roku
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr IX/07 z dnia 14 września 2007 roku
Uchwały z sesji nr X/07 z dnia 25 października 2007 roku
Uchwały z sesji nr XI/07 z dnia 19 grudnia 2007 roku
Uchwała z sesji nr XII/08 z dnia 11 stycznia 2008 roku
Uchwała z sesji nr XIII/08 z dnia 26 lutego 2008 roku
Uchwała z sesji nadzwyczajnej nr XIV/08 z dnia 16 kwietnia 2008 roku
Uchwała z sesji nr XV/08 z dnia 29 kwietnia 2008 roku
Uchwały z sesji nr XVI/08 z dnia 26 czerwca 2008 roku
Uchwały z sesji nr XVII/08 z dnia 31 lipca 2008 roku
Uchwały z sesji nr XVIII/08 z dnia 29 sierpnia 2008 roku
Uchwały z sesji nr XIX/08 z dnia 22 października 2008 roku
Uchwały z sesji nr XX/08 z dnia 9 grudnia 2008 roku
Uchwały z sesji nr XXI/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku
Uchwały z sesji nr XXII/09 z dnia 6 lutego 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXIII/09 z dnia 24 marca 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXIV/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXV/09 z dnia 18 czerwca 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXVI/09 z dnia 20 lipca 2009 roku
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr XXVII/09 z dnia 31 lipca 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXVIII/09 z dnia 7 września 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXIX/09 z dnia 28 października 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXX/09 z dnia 01 grudnia 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXXI/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXXII/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXXIII/10 z dnia 22 marca 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXXIV/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXXV/10 z dnia 28 maja 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXXVI/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXXVII/10 z dnia 26 sierpnia 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXXVIII/10 z dnia 28 września 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXIX/10 z dnia 8 października 2010 roku
Uchwały z sesji nr XLI/10 z dnia 8 listopada 2010 roku
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pn. „Młodzi przyszłością rodziny - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bliżyn w latach 2008 – 2013”
» w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Bliżyn na lata 2007-2015
» w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia lub użyczenia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie
» w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz ich przeznaczenia i standardu
» w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu o uznanie lasów za ochronne.
» w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
» w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008.
» w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu sołectwa Bliżyn – „Bliżyn 3”, na obszarze gminy Bliżyn.
» w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/111/2008 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn