A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały Rady Gminy kadencji VII 2014-2018 » Uchwały z sesji nr XIX/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownik GOPS w Bliżynie
» Ograniczenia w czasie działania Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - w dn. 21.02.2019
» Notatka służbowa w sprawie zapytania cenowego do 30.000 euro
» Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały dot. wykazu kąpielisk na terenie gm. Bliżyn na rok 2019
» Informacja WIOŚ w Kielcach dotycząca planu nawożenia azotem
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały z sesji nr XIX/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku': 11
1  UCHWAŁA NR XIX/132/2016 RADY GMINY BLIŻYN - 28 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Kopcie...
2017-01-04 1034 Czytano:289 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR XIX/133/2016 RADY GMINY BLIŻYN - 28 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przec...
2017-01-04 1042 Czytano:303 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA NR XIX/134/2016 RADY GMINY BLIŻYN - 28 grudnia 2016 r.
w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bliż...
2017-01-04 1026 Czytano:240 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA NR XIX/135/2016 RADY GMINY BLIŻYN - 28 grudnia 2016 r.
w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa...
2017-01-04 1047 Czytano:308 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA NR XIX/136/2016 RADY GMINY BLIŻYN - 28 grudnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2031...
2017-01-04 1032 Czytano:263 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA NR XIX/137/2016 RADY GMINY BLIŻYN - 28 grudnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016....
2017-01-04 1120 Czytano:291 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA NR XIX/138/2016 RADY GMINY BLIŻYN - 28 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie
wyg...
2017-01-04 1116 Czytano:305 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA NR XIX/139/2016 RADY GMINY BLIŻYN - 28 grudnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę Nr XVIII/124/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środkó...
2017-01-04 1118 Czytano:335 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR XIX/140/2016 RADY GMINY BLIŻYN - 28 grudnia 2016 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bliżyn na lata 2016 -...
2017-01-04 1024 Czytano:274 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR XIX/141/2016 RADY GMINY BLIŻYN - 28 grudnia 2016 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 - 2031....
2017-01-04 1020 Czytano:234 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA NR XIX/142/2016 RADY GMINY BLIŻYN - 28 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2017 rok...
2017-01-04 1113 Czytano:327 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały z sesji nr I/14 z dnia 1 grudnia 2014 roku
Uchwały z sesji nr II/14 z dnia 17 grudnia 2014 rokIu
Uchwały z sesji nr III/15 z dnia 27 stycznia 2015 roku
Uchwały z sesji nr IV/15 z dnia 25 marca 2015 roku
Uchwały z sesji nr V/15 z dnia 28 kwietnia 2015 roku
Uchwały z sesji nr VI/15 z dnia 17 czerwca 2015 roku
Uchwały z sesji nr VII/15 z dnia 03 września 2015 roku
Uchwały z sesji nr VIII/15 z dnia 21 września 2015 roku
Uchwały z sesji nr IX/15 z dnia 29 października 2015 roku
Uchwały z sesji nr X/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku
Uchwały z sesji nr XI/16 z dnia 21 stycznia 2016 roku
Uchwały z sesji nr XII/16 z dnia 29 lutego 2016 roku
Uchwały z sesji nr XIII/16 z dnia 1 kwietnia 2016 roku
Uchwały z sesji nr XIV/16 z dnia 25 maja 2016 roku
Uchwały z sesji nr XV/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku
Uchwały z sesji nr XVI/16 z dnia 8 września 2016 roku
Uchwały z sesji nr XVII/16 z dnia 6 października 2016 roku
Uchwały z sesji nr XVIII/16 z dnia 30 listopada 2016 roku
Uchwały z sesji nr XIX/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku
Uchwały z sesji nr XX/17 z dnia 15 lutego 2017 roku
Uchwały z sesji nr XXI/17 z dnia 29 marca 2017 roku
Uchwały z sesji nr XXII/17 z dnia 26 czerwca 2017 roku
Uchwały z sesji nr XXIII/17 z dnia 25 sierpnia 2017r.
Uchwały z sesji nr XXIV/17 z dnia 8 września 2017r.
Uchwały z sesji nr XXV/17 z dnia 6 października 2017r.
Uchwały z sesji nr XXVI/17 z dnia 24 listopada 2017r.
Uchwały z sesji nr XXVII/17 z dnia 28 grudnia 2017r.
Uchwały z sesji nr XXVIII/18 z dnia 15 stycznia 2018r.
Uchwały z sesji nr XXIX/18 z dnia 5 lutego 2018r.
Uchwały z sesji nr XXX/18 z dnia 27 marca 2018r.
Uchwały z sesji nr XXXI/18 z dnia 26 kwietnia 2018r.
Uchwały z sesji nr XXXII/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.
Uchwały z sesji nr XXXIII/18 z dnia 7 sierpnia 2018 r.
Uchwały z sesji nr XXXIV/18 z dnia 14 września 2018 r.
Uchwały z sesji nr XXXV/18 z dnia 26 października 2018 r.
Uchwały z sesji nr XXXVI/18 z dnia 13 listopada 2018 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Kopcie
» w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
» w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bliżyn oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Bliżyn
» w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
» w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2031
» w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016.
» w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
» zmieniająca uchwałę Nr XVIII/124/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
» w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bliżyn na lata 2016 - 2022
» w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 - 2031.
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn