A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia - rok 2008
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZAKAZ WSTĘPU NA SKWERY ALTANY I PLACE ZABAW
» Sesja XVI Rady Gminy Bliżyn 30 marca 2020 r. - imienny wykaz głosowań
» ZMIANY GODZIN PRACY W DOWODACH OSOBISTYCH
» ZWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI PSZOK
» Zgłaszanie kandydatów do prac w Obwodowych Komisjach Wyborczych
Ilość wiadomości z działu 'Zarządzenia - rok 2008': 55
1  Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1/2008 Wójta Gminy Bliżyn - 30 stycznia 2008 roku
w sprawie rozkładu i czasu pracy pracowników samorządowych, obsługi i hydroforni w 2008 roku....
2008-02-04 1126 Czytano:1057 razy » Przeczytaj artykuł
2  Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/2008 Wójta Gminy Bliżyn - 30 stycznia 2008 roku
w sprawie częstotliwości szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatru...
2008-02-15 1321 Czytano:1096 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 3/2008 Wójta Gminy Bliżyn - 11marca 2008 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 58/2007 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 grudnia 2007 r...
2008-04-28 0921 Czytano:1104 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 4/2008 Wójta Gminy Bliżyn - 14 marca 2008 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2006 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 17 listopada 2006r. w sprawie ...
2008-03-14 1415 Czytano:1116 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 5//2008 Wójta Gminy Bliżyn - 25 marca 2008 roku
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadania własnego gminy w...
2008-03-26 0851 Czytano:1043 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 6/2008 Wójta Gminy Bliżyn - 25 marca 2008 roku
w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozpatrywania ofert oraz rozstrzygania otwartych konkur...
2008-03-26 0857 Czytano:1115 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 7/2008 Wójta Gminy Bliżyn - 25 marca 2008 roku
w sprawie umorzenia zaległości w opłatach naliczonego czynszu wraz z odsetkami za wynajem lokalu ...
2008-03-27 0847 Czytano:1065 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 8/2008 Wójta Gminy Bliżyn - 31 marca 2008 roku
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 rok....
2008-04-14 0934 Czytano:1101 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 9/2008 Wójta Gminy Bliżyn - 14 maja 2008 roku
w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XV/98/2008 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 29 kwietnia 2...
2008-05-27 1502 Czytano:957 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 10/2008 Wójta Gminy Bliżyn - 28 maja 2008 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok...
2009-01-09 0852 Czytano:952 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 11/2008 Wójta Gminy Bliżyn - 10 czerwca 2008 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Oceniającej d/s oceny ofert składanych w procedurze CPP w ...
2008-06-10 1248 Czytano:2363 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 12/2008 Wójta Gminy Bliżyn - 17 czerwca 2008 r.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu naliczonego czynszu za wynajem lokalu mieszkal...
2008-06-18 1321 Czytano:1072 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 13/2008 Wójta Gminy Bliżyn - 24 czerwca 2008 roku
w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu naliczonego czynszu za wynajem lokalu mieszkal...
2008-06-24 1419 Czytano:1064 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 14/2008 Wójta Gminy Bliżyn - 30 czerwca 2008 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok...
2008-07-15 1132 Czytano:1022 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 15 /2008 Wójta Gminy Bliżyn - 30 czerwca 2008 r
zmieniające Zarządzenie Nr 11/2008 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie powoł...
2009-01-09 0912 Czytano:892 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie nr 16/2008 Wójta Gminy Bliżyn - 2 lipca 2008 roku
w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe...
2008-07-16 1249 Czytano:1116 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie nr 17/2008 Wójta Gminy Bliżyn - 8 lipca 2008 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegają...
2008-07-16 1253 Czytano:1048 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 18/2008 Wójta Gminy Bliżyn - 17 lipca 2008 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok...
2008-07-25 0901 Czytano:1084 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie Nr 19/2008 Wójta Gminy Bliżyn - 28 lipca 2008 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2006 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 17 listopada 2006r. dotycząceg...
2008-07-30 0836 Czytano:1037 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 21 /2008 Wójta Gminy Bliżyn - z dnia 14 sierpnia 2008 r.
w sprawie: przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego....
2009-01-09 0918 Czytano:1036 razy » Przeczytaj artykuł
21  ZARZĄDZENIE NR 22/2008 Wójta Gminy Bliżyn - 25 sierpnia 2008 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotn...
2008-08-28 1308 Czytano:1066 razy » Przeczytaj artykuł
22  ZARZĄDZENIE NR 23/2008 Wójta Gminy Bliżyn - 29 sierpnia 2008 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2008 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie ...
2008-09-01 1358 Czytano:1032 razy » Przeczytaj artykuł
23  ZARZĄDZENIE NR 24/2008 Wójta Gminy Bliżyn - 29 sierpnia 2008 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2006 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie uc...
2008-09-01 1401 Czytano:1021 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie Nr 25/2008 Wójta Gminy Bliżyn - 29 sierpnia 2008 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok...
2008-09-04 0855 Czytano:1056 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zarządzenie Nr 26/08 Wójta Gminy Bliżyn - 2 września 2008 roku
zmieniające zarządzenie Nr 44/06 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 17 listopada 2006 roku w sprawie powo...
2008-09-18 0919 Czytano:1005 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie Nr 27/2008 Wójta Gminy Bliżyn - 22 września 2008 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok...
2008-10-21 1125 Czytano:1035 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zarządzenie Nr 28/2008 Wójta Gminy Bliżyn - 29 września 2008 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok...
2008-10-21 1136 Czytano:1081 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zarządzenie Nr 29/2008 Wójta Gminy Bliżyn - 17 października 2008 roku
w sprawie powołania Zespołu d/s aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społeczn...
2008-10-21 1003 Czytano:1339 razy » Przeczytaj artykuł
29  ZARZĄDZENIE Nr 30 /2008 Wójta Gminy Bliżyn - 17 października 2008 roku
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia aukcji na sprzedaż samochodu osobowego ...
2008-10-21 1007 Czytano:1025 razy » Przeczytaj artykuł
30  Zarządzenie Nr 31/2008 WÓJTA GMINY BLIŻYN - 20 października 2008 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr11/2005 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 5 kwietnia 2005 roku dotyczące ...
2008-10-21 0958 Czytano:987 razy » Przeczytaj artykuł
31  Zarządzenie Nr 32/2008 Wójta Gminy Bliżyn - 28 października 2008 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok...
2009-01-09 0923 Czytano:956 razy » Przeczytaj artykuł
32  ZARZĄDZENIE Nr 33 /08 Wójta Gminy Bliżyn - 30 października 2008 roku
w sprawie utworzenia funduszu nagród oraz ustalenia regulaminu przyznawania nagród pracownikom Ur...
2008-11-03 1141 Czytano:1126 razy » Przeczytaj artykuł
33  ZARZĄDZENIE NR 34/08 Wójta Gminy Bliżyn - 3 listopada 2008 roku
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Bliżynie....
2008-11-03 1143 Czytano:1107 razy » Przeczytaj artykuł
34  Zarządzenie Nr 35/08 Wójta Gminy Bliżyn - 3 listopada 2008 roku
w sprawie powołania komisji do odbioru i przekazania do eksploatacji inwestycji pn. „odbudowa...
2008-11-04 1320 Czytano:1048 razy » Przeczytaj artykuł
35  ZARZĄDZENIE Nr 36/08 Wójta Gminy Bliżyn - 5 listopada 2008 r.
w sprawie zasad używania samochodu niebędącego własnością pracodawcy do celów podróży słu...
2008-11-13 1351 Czytano:960 razy » Przeczytaj artykuł
36  ZARZĄDZENIE Nr 37/08 Wójta Gminy Bliżyn - 12 listopada 2008 r.
w sprawie utworzenia funduszu premiowego oraz ustalenia regulaminu premiowania....
2008-11-13 1354 Czytano:1054 razy » Przeczytaj artykuł
37  Zarządzenie Nr 38/08 Wójta Gminy Bliżyn - 12 listopada 2008 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej...
2008-11-14 1056 Czytano:1115 razy » Przeczytaj artykuł
38  Zarządzenie Nr 39/08 Wójta Gminy Bliżyn - 12 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia warunków jakie powinno spełniać rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu pomocy...
2008-11-14 1049 Czytano:1053 razy » Przeczytaj artykuł
39  Zarządzenie Nr 40/08 Wójta Gminy Bliżyn - 14 listopada 2008r.
w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2009 rok....
2008-11-18 1158 Czytano:1138 razy » Przeczytaj artykuł
40  Zarządzenie Nr 41/08 Wójta Gminy Bliżyn - 14 listopada 2008 r.
w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej na „Świętokrzyską potrawę świąteczną&#...
2008-11-20 0922 Czytano:1039 razy » Przeczytaj artykuł
41  ZARZĄDZENIE Nr 42 /08 Wójta Gminy Bliżyn - 20 listopada 2008 r.
w sprawie sprzedaży samochodu służbowego w drodze negocjacji...
2008-11-24 1339 Czytano:1076 razy » Przeczytaj artykuł
42  Zarządzenie Nr 43/08 Wójta Gminy Bliżyn - 20 listopada 2008 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok...
2008-11-25 1132 Czytano:1013 razy » Przeczytaj artykuł
43  Zarządzenie Nr 44 /2008 Wójta Gminy Bliżyn - 28 listopada 2008 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok...
2008-12-09 1048 Czytano:1068 razy » Przeczytaj artykuł
44  Zarządzenie Nr 45/08 Wójta Gminy Bliżyn - 15 grudnia 2008 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok...
2009-01-09 1136 Czytano:950 razy » Przeczytaj artykuł
45  ZARZĄDZENIE NR 46/08 Wójta Gminy Bliżyn - 15 grudnia 2008 r.
W sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie pracy komisji przetargowej powołanej w Urzędzie Gminy ...
2008-12-24 0839 Czytano:932 razy » Przeczytaj artykuł
46  ZARZĄDZENIE Nr 47/08 Wójta Gminy Bliżyn - 15 grudnia 2008r.
w sprawie zmiany zakładowego regulaminu premiowania....
2008-12-18 1330 Czytano:1007 razy » Przeczytaj artykuł
47  Zarządzenie Nr 48/2008 Wójta Gminy Bliżyn - 22 grudnia 2008 roku
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok....
2009-01-09 0947 Czytano:1037 razy » Przeczytaj artykuł
48  Zarządzenie Nr 49/08 Wójta Gminy Bliżyn - 22 grudnia 2008 roku
w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconyc...
2009-01-09 0953 Czytano:961 razy » Przeczytaj artykuł
49  Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 50/08 Wójta Gminy Bliżyn - 29 grudnia 2008 r.
w sprawie umorzenia odsetek od zaległości z tytułu opłat za wodę...
2009-01-09 1115 Czytano:1101 razy » Przeczytaj artykuł
50  Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 51/08 Wójta Gminy Bliżyn - 29 grudnia 2008 r.
w sprawie umorzenia odsetek od zaległości z tytułu opłat za wodę...
2009-01-09 1117 Czytano:941 razy » Przeczytaj artykuł
51  Z a r z ą d z e n i e Nr 52/08 Wójta Gminy Bliżyn - 29 grudnia 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji ....
2009-01-09 1125 Czytano:1067 razy » Przeczytaj artykuł
52  Zarządzenie Nr 53/08 Wójta Gminy Bliżyn - 29 grudnia 2008r.
w sprawie powierzenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie obowiązków w z...
2009-01-09 0930 Czytano:952 razy » Przeczytaj artykuł
53  Zarządzenie Nr 54/08 Wójta Gminy Bliżyn - z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie prowadzenia ewidencji wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Ur...
2009-01-09 0934 Czytano:1051 razy » Przeczytaj artykuł
54  Zarządzenie Nr 55/08 Wójta Gminy Bliżyn - 30 grudnia 2008r.
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 6/2007 Wójta Gminy z dnia 12 lutego 2007 roku w spra...
2009-01-15 1052 Czytano:1112 razy » Przeczytaj artykuł
55  Zarządzenie Nr 56/08 Wójta Gminy Bliżyn - 30 grudnia 2008r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok...
2009-01-15 1055 Czytano:988 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Zarządzenia - rok 2004
Zarządzenia - rok 2005
Zarządzenia - rok 2006
Zarządzenia - rok 2007
Zarządzenia - rok 2008
Zarządzenia - rok 2009
Zarządzenia - rok 2010
Zarządzenia - rok 2011
Zarządzenia - rok 2012
Zarządzenia - rok 2013
Zarządzenia - rok 2014
Zarządzenia - rok 2015
Zarządzenia - rok 2016
Zarządzenia - rok 2017
Zarządzenia - rok 2018
Zarządzenia - rok 2019
Zarządzenia - rok 2020
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie rozkładu i czasu pracy pracowników samorządowych, obsługi i hydroforni w 2008 roku.
» w sprawie częstotliwości szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnianych w Urzędzie Gminy w Bliżynie.
» w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 58/2007 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok.
» w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2006 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 17 listopada 2006r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Bliżyn
» w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadania własnego gminy w zakresie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2010 i Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2008 rok.
» w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozpatrywania ofert oraz rozstrzygania otwartych konkursów na realizację zadań publicznych gminy.
» w sprawie umorzenia zaległości w opłatach naliczonego czynszu wraz z odsetkami za wynajem lokalu mieszkalnego Sołtyków 1/11.
» w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 rok.
» w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XV/98/2008 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008.
» w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn