A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia - rok 2009
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej
» Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 17 czerwca 2019 r.
» Ogłoszenie o braku ofert na dofinansowanie do zadań publicznych - ratownictwo wodne
» Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych
» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Ubyszów
Ilość wiadomości z działu 'Zarządzenia - rok 2009': 65
1  Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1/09 Wójta Gminy Bliżyn - 5 stycznia 2009 r.
w sprawie rozkładu i czasu pracy pracowników samorządowych, obsługi i hydroforni w 2009 roku....
2009-01-20 1153 Czytano:875 razy » Przeczytaj artykuł
2  ZARZĄDZENIE Nr 2/09 Wójta Gminy Bliżyn - 5 stycznia 2009 r.
w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójt...
2009-01-20 1156 Czytano:945 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Bliżyn - 12 stycznia 2009 roku
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadania własnego gminy w...
2009-01-15 1109 Czytano:901 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 4/09 Wójta Gminy Bliżyn - 14 stycznia 2009 r.
w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości...
2009-01-20 1214 Czytano:916 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 5/09 Wójta Gminy Bliżyn - 15 stycznia 2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 48/2008 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 22 grudnia 2008 r...
2009-02-20 1000 Czytano:801 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 6/09 Wójta Gminy Bliżyn - 2 lutego 2009 roku
w prawie przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego...
2009-06-17 0823 Czytano:869 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 7/09 Wójta Gminy Bliżyn - 10 lutego 2009 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy ...
2009-02-11 1133 Czytano:1221 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie nr 8/09 Wójta Gminy Bliżyn - 10 lutego 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szk...
2009-02-20 0954 Czytano:817 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 9/09 Wójta Gminy Bliżyn - 11 lutego 2009 r.
w sprawie udziału wkładu własnego do projektu pt. „Realizacja kampanii informacyjno-szkolen...
2009-02-20 0957 Czytano:842 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 10/09 Wójta Gminy Bliżyn - 27 lutego 2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok...
2009-03-03 1245 Czytano:941 razy » Przeczytaj artykuł
11  ZARZĄDZENIE Nr 11/09 Wójta Gminy Bliżyn - 4 marca 2009 r.
w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekra...
2009-03-19 1435 Czytano:1099 razy » Przeczytaj artykuł
12  ZARZĄDZENIE Nr 12/09 Wójta Gminy Bliżyn - 5 marca 2009r.
w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicz...
2009-03-06 1514 Czytano:847 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 13/09 Wójta Gminy Bliżyn - 06 marca 2009 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej w postaci logo z o...
2009-03-10 1139 Czytano:878 razy » Przeczytaj artykuł
14  ZARZĄDZENIE Nr 14/09 Wójta Gminy Bliżyn - 20 marca 2009r.
w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Gminy w Bliżynie....
2009-04-02 1011 Czytano:869 razy » Przeczytaj artykuł
15  ZARZĄDZENIE Nr 15/09 Wójta Gminy Bliżyn - 20 marca 2009r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2006 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 30 marca 2006r. w sprawie uchwa...
2009-04-02 1017 Czytano:824 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 16/09 Wójta Gminy Bliżyn - 27 marca 2009 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Oceniającej oferty składane w procedurze CPP w ramach Poakces...
2009-04-14 1136 Czytano:910 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 17/09 Wójta Gminy Bliżyn - 30 marca 2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok...
2009-04-14 1042 Czytano:840 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 18/2009 Wójta Gminy Bliżyn - 28 kwietnia 2009 roku
zmieniające zarządzenie Nr 54/08 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie prowadzen...
2009-05-07 1115 Czytano:796 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie Nr 19/2009 Wójta Gminy Bliżyn - 30 kwietnia 2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok...
2009-05-07 1118 Czytano:804 razy » Przeczytaj artykuł
20  ZARZĄDZENIE Nr 20/09 Wójta Gminy Bliżyn - 8 maja 2009 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na ...
2009-05-12 1119 Czytano:864 razy » Przeczytaj artykuł
21  ZARZĄDZENIE Nr 21/09 Wójta Gminy Bliżyn - 12 maja 2009 roku
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego....
2009-05-14 0944 Czytano:813 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie Nr 22/09 Wójta Gminy Bliżyn - 12 maja 2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok...
2009-05-22 1336 Czytano:878 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie Nr 23/09 Wójta Gminy Bliżyn - 18 maja 2009r.
w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych ...
2009-05-22 1332 Czytano:749 razy » Przeczytaj artykuł
24  ZARZĄDZENIE Nr 24/09 Wójta Gminy Bliżyn - 18 maja 2009r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Bliżynie....
2009-06-22 1153 Czytano:1297 razy » Przeczytaj artykuł
25  ZARZĄDZENIE Nr 25 /09 Wójta Gminy Bliżyn - 27 maja 2009 roku
w sprawie wprowadzenia „Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Bliżynie̶...
2009-06-01 1107 Czytano:882 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie Nr 26/09 Wójta Gminy Bliżyn - 29 maja 2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r....
2009-07-31 1405 Czytano:798 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zarządzenie Nr 27/09 Wójta Gminy Bliżyn - 9 czerwca 2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok...
2009-07-31 1409 Czytano:792 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zarządzenie nr 28/09 Wójta Gminy Bliżyn - 19 czerwca 2009 r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup pod...
2009-07-07 0832 Czytano:806 razy » Przeczytaj artykuł
29  Zarządzenie Nr 29/09 Wójta Gminy Bliżyn - 19 czerwca 2009r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Służby Przygotowawczej w Urzędzie Gminy w Bliżynie....
2009-07-09 1005 Czytano:850 razy » Przeczytaj artykuł
30  Zarządzenie Nr 30/09 Wójta Gminy Bliżyn - 19 czerwca 2009r.
w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Spo...
2009-07-09 0954 Czytano:868 razy » Przeczytaj artykuł
31  Zarządzenie Nr 31/09 Wójta Gminy Bliżyn - 30 czerwca 2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009...
2009-07-31 1418 Czytano:898 razy » Przeczytaj artykuł
32  Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 32/09 Wójta Gminy Bliżyn - 1 lipca 2009 r.
w sprawie umorzenia odsetek od zaległości z tytułu opłat za wodę...
2009-07-09 0949 Czytano:731 razy » Przeczytaj artykuł
33  Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 33/09 Wójta Gminy Bliżyn - 1 lipca 2009 r.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłat za wodę...
2009-07-09 0952 Czytano:824 razy » Przeczytaj artykuł
34  Zarządzenie Nr 34/09 Wójta Gminy Bliżyn - 1 lipca 2009r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników Urzędu Gminy w Bliżynie....
2009-07-09 0957 Czytano:926 razy » Przeczytaj artykuł
35  Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 35/09 Wójta Gminy Bliżyn - 8 lipca 2009 roku
w sprawie umorzenia zaległości przedawnionych z tytułu opłat za wodę...
2009-07-09 0947 Czytano:805 razy » Przeczytaj artykuł
36  Zarządzenie nr 36/09 Wójta Gminy Bliżyn - 08 lipca 2009 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegają...
2009-07-10 1316 Czytano:869 razy » Przeczytaj artykuł
37  Zarządzenie Nr 37/09 Wójta Gminy Bliżyn - 29 lipca 2009 roku
w sprawie legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Bliżyn przeprowadzających kontrol...
2014-09-22 0929 Czytano:606 razy » Przeczytaj artykuł
38  Zarządzenie Nr 38/09 Wójta Gminy Bliżyn - 31 lipca 2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009....
2009-12-10 1044 Czytano:813 razy » Przeczytaj artykuł
39  Zarządzenie Nr 39/09 Wójta Gminy Bliżyn - 17 sierpnia 2009r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na s...
2009-08-19 0839 Czytano:827 razy » Przeczytaj artykuł
40  ZARZĄDZENIE Nr 40/09 Wójta Gminy Bliżyn - 26 sierpnia 2009 roku
w sprawie udzielenia pracownikom Urzędu Gminy w Bliżynie dodatkowego dnia wolnego od pracy za dzie...
2009-08-26 1246 Czytano:840 razy » Przeczytaj artykuł
41  ZARZĄDZENIE Nr 41/09 Wójta Gminy Bliżyn - 26 sierpnia 2009r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2008 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie...
2009-08-27 1445 Czytano:825 razy » Przeczytaj artykuł
42  ZARZĄDZENIE NR 42/09 WÓJTA GMINY BLIŻYN - 27 sierpnia 2009 r.
w sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz wdrożenia Gminnego Pl...
2009-08-27 1530 Czytano:1007 razy » Przeczytaj artykuł
43  Zarządzenie Nr 43/09 Wójta Gminy Bliżyn - 31 sierpnia 2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok...
2009-09-03 1425 Czytano:824 razy » Przeczytaj artykuł
44  ZARZĄDZENIE Nr 44/09 Wójta Gminy Bliżyn - 1 września 2009 roku
w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Wołów....
2009-09-08 1253 Czytano:867 razy » Przeczytaj artykuł
45  Zarządzenie Nr 45/09 Wójta Gminy Bliżyn - 2 września 2009r.
zmieniające zarządzenie Nr 44/06 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 17 listopada 2006 roku w sprawie powo...
2009-12-10 1049 Czytano:781 razy » Przeczytaj artykuł
46  Zarządzenie Nr 46/2009 Wójta Gminy Bliżyn - 9 września 2009r.
w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności motocykla Jawa TS 350 do dalszego użytkowania ...
2009-09-09 1458 Czytano:827 razy » Przeczytaj artykuł
47  ZARZĄDZENIE NR 47/2009 Wójta Gminy Bliżyn - 09 września 2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gmin...
2009-12-11 1158 Czytano:793 razy » Przeczytaj artykuł
48  Zarządzenie Nr 48 /09 Wójta Gminy Bliżyn - 30 września 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok...
2009-12-10 1040 Czytano:813 razy » Przeczytaj artykuł
49  Zarządzenie Nr 49/09 Wójta Gminy Bliżyn - 8 pażdziernika 2009 r.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłat za wodę...
2016-03-04 0740 Czytano:446 razy » Przeczytaj artykuł
50  Zarządzenie Nr 50/09 Wójta Gminy Bliżyn - 9 października 2009 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na s...
2009-10-12 1041 Czytano:845 razy » Przeczytaj artykuł
51  Zarządzenie Nr 51/09 Wójta Gminy Bliżyn - 30 października 2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok...
2009-12-10 1037 Czytano:850 razy » Przeczytaj artykuł
52  Zarządzenie Nr 52/09 Wójta Gminy Bliżyn - 09 listopada 2009 r.
w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej na „Świętokrzyską potrawę świąteczną”.
...
2009-11-12 1154 Czytano:790 razy » Przeczytaj artykuł
53  Zarządzenie Nr 53/09 Wójta Gminy Bliżyn - 16 listopada 2009 roku
w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2010 rok....
2016-03-04 0735 Czytano:465 razy » Przeczytaj artykuł
54  Zarządzenie Nr 54/09 Wójta Gminy Bliżyn - 23 listopada 2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok...
2009-12-10 1030 Czytano:789 razy » Przeczytaj artykuł
55  ZARZĄDZENIE Nr 55/09 Wójta Gminy Bliżyn - 27 listopada 2009r.
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej....
2009-12-02 1414 Czytano:906 razy » Przeczytaj artykuł
56  ZARZĄDZENIE Nr 56/09 Wójta Gminy Bliżyn - 1 grudnia 2009r.
w sprawie udzielenia pracownikom Urzędu Gminy w Bliżynie dodatkowego dnia wolnego od pracy za dzie...
2009-12-02 1420 Czytano:795 razy » Przeczytaj artykuł
57  Zarządzenie Nr 57/09 Wójta Gminy Bliżyn - 1 grudnia 2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok...
2016-03-03 1519 Czytano:449 razy » Przeczytaj artykuł
58  Zarządzenie Nr 58/09 Wójta Gminy Bliżyn - 8 grudnia 2009 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych znajdujących się w U...
2016-03-03 1516 Czytano:428 razy » Przeczytaj artykuł
59  Zarządzenie Nr 59/09 Wójta Gminy Bliżyn - 16 grudnia 2009r.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania dofinansowania osobom fizycznym oraz wspólnotom m...
2009-12-18 1114 Czytano:814 razy » Przeczytaj artykuł
60  Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Bliżyn - 23 grudnia 2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok...
2016-03-03 1512 Czytano:508 razy » Przeczytaj artykuł
61  Zarządzenie Nr 61/09 Wójta Gminy Bliżyn - 29 grudnia 2009 roku
w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych oraz sprzę...
2016-03-03 1509 Czytano:431 razy » Przeczytaj artykuł
62  ZARZĄDZENIE Nr 62 /09 WÓJTA GMINY BLIŻYN - 29 grudnia 2009r.
w sprawie: przeprowadzenia rocznej kontroli wewnętrznej ochrony informacji niejawnych w Urzędzie G...
2009-12-31 1029 Czytano:846 razy » Przeczytaj artykuł
63  Zarządzenie Nr 63/09 Wójta Gminy Bliżyn - 30 grudnia 2009 roku
w sprawie powierzenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie obowiązków w z...
2016-03-03 1506 Czytano:413 razy » Przeczytaj artykuł
64  Zarządzenie Nr 64/09 Wójta Gminy Bliżyn - 31 grudnia 2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok...
2016-03-03 1502 Czytano:433 razy » Przeczytaj artykuł
65  Zarządzenie Nr 65/09 Wójta Gminy Bliżyn - 31 grudnia 2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok...
2016-03-03 1459 Czytano:415 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Zarządzenia - rok 2004
Zarządzenia - rok 2005
Zarządzenia - rok 2006
Zarządzenia - rok 2007
Zarządzenia - rok 2008
Zarządzenia - rok 2009
Zarządzenia - rok 2010
Zarządzenia - rok 2011
Zarządzenia - rok 2012
Zarządzenia - rok 2013
Zarządzenia - rok 2014
Zarządzenia - rok 2015
Zarządzenia - rok 2016
Zarządzenia - rok 2017
Zarządzenia - rok 2018
Zarządzenia - rok 2019
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie rozkładu i czasu pracy pracowników samorządowych, obsługi i hydroforni w 2009 roku.
» w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta.
» w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadania własnego gminy w zakresie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2009 rok.
» w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości
» w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 48/2008 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.
» w prawie przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego
» w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bliżyn na lata 2009-2015.
» w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2009 r.
» w sprawie udziału wkładu własnego do projektu pt. „Realizacja kampanii informacyjno-szkoleniowej promującej edukację przedszkolną w środowisku wiejskim Województwa Świętokrzyskiego” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w ramach POKL 2007-2013
» w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn