A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia - rok 2019
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o dniu wolnym - 21 czerwca 2019 r.
» Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Henryków w kierunku ul. Staszica - przetarg nieograniczony
» Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego pn. 'Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych'
» Ogłoszenie o wyborach do organów samorządu rolniczego
» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Wołów
Ilość wiadomości z działu 'Zarządzenia - rok 2019': 39
1  Zarządzenie Nr 0050.1.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 3 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany w zasadach (polityce) rachunkowości w Urzędzie Gminy Bliżyn...
2019-01-03 1449 Czytano:34 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 0050.2.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 3 stycznia 2019 r.
w sprawie planu finansowego na 2019 rok dla jednostki budżetowej Urzędu Gminy w Bliżynie...
2019-01-03 1102 Czytano:34 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 0050.3.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 3 stycznia 2019 r.
w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconyc...
2019-01-03 1104 Czytano:37 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 0050.5.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 14 stycznia 2019 r.
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy Bliżyn w 2019 roku...
2019-01-28 1054 Czytano:27 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 0050.6.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 15 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych oraz sprzę...
2019-01-28 1058 Czytano:28 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 0050.7.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 18 stycznia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok....
2019-01-23 1125 Czytano:25 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 0050.8.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 23 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika ...
2019-01-23 1028 Czytano:24 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 0050.10.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 31 stycznia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-02-06 1347 Czytano:27 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie nr 0050.11.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 31 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia celów i zadań dla urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy...
2019-02-01 1119 Czytano:29 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 0050.12.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 4 lutego 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Sekretarza ...
2019-02-05 0752 Czytano:27 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 0050.13.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 4 lutego 2019 r.
w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania liczby bezdomnych...
2019-02-05 0756 Czytano:21 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 0050.14.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 7 lutego 2019 r.
w sprawie procedury określającej postępowanie z kluczami i zabezpieczeniem pomieszczeń Urzędu G...
2019-02-08 0932 Czytano:26 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 0050.15.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 7 lutego 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-02-15 0934 Czytano:21 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 0050.16.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 15 lutego 2019 r.
w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Bliżyn...
2019-02-19 1320 Czytano:27 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 0050.17.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 25 lutego 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Bliżyn...
2019-02-25 1515 Czytano:23 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 0050.18.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 25 lutego 2019 r.
w sprawie przyjęcia gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryz...
2019-02-25 1518 Czytano:26 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 0050.19.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 25 lutego 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-03-06 0937 Czytano:13 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 0050.20.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 6 marca 2019 r.
w sprawie zmiany w zasadach (polityce) rachunkowości w Urzędzie Gminy Bliżyn....
2019-03-12 1011 Czytano:13 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie Nr 0050.21.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 7 marca 2019 r.
w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Bliżyn....
2019-03-08 1301 Czytano:19 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 0050.22.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 12 marca 2019 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wybo...
2019-03-12 1048 Czytano:15 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie Nr 0050.23.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 12 marca 2019 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Bliżyn do przeprowadzenia czynności związanych z...
2019-03-12 1051 Czytano:17 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie Nr 0050.24.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 14 marca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r....
2019-03-19 1442 Czytano:14 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie Nr 0050.25.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 18 marca 2019 r.
w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójt...
2019-03-18 0946 Czytano:12 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie Nr 0050.26.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 18 marca 2019 r.
w sprawie zmiany w zasadach (polityce) rachunkowości w Urzędzie Gminy Bliżyn...
2019-03-25 0825 Czytano:12 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zarządzenie Nr 0050.27.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 29 marca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-04-09 0952 Czytano:10 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie Nr 0050.28.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r....
2019-04-09 0955 Czytano:10 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zarządzenie Nr 0050.29.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Bliżyn...
2019-04-09 0958 Czytano:11 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zarządzenie Nr 0050.30.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 12 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskie...
2019-04-12 1300 Czytano:8 razy » Przeczytaj artykuł
29  Zarządzenie Nr 0050.31.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 15 kwietnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-05-15 0816 Czytano:0 razy » Przeczytaj artykuł
30  Zarządzenie Nr 0050.32.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 17 kwietnia 2019r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 'Organizac...
2019-04-18 0919 Czytano:9 razy » Przeczytaj artykuł
31  Zarządzenie Nr 0050.33.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 18 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany w zasadach (polityce) rachunkowości w Urzędzie Gminy Bliżyn....
2019-05-15 0819 Czytano:0 razy » Przeczytaj artykuł
32  Zarządzenie Nr 0050.34.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok ...
2019-05-09 0927 Czytano:1 razy » Przeczytaj artykuł
33  Zarządzenie Nr 0050.35.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia 'Regulaminu przekazania do korzystania (użyczenia) inkasentowi opłaty za wo...
2019-05-06 0745 Czytano:4 razy » Przeczytaj artykuł
34  Zarządzenie Nr 0050.36.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 9 maja 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu imprezy plenerowej 'Przystań Bliżyn 2019'...
2019-05-10 0812 Czytano:1 razy » Przeczytaj artykuł
35  Zarządzenie Nr 0050.37.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 9 maja 2019 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrywania ofert oraz rozstrzygania otwartych konkurs...
2019-05-10 0811 Czytano:1 razy » Przeczytaj artykuł
36  Zarządzenie Nr 0050.38.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 10 maja 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-05-14 1003 Czytano:1 razy » Przeczytaj artykuł
37  Zarządzenie Nr 0050.39.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 10 maja 2019 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych pn. 'Organizacj...
2019-05-13 1114 Czytano:2 razy » Przeczytaj artykuł
38  Zarządzenie Nr 0050.40.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 14 maja 2019r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-05-16 1355 Czytano:0 razy » Przeczytaj artykuł
39  Zarządzenie Nr 0050.41.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 15 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Bliżyn...
2019-05-15 1035 Czytano:0 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Zarządzenia - rok 2004
Zarządzenia - rok 2005
Zarządzenia - rok 2006
Zarządzenia - rok 2007
Zarządzenia - rok 2008
Zarządzenia - rok 2009
Zarządzenia - rok 2010
Zarządzenia - rok 2011
Zarządzenia - rok 2012
Zarządzenia - rok 2013
Zarządzenia - rok 2014
Zarządzenia - rok 2015
Zarządzenia - rok 2016
Zarządzenia - rok 2017
Zarządzenia - rok 2018
Zarządzenia - rok 2019
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie zmiany w zasadach (polityce) rachunkowości w Urzędzie Gminy Bliżyn
» w sprawie planu finansowego na 2019 rok dla jednostki budżetowej Urzędu Gminy w Bliżynie
» w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2019 rok
» w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy Bliżyn w 2019 roku
» w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego, użytkowanych przez ochotnicze straże pożarne z terenu Gminy Bliżyn do akcji ratowniczo-gaśniczych i innych zdarzeń
» w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
» w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie
» w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
» w sprawie ustalenia celów i zadań dla urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy
» w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn