A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia - rok 2014
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sesja XIV Rady Gminy Bliżyn z dnia 19 lutego 2020 r. - imienne wykazy głosowań
» Interpelacja Nr 92/2020 - radny Jacek Krzepkowski
» Interpelacja Nr 91/2020 - radna Małgorzata Zep
» Interpelacja Nr 90/2020 - radna Małgorzata Zep
» Interpelacja Nr 88 - 89/2020 - radny Radosław Bułka
Ilość wiadomości z działu 'Zarządzenia - rok 2014': 82
1  Zarządzenie Nr 0050.1.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 7 stycznia 2014 r.
w prawie finansowego dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy w Bliżynie ...
2014-02-04 1242 Czytano:783 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 0050.2.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 7 stycznia 2014 r.
w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconyc...
2014-02-04 1245 Czytano:813 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 0050.3.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 27 stycznia 2014 r.
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie gminy Bliżyn w 2014 r....
2014-02-03 1018 Czytano:784 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 0050.4.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 29 stycznia 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szk...
2014-02-04 1247 Czytano:721 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 0050.5.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 31 stycznia 2014 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gmina na 2014 rok...
2014-03-12 1448 Czytano:662 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie nr 0050.6.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 31 stycznia 2014 r.
w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Bliżyn na lata 2014-2024...
2014-02-13 0940 Czytano:773 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 0050.7.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 31 stycznia 2014 roku
w sprawie ustalenia celów i zadań dla Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych...
2014-03-12 1103 Czytano:821 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 0050.8.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 31 stycznia 2014 r.
w sprawie zmiany regulaminu okresowej oceny pracowników Urzędu Gminy Bliżyn....
2014-02-04 1249 Czytano:709 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 0050.9.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 31 stycznia 2014 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok....
2014-03-12 1450 Czytano:719 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 0050.10.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 25 lutego 2014 r.
w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Rędocin...
2014-02-26 1224 Czytano:724 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 0050.11.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 28 lutego 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok...
2014-03-12 1507 Czytano:731 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 0050.12.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 5 marca 2014 r.
zmieniające regulamin zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złoty...
2014-03-07 0824 Czytano:735 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 0050.13.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 5 marca 2014 r.
zmieniające zarządzenie Nr 0050.33.2013 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie z...
2014-03-17 1334 Czytano:687 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 0050.14.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 5 marca 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok....
2014-03-17 1335 Czytano:797 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 0050.15.1.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 14 marca 2014 r.
w sprawie wdrożenia procedury monitorowania jakości stanowionego prawa oraz wydawanych decyzji adm...
2014-04-17 1438 Czytano:748 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 0050.15.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 14 marca 2014 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych...
2014-03-14 1444 Czytano:728 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 0050.16.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 21 marca 2014 r.
zmieniające zarządzenie Nr 0050.70.2012 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie w...
2014-08-11 1025 Czytano:729 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 0050.17.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 26 marca 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok....
2014-08-11 1029 Czytano:743 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie Nr 0050.18.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 01 kwietnia 2014 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrywania ofert oraz rozstrzygania otwartych konkurs...
2014-04-07 1035 Czytano:765 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 0050.19.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 7 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmiany w składzie Gminnego Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w...
2014-04-08 1237 Czytano:713 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie Nr 0050.20.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 8 kwietnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok....
2014-08-11 1032 Czytano:685 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie Nr 0050.21.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 8 kwietnia 2014 r.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego....
2014-04-14 1142 Czytano:726 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie Nr 0050.22.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 14 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wybo...
2014-04-14 1349 Czytano:673 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie Nr 0050.23.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych których wartość szacunkowa nie przekracza ...
2014-05-15 1028 Czytano:750 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zarządzenie Nr 0050.24.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie: wprowadzenia Procedury planowania, realizacji, monitorowania i ewaluacji budżetu zadanio...
2014-05-05 0937 Czytano:690 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie Nr 0050.25.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok....
2014-08-11 1036 Czytano:740 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zarządzenie Nr 0050.26.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 5 maja 2014 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego....
2014-05-05 1120 Czytano:781 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zarządzenie Nr 0050.27.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 8 maja 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok....
2014-08-11 1040 Czytano:738 razy » Przeczytaj artykuł
29  Zarządzenie Nr 0050.28.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 19 maja 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok....
2014-08-11 1042 Czytano:803 razy » Przeczytaj artykuł
30  Zarządzenie Nr 0050.29.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 22 maja 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok....
2014-08-11 1045 Czytano:740 razy » Przeczytaj artykuł
31  Zarządzenie Nr 0050.30.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 28 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia pracownikom Urzędu Gminy Bliżyn dodatkowego dnia wolnego od pracy za dzień 3...
2014-05-30 1211 Czytano:760 razy » Przeczytaj artykuł
32  Zarządzenie Nr 0050.31.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 28 maja 2014 roku
w sprawie zmian na stanowisku Koordynatora Gminnego w Projekcie 'Lider w Samorządzie' Działanie 5....
2014-05-30 1214 Czytano:806 razy » Przeczytaj artykuł
33  Zarządzenie Nr 0050.32.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 30 maja 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok....
2014-08-11 1047 Czytano:720 razy » Przeczytaj artykuł
34  Zarządzenie Nr 0050.33.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 12 czerwca 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok...
2014-07-10 0854 Czytano:755 razy » Przeczytaj artykuł
35  Zarządzenie Nr 0050.34.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 24 czerwca 2014 r.
w sprawie przyznania dotacji celowej dla podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego...
2014-06-30 1309 Czytano:818 razy » Przeczytaj artykuł
36  Zarządzenie Nr 0050.35.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 25 czerwca 2014 r.
w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne...
2014-07-10 0850 Czytano:797 razy » Przeczytaj artykuł
37  Zarządzenie Nr 0050.36.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 30 czerwca 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok....
2014-07-15 0917 Czytano:748 razy » Przeczytaj artykuł
38  Zarządzenie Nr 0050.37.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 30 czerwca 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014 - 2030....
2014-07-15 0919 Czytano:793 razy » Przeczytaj artykuł
39  Zarządzenie Nr 0050.38.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 30 czerwca 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia samooceny w Urzędzie Gminy Bliżyn...
2014-07-17 1055 Czytano:815 razy » Przeczytaj artykuł
40  Zarządzenie Nr 0050.39.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 09 lipca 2014 roku
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim ustnym przetargu nieograniczonym /licytacji/ na sprz...
2014-07-10 1413 Czytano:736 razy » Przeczytaj artykuł
41  Zarządzenie Nr 0050.40.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 09 lipca 2014 roku
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wybo...
2014-07-09 1503 Czytano:758 razy » Przeczytaj artykuł
42  Zarządzenie Nr 0050.41.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 15 lipca 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok....
2014-08-11 1051 Czytano:710 razy » Przeczytaj artykuł
43  Zarządzenie Nr 0050.42.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 28 lipca 2014 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy Gminy Bliżyn oraz na najsmaczn...
2014-08-11 1054 Czytano:706 razy » Przeczytaj artykuł
44  Zarządzenie Nr 0050.43.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 30 lipca 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok....
2014-08-11 1057 Czytano:809 razy » Przeczytaj artykuł
45  Zarządzenie Nr 0050.44.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 5 sierpnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok....
2014-08-11 1059 Czytano:728 razy » Przeczytaj artykuł
46  Zarządzenie Nr 0050.45.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 5 sierpnia 2014 r.
w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręcznikó...
2014-08-11 1005 Czytano:683 razy » Przeczytaj artykuł
47  Zarządzenie Nr 0050.46.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 7 sierpnia 2014 roku
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego....
2014-08-08 1020 Czytano:776 razy » Przeczytaj artykuł
48  Zarządzenie Nr 0050.47.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 7 sierpnia 2014 roku
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Bliżyn obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania ko...
2014-08-08 0941 Czytano:783 razy » Przeczytaj artykuł
49  Zarządzenie Nr 0050.48.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 8 sierpnia 2014 r.
w sprawie określenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu...
2015-04-13 1244 Czytano:618 razy » Przeczytaj artykuł
50  Zarządzenie Nr 0050.49.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 18sierpnia 2014 r.
w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Konkursowej oceniającej wieńce dożynkowe...
2015-04-13 1249 Czytano:632 razy » Przeczytaj artykuł
51  Zarządzenie Nr 0050.50.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 18 sierpnia 2014 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczyposp...
2014-08-21 1158 Czytano:773 razy » Przeczytaj artykuł
52  Zarządzenie Nr 0050.51.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 20 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Bliżyn...
2014-08-25 1419 Czytano:703 razy » Przeczytaj artykuł
53  Zarządzenie Nr 0050.52.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej...
2014-08-29 1024 Czytano:724 razy » Przeczytaj artykuł
54  Zarządzenie Nr 0050.53.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok...
2015-04-10 1147 Czytano:625 razy » Przeczytaj artykuł
55  Zarządzenie Nr 0050.54.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 2 września 2014 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wybo...
2014-09-03 0942 Czytano:661 razy » Przeczytaj artykuł
56  Zarządzenie Nr 0050.55.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 9 września 2014 r.
w sprawie podjęcia prac planistycznych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Bliżyn...
2015-04-13 1241 Czytano:675 razy » Przeczytaj artykuł
57  Zarządzenie Nr 0050.56.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 12 września 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok....
2015-04-10 1150 Czytano:704 razy » Przeczytaj artykuł
58  Zarządzenie Nr 0050.57.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 12 września 2014 r.
w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręcznikó...
2014-09-23 1016 Czytano:664 razy » Przeczytaj artykuł
59  Zarządzenie Nr 0050.58.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 22 września 2014 r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w piątym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż dział...
2014-09-24 0835 Czytano:726 razy » Przeczytaj artykuł
60  Zarządzenie Nr 0050.59.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 30 września 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok....
2015-04-10 1152 Czytano:637 razy » Przeczytaj artykuł
61  Zarządzenie Nr 0050.60.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 8 października 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok....
2015-04-10 1156 Czytano:688 razy » Przeczytaj artykuł
62  Zarządzenie Nr 0050.61.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 10 października 2014 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do rad gmin, ...
2014-10-15 1435 Czytano:748 razy » Przeczytaj artykuł
63  Zarządzenie Nr 0050.62.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 10 października 2014 r.
w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wybora...
2014-10-15 1437 Czytano:726 razy » Przeczytaj artykuł
64  Zarządzenie Nr 0050.63.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 14 października 2014 r.
w sprawie udzielenia pracownikom Urzędu Gminy Bliżyn dodatkowego dnia wolnego od pracy za dzień 1...
2014-10-15 1439 Czytano:735 razy » Przeczytaj artykuł
65  Zarządzenie Nr 0050.64.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 20 października 2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 0050.62.2014 Wójta Gminy Bliżyn w sprawie wyznaczenia obwodowej komis...
2014-10-20 1455 Czytano:776 razy » Przeczytaj artykuł
66  Zarządzenie Nr 0050.65.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 22 października 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok....
2015-04-10 1159 Czytano:640 razy » Przeczytaj artykuł
67  Zarządzenie Nr 0050.66.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 29 października 2014 r.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu naliczonego czynszu za wynajem lokalu mieszkal...
2014-11-04 1023 Czytano:739 razy » Przeczytaj artykuł
68  Zarządzenie Nr 0050.67.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 30 października 2014 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Bliżyn do prowadzenia czynności związanych ze sp...
2014-10-31 0756 Czytano:732 razy » Przeczytaj artykuł
69  Zarządzenie Nr 0050.68.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 31 października 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok....
2015-04-10 1203 Czytano:603 razy » Przeczytaj artykuł
70  Zarządzenie Nr 0050.69.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 14 listopada 2014 r.
w sprawie projektu budżetu Gminy Bliżyn na 2015 rok....
2015-04-13 1309 Czytano:627 razy » Przeczytaj artykuł
71  Zarządzenie Nr 0050.70.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 14 listopada 2014 r.
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2015-2031...
2015-04-13 1314 Czytano:573 razy » Przeczytaj artykuł
72  Zarządzenie Nr 0050.71.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 18 listopada 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok....
2015-04-10 1209 Czytano:654 razy » Przeczytaj artykuł
73  Zarządzenie Nr 0050.72.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 28 listopada 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok....
2015-04-10 1211 Czytano:718 razy » Przeczytaj artykuł
74  Zarządzenie Nr 0050.73.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 8 grudnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok....
2015-04-10 1226 Czytano:663 razy » Przeczytaj artykuł
75  Zarządzenie Nr 0050.74.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 12 grudnia 2014 r.
w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...
2014-12-29 1001 Czytano:640 razy » Przeczytaj artykuł
76  Zarządzenie Nr 0050.75.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 22 grudnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok....
2015-04-10 1229 Czytano:659 razy » Przeczytaj artykuł
77  Zarządzenie Nr 0050.76.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 22 grudnia 2014 r.
w sprawie projektu planu finansowego dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy w Bliżynie....
2015-04-10 1231 Czytano:593 razy » Przeczytaj artykuł
78  Zarządzenie Nr 0050.77.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 22 grudnia 2014 r.
zmieniające zarządzenie Nr 0050.70.2012 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie w...
2015-04-10 1220 Czytano:661 razy » Przeczytaj artykuł
79  Zarządzenie Nr 0050.78.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 22 grudnia 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Urzędzie Gminy w Bliżynie....
2015-04-13 1238 Czytano:678 razy » Przeczytaj artykuł
80  Zarządzenie Nr 0050.79.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 31 grudnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok....
2015-04-10 1234 Czytano:589 razy » Przeczytaj artykuł
81  Zarządzenie Nr 0050.80.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 31 grudnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-2030....
2015-04-10 1246 Czytano:665 razy » Przeczytaj artykuł
82  Zarządzenie Nr 0050.81.2014 Wójta Gminy Bliżyn - 31 grudnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok....
2015-04-10 1236 Czytano:659 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Zarządzenia - rok 2004
Zarządzenia - rok 2005
Zarządzenia - rok 2006
Zarządzenia - rok 2007
Zarządzenia - rok 2008
Zarządzenia - rok 2009
Zarządzenia - rok 2010
Zarządzenia - rok 2011
Zarządzenia - rok 2012
Zarządzenia - rok 2013
Zarządzenia - rok 2014
Zarządzenia - rok 2015
Zarządzenia - rok 2016
Zarządzenia - rok 2017
Zarządzenia - rok 2018
Zarządzenia - rok 2019
Zarządzenia - rok 2020
Ostat. 10 wiadomości:

» w prawie finansowego dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy w Bliżynie
» w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.
» w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie gminy Bliżyn w 2014 r.
» w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2014r.
» w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gmina na 2014 rok
» w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Bliżyn na lata 2014-2024
» w sprawie ustalenia celów i zadań dla Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
» w sprawie zmiany regulaminu okresowej oceny pracowników Urzędu Gminy Bliżyn.
» w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
» w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Rędocin
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn