A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia - rok 2011
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Budżet i finanse
Petycje
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Oferty inwestycyjne
Rewitalizacja
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
Akcje wyborcze
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Rejestr instytucji kultury
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o wynikach przetargu - termomodernizacja budynków użyteczności publicznejw gminie Bliżyn
» Ogłoszenie o wynikach przetargu - Roboty budowlane w budynkach użyteczności publicznej
» WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W ROKU 2017
» Jak postępować w przypadku znalezienia martwego dzika?
» OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego
Ilość wiadomości z działu 'Zarządzenia - rok 2011': 79
1  ZARZĄDZENIE NR 1/2011 Wójta Gminy Bliżyn - 10 stycznia 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gmin...
2011-01-11 1147 Czytano:568 razy » Przeczytaj artykuł
2  ZARZĄDZENIE Nr 2/11 Wójta Gminy Bliżyn - 14 stycznia 2011r.
w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzęd...
2011-01-17 1258 Czytano:536 razy » Przeczytaj artykuł
3  ZARZĄDZENIE Nr 3/11 Wójta Gminy Bliżyn - 14 stycznia 2011r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przyg...
2011-01-17 1532 Czytano:627 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie nr 4/2011 Wójta Gminy Bliżyn - 14 stycznia 2011 r.
zmieniające regulamin zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złoty...
2011-01-25 1455 Czytano:647 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie nr 5/2011 Wójta Gminy Bliżyn - 14 stycznia 2011 r.
w sprawie: zmian w składzie osobowym Zespołu ds. Realizacji Projektu e-świętokrzyskie „Rozbudo...
2011-02-09 1208 Czytano:605 razy » Przeczytaj artykuł
6  ZARZĄDZENIE Nr 6/2011 Wójta Gminy Bliżyn - 14 stycznia 2011r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przyg...
2011-02-09 1134 Czytano:642 razy » Przeczytaj artykuł
7  ZARZĄDZENIE NR 7/2011 Wójta Gminy Bliżyn - 03 lutego 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gmin...
2011-02-09 1452 Czytano:601 razy » Przeczytaj artykuł
8  ZARZĄDZENIE Nr 8/11 Wójta Gminy Bliżyn - 16 lutego 2011r.
w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłu...
2011-02-18 1510 Czytano:1002 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 9/11 Wójta Gminy Bliżyn - 21 lutego 2011r.
w sprawie planu finansowego dla jednostki budżetowej – Urząd Gminy w Bliżynie....
2011-03-04 0813 Czytano:489 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 10/11 Wójta Gminy Bliżyn - 21 lutego 2011r.
w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconyc...
2011-03-04 0815 Czytano:533 razy » Przeczytaj artykuł
11  ZARZĄDZENIE NR 11/2011 Wójta Gminy Bliżyn - 21 lutego 2011r.
w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Bliżynie....
2011-03-04 0806 Czytano:584 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Bliżyn - 28 lutego 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok....
2011-04-01 1049 Czytano:522 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 13/11 Wójta Gminy Bliżyn - 28 lutego 2011r.
zmieniające zarządzenie Nr 10/11/ Wójta Gminy Bliżyn z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie planu fin...
2011-04-01 1051 Czytano:483 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Bliżyn - 22 marca 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok....
2011-04-01 1052 Czytano:486 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 15/11 Wójta Gminy Bliżyn - 22 marca 2011r.
w sprawie udzielania zaliczek dla pracowników Urzędu Gminy w Bliżynie....
2011-04-01 1055 Czytano:539 razy » Przeczytaj artykuł
16  ZARZĄDZENIE Nr 16/2011 Wójta Gminy Bliżyn - 23.03.2011 r.
w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą „...
2011-04-01 1032 Czytano:490 razy » Przeczytaj artykuł
17  ZARZĄDZENIE NR 17/11 Wójta Gminy Bliżyn - 23 marca 2011r.
w sprawie sporządzenia planu operacyjnego funkcjonowania gminy Bliżyn w warunkach zewnętrznego za...
2011-04-01 0848 Czytano:510 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 18/2011 Wójta Gminy Bliżyn - 31 marca 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok....
2011-05-27 0842 Czytano:452 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Bliżyn - 1 kwietnia 2011r.
w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Bliżyn....
2011-04-06 1328 Czytano:512 razy » Przeczytaj artykuł
20  ZARZĄDZENIE Nr 20/11 Wójta Gminy Bliżyn - 4 kwietnia 2011r.
w sprawie wdrożenia „Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego”....
2011-04-13 1445 Czytano:519 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie nr 21/11 Wójta Gminy Bliżyn - 5 kwietnia 2011 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych Gminy B...
2011-04-05 1307 Czytano:535 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Bliżyn - 7 kwietnia 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok....
2011-05-27 0844 Czytano:477 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie nr 23/2011 Wójta Gminy Bliżyn - 8 kwietnia 2011r.
w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki pracowników Urzędu Gminy Bliżyn...
2011-04-13 0825 Czytano:533 razy » Przeczytaj artykuł
24  ZARZĄDZENIE Nr 24/11 Wójta Gminy Bliżyn - 14 kwietnia 2011r.
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Bliżynie....
2011-04-13 1447 Czytano:523 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zarządzenie Nr 25/11 Wójta Gminy Bliżyn - 21 kwietnia 2011 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrywania ofert oraz rozstrzygania otwartych konkurs...
2011-04-22 1232 Czytano:618 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie Nr 26/11 Wójta Gminy Bliżyn - 27 kwietnia 2011r.
uchylające zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie wprowad...
2011-05-27 0851 Czytano:493 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zarządzenie Nr 27/11 Wójta Gminy Bliżyn - 27 kwietnia 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok....
2011-05-27 0849 Czytano:504 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zarządzenie Nr 28/11 Wójta Gminy Bliżyn - 29 kwietnia 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok....
2011-05-27 0846 Czytano:487 razy » Przeczytaj artykuł
29  Zarządzenie Nr 29/11 Wójta Gminy Bliżyn - 10 maja 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok....
2011-05-27 0847 Czytano:497 razy » Przeczytaj artykuł
30  Zarządzenie Nr 30/11 Wójta Gminy Bliżyn - 18 maja 2011 r.
w sprawie powołania Koordynatora CAF oraz osoby wspierającej...
2011-05-31 1154 Czytano:494 razy » Przeczytaj artykuł
31  Zarządzenie Nr 31/11 Wójta Gminy Bliżyn - 31 maja 2011r
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok....
2011-08-23 1144 Czytano:507 razy » Przeczytaj artykuł
32  ZARZĄDZENIE Nr 32/11 Wójta Gminy Bliżyn - 6 czerwca 2011r.
w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzęd...
2011-06-20 1247 Czytano:517 razy » Przeczytaj artykuł
33  Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Bliżyn - 20 czerwca 2011r.
w sprawie wyboru Rady Sołeckiej w sołectwie Sorbin....
2011-06-20 1236 Czytano:499 razy » Przeczytaj artykuł
34  Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Bliżyn - 20 czerwca 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu Samooceny....
2011-06-21 1331 Czytano:529 razy » Przeczytaj artykuł
35  Zarządzenie Nr 35/11 Wójta Gminy Bliżyn - 30 czerwca 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok...
2011-08-23 1149 Czytano:456 razy » Przeczytaj artykuł
36  Zarządzenie nr 36/2011 Wójta Gminy Bliżyn - 5 lipca 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szk...
2011-08-04 1521 Czytano:503 razy » Przeczytaj artykuł
37  Zarządzenie nr 37/2011 Wójta Gminy Bliżyn - 5 lipca 2011 r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup pod...
2011-08-04 1522 Czytano:485 razy » Przeczytaj artykuł
38  ZARZĄDZENIE Nr 38/11 Wójta Gminy Bliżyn - 8 lipca 2011 r.
zmieniające Zarządzenie nr 61/10 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie utworzeni...
2011-08-04 1014 Czytano:440 razy » Przeczytaj artykuł
39  Zarządzenie Nr 39/11 Wójta Gminy Bliżyn - 25 lipca 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok....
2011-08-23 1151 Czytano:457 razy » Przeczytaj artykuł
40  Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Bliżyn - 28 lipca 2011
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011- 2019....
2011-08-23 1159 Czytano:496 razy » Przeczytaj artykuł
41  Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Bliżyn - 2 sierpnia 2011r.
w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Sorbin....
2011-08-04 0956 Czytano:472 razy » Przeczytaj artykuł
42  ZARZĄDZENIE Nr 42/2011 Wójta Gminy Bliżyn - 2 sierpnia 2011r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przyg...
2011-08-04 1016 Czytano:477 razy » Przeczytaj artykuł
43  Zarządzenie nr 43/2011 Wójta Gminy Bliżyn - 02 sierpnia 2011 r.
w sprawie ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegają...
2011-08-04 1518 Czytano:633 razy » Przeczytaj artykuł
44  ZARZĄDZENIE Nr 44/11 Wójta Gminy Bliżyn - 22 sierpnia 2011r.
w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzęd...
2011-08-24 1002 Czytano:505 razy » Przeczytaj artykuł
45  Zarządzenie Nr 45/2011 Wójta Gminy Bliżyn - 24 sierpnia 2011r
w sprawie zmian w składzie osobowym stałej Komisji Przetargowej...
2011-08-26 0945 Czytano:522 razy » Przeczytaj artykuł
46  Zarządzenie Nr 46/2011 Wójta Gminy Bliżyn - 25 sierpnia 2011r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bliżynie....
2011-08-31 1329 Czytano:547 razy » Przeczytaj artykuł
47  Zarządzenie Nr 47/11 Wójta Gminy Bliżyn - 31 sierpnia 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok....
2011-09-27 0853 Czytano:431 razy » Przeczytaj artykuł
48  Zarządzenie nr 48/2011 Wójta Gminy Bliżyn - 1 września 2011 r.
w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręcznikó...
2011-09-15 1514 Czytano:492 razy » Przeczytaj artykuł
49  Zarządzenie Nr 49/11 Wójta Gminy Bliżyn - 12 września 2011r.
w sprawie podjęcia prac planistycznych dotyczących sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gmi...
2011-09-27 0846 Czytano:534 razy » Przeczytaj artykuł
50  Zarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy Bliżyn - 15 września 2011r.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów do Sejmu Rzeczyp...
2011-09-15 1443 Czytano:485 razy » Przeczytaj artykuł
51  Zarządzenie Nr 51/2011 Wójta Gminy Bliżyn - 15 września 2011 r.
w sprawie wprowadzenai zmian do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bliżynie na okres zewnę...
2011-10-26 0855 Czytano:491 razy » Przeczytaj artykuł
52  Zarządzenie Nr 52/2011 Wójta Gminy Bliżyn - 19 września 2011r.
w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych....
2011-09-19 1047 Czytano:1004 razy » Przeczytaj artykuł
53  Zarządzenie Nr 53/11 Wójta Gminy Bliżyn - 19 września 2011r.
zmieniające zarządzenie Nr 44/06 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 17 listopada 2006 roku w sprawie powo...
2011-09-27 0849 Czytano:486 razy » Przeczytaj artykuł
54  Zarządzenie Nr 54/11 Wójta Gminy Bliżyn - 21 września 2011 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011- 2019....
2011-10-05 0942 Czytano:448 razy » Przeczytaj artykuł
55  Zarządzenie Nr 55/11 Wójta Gminy Bliżyn - 30 września 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok....
2011-10-05 0937 Czytano:478 razy » Przeczytaj artykuł
56  ZARZĄDZENIE NR 56/2011 Wójta Gminy Bliżyn - 12 październiak 2011 r.
dot. powołania w Urzędzie Gminy Bliżyn Komisji Przetargowej w sprawie udzielenia zamówienia pub...
2011-10-13 1242 Czytano:437 razy » Przeczytaj artykuł
57  Zarządzenie Nr 57/11 Wójta Gminy Bliżyn - 17 października 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok....
2012-02-02 1357 Czytano:439 razy » Przeczytaj artykuł
58  ZARZĄDZENIE Nr 58/11 Wójta Gminy Bliżyn - 25 października 2011r.
w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzęd...
2011-10-26 0852 Czytano:497 razy » Przeczytaj artykuł
59  Zarządzenie Nr 59/11 Wójta Gminy Bliżyn - 27 października 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok....
2012-02-02 1400 Czytano:421 razy » Przeczytaj artykuł
60  Zarządzenie Nr 60/2011 Wójta Gminy Bliżyn - 3 listopada 2011r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na s...
2011-11-08 1021 Czytano:482 razy » Przeczytaj artykuł
61  Zarządzenie Nr 61/11 Wójta Gminy Bliżyn - 15 listopada 2011r.
w sprawie projektu budżetu Gminy Bliżyn na 2012 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej...
2012-02-02 1403 Czytano:428 razy » Przeczytaj artykuł
62  Zarządzenie Nr 62/2011 Wójta Gminy Bliżyn - 15 listopada 2011r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na s...
2011-11-16 1114 Czytano:478 razy » Przeczytaj artykuł
63  Zarządzenie Nr 63/11 Wójta Gminy Bliżyn - 16 listopada 2011r.
zmieniające zarządzenie Nr 57/11 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 17 października 2011 r. w sprawie wp...
2012-02-02 1412 Czytano:419 razy » Przeczytaj artykuł
64  Zarządzenie Nr 64/11 Wójta Gminy Bliżyn - 17 listopada 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok....
2012-02-02 1414 Czytano:423 razy » Przeczytaj artykuł
65  ZARZĄDZENIE Nr 65/2011 Wójta Gminy Bliżyn - 24 listopada 2011r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przyg...
2011-11-24 1204 Czytano:421 razy » Przeczytaj artykuł
66  ZARZĄDZENIE NR 66/2011 Wójta Gminy Bliżyn - 25 listopada 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gmin...
2011-12-06 1046 Czytano:426 razy » Przeczytaj artykuł
67  ZARZĄDZENIE NR 67/2011 Wójta Gminy Bliżyn - 29 listopada 2011 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Samodz...
2011-11-29 1424 Czytano:526 razy » Przeczytaj artykuł
68  Zarządzenie nr 0050.68.2011 Wójta Gminy Bliżyn - 30 listopada 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok....
2012-02-02 1415 Czytano:422 razy » Przeczytaj artykuł
69  Zarządzenie nr 0050.69.2011 Wójta Gminy Bliżyn - 12 grudnia 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok....
2012-02-02 1418 Czytano:414 razy » Przeczytaj artykuł
70  Zarządzenie nr 0050.70.2011 Wójta Gminy Bliżyn - 12 grudnia 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok....
2012-02-02 1420 Czytano:413 razy » Przeczytaj artykuł
71  Zarządzenie Nr 0050.71.2011 - 20 grudnia 2011r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzini...
2011-12-27 1009 Czytano:626 razy » Przeczytaj artykuł
72  Zarządzenie nr 0050.72.2011 Wójta Gminy Bliżyn - 28 grudnia 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok....
2012-02-02 1422 Czytano:412 razy » Przeczytaj artykuł
73  Zarządzenie nr 0050.73.2011 Wójta Gminy Bliżyn - 28 grudnia 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok....
2012-02-02 1423 Czytano:386 razy » Przeczytaj artykuł
74  Zarządzenie Nr 0050.74.2011 Wójta Gminy Bliżyn - 28 grudnia 2011 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Urzędzie Gminy w Bliżynie....
2012-02-02 1428 Czytano:411 razy » Przeczytaj artykuł
75  Zarządzenie nr 0050.75.2011 Wójta Gminy Bliżyn - 30 grudnia 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok....
2012-02-02 1425 Czytano:441 razy » Przeczytaj artykuł
76  Zarządzenie Nr 0050.76.2011 Wójt Gminy Bliżyn - 30 grudnia 2011 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011- 2019....
2012-02-02 1431 Czytano:400 razy » Przeczytaj artykuł
77  ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2011 Wójta Gminy Bliżyn - 30 grudnia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gmin...
2012-01-11 1032 Czytano:499 razy » Przeczytaj artykuł
78  Zarządzenie Nr 0050.78.2011 Wójta Gminy Bliżyn - 30 grudnia 2011r.
w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Nowki....
2012-01-12 1236 Czytano:458 razy » Przeczytaj artykuł
79  ZARZĄDZENIE Nr 0050.79.2011 Wójta Gminy Bliżyn - 30 grudnia 2011r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2008 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie...
2012-03-23 1223 Czytano:414 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Zarządzenia - rok 2004
Zarządzenia - rok 2005
Zarządzenia - rok 2006
Zarządzenia - rok 2007
Zarządzenia - rok 2008
Zarządzenia - rok 2009
Zarządzenia - rok 2010
Zarządzenia - rok 2011
Zarządzenia - rok 2012
Zarządzenia - rok 2013
Zarządzenia - rok 2014
Zarządzenia - rok 2015
Zarządzenia - rok 2016
Zarządzenia - rok 2017
Zarządzenia - rok 2018
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Bliżynie
» w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.
» w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
» zmieniające regulamin zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.
» w sprawie: zmian w składzie osobowym Zespołu ds. Realizacji Projektu e-świętokrzyskie „Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”
» w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
» w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Bliżynie
» w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych.
» w sprawie planu finansowego dla jednostki budżetowej – Urząd Gminy w Bliżynie.
» w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn