A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jak załatwić sprawe
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Oferty inwestycyjne
Rewitalizacja
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
Akcje wyborcze
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017r.
» Ogłoszenie o sesji w dniu 25 sierpnia 2017 r.
» Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn o przystąpieniu do sporządzena miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Ogłoszenie z dnia 02.08.2017 r. o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w obrębie wsi Bliżyn oraz Kucębów.
» Ogłoszenie z dnia 02.08.2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Ilość wiadomości z działu 'jak załatwić sprawe': 14
1  Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów przez osobę fizyczną nie związane z działalnością gospodarczą
2017-06-05 1130 Czytano:48 razy » Przeczytaj artykuł
2  Wniosek o ustalenie warunków zabudowy / inwestycji celu publicznego
2017-03-17 1305 Czytano:89 razy » Przeczytaj artykuł
3  Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z nieruchomości z terenu Gminy Bliżyn
2016-12-16 1102 Czytano:198 razy » Przeczytaj artykuł
4  Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2016-12-16 0844 Czytano:196 razy » Przeczytaj artykuł
5  WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BLIŻYN
2016-12-15 1355 Czytano:187 razy » Przeczytaj artykuł
6  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016-05-17 1144 Czytano:393 razy » Przeczytaj artykuł
7  Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczenia o przeznaczeniu terenu
2016-03-29 1506 Czytano:414 razy » Przeczytaj artykuł
8  Sprostowania oczywistych omyłek i błędów pisarskich na Aktach własności ziemi
2016-02-16 1424 Czytano:481 razy » Przeczytaj artykuł
9  Stwierdzenie ostateczności Aktu własności ziemi
2016-02-16 1416 Czytano:567 razy » Przeczytaj artykuł
10  Ustalanie numerów porządkowych
2016-02-15 1044 Czytano:465 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zgłoszenie szkody w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną
2016-02-10 1044 Czytano:424 razy » Przeczytaj artykuł
12  Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
2016-02-05 1425 Czytano:547 razy » Przeczytaj artykuł
13  Podział nieruchomości zgodnie z planem miejscowym lub przepisami odrębnymi lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego
2016-02-05 1400 Czytano:470 razy » Przeczytaj artykuł
14  ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA INDYWIDUALNYCH SPRAW OBYWATELI
2004-01-12 1022 Czytano:4957 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Spis spraw
Rejestr Skarg i Wniosków
Rejestr wydawanych upoważnień
Ostat. 10 wiadomości:

» Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów przez osobę fizyczną nie związane z działalnością gospodarczą
» Wniosek o ustalenie warunków zabudowy / inwestycji celu publicznego
» Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z nieruchomości z terenu Gminy Bliżyn
» Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
» WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BLIŻYN
» Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
» Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczenia o przeznaczeniu terenu
» Sprostowania oczywistych omyłek i błędów pisarskich na Aktach własności ziemi
» Stwierdzenie ostateczności Aktu własności ziemi
» Ustalanie numerów porządkowych
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn