A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jak załatwić sprawe
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Komunikat Prezesa Cechu Kominiarzy
» Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej na 2020 r.
» Interpelacja nr 83/2019 - radny Szymon Mastalerz
» Interpelacja nr 82/2019 - radna Dorota Cukrowska i radny Wiesław Gregiel
» Interpelacja nr 81/2019 - radna Małgorzata Zep
Ilość wiadomości z działu 'jak załatwić sprawe': 21
1  WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE TERENU PASA DROGI
2019-06-11 1503 Czytano:195 razy » Przeczytaj artykuł
2  Wniosek o lokalizację w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2019-06-11 1501 Czytano:199 razy » Przeczytaj artykuł
3  Wniosek o uzgodnienie usytuowania ogrodzenia działki od strony drogi gminnej
2019-06-11 1458 Czytano:206 razy » Przeczytaj artykuł
4  Wniosek u uzgodnienie lokalizacji zjazdu lub jego przebudowy
2019-06-11 1432 Czytano:195 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zgłoszenie szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną
2018-04-10 0854 Czytano:580 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ściekówo wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód
2017-09-01 1327 Czytano:720 razy » Przeczytaj artykuł
7  Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie/hodowanie psa rasy uznawanej za agresywną
2017-08-30 1158 Czytano:756 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów przez osobę fizyczną nie związane z działalnością gospodarczą
2017-06-05 1130 Czytano:949 razy » Przeczytaj artykuł
9  Wniosek o ustalenie warunków zabudowy / inwestycji celu publicznego
2017-03-17 1305 Czytano:839 razy » Przeczytaj artykuł
10  Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z nieruchomości z terenu Gminy Bliżyn
2016-12-16 1102 Czytano:1019 razy » Przeczytaj artykuł
11  Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2016-12-16 0844 Czytano:1023 razy » Przeczytaj artykuł
12  WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BLIŻYN
2016-12-15 1355 Czytano:922 razy » Przeczytaj artykuł
13  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016-05-17 1144 Czytano:1078 razy » Przeczytaj artykuł
14  Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczenia o przeznaczeniu terenu
2016-03-29 1506 Czytano:1259 razy » Przeczytaj artykuł
15  Sprostowania oczywistych omyłek i błędów pisarskich na Aktach własności ziemi
2016-02-16 1424 Czytano:1166 razy » Przeczytaj artykuł
16  Stwierdzenie ostateczności Aktu własności ziemi
2016-02-16 1416 Czytano:1888 razy » Przeczytaj artykuł
17  Ustalanie numerów porządkowych
2016-02-15 1044 Czytano:1270 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zgłoszenie szkody w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną
2016-02-10 1044 Czytano:1249 razy » Przeczytaj artykuł
19  Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
2016-02-05 1425 Czytano:1412 razy » Przeczytaj artykuł
20  Podział nieruchomości zgodnie z planem miejscowym lub przepisami odrębnymi lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego
2016-02-05 1400 Czytano:1237 razy » Przeczytaj artykuł
21  ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA INDYWIDUALNYCH SPRAW OBYWATELI
2004-01-12 1022 Czytano:5831 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Spis spraw
Rejestr Skarg i Wniosków
Rejestr wydawanych upoważnień
Ostat. 10 wiadomości:

» WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE TERENU PASA DROGI
» Wniosek o lokalizację w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
» Wniosek o uzgodnienie usytuowania ogrodzenia działki od strony drogi gminnej
» Wniosek u uzgodnienie lokalizacji zjazdu lub jego przebudowy
» Zgłoszenie szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną
» Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ściekówo wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód
» Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie/hodowanie psa rasy uznawanej za agresywną
» Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów przez osobę fizyczną nie związane z działalnością gospodarczą
» Wniosek o ustalenie warunków zabudowy / inwestycji celu publicznego
» Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z nieruchomości z terenu Gminy Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn