A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał » Projekty uchwał na sesję XXX (arch.)
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
» Informacja o dniu wolnym - 21 czerwca 2019 r.
» Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Henryków w kierunku ul. Staszica - przetarg nieograniczony
» Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego pn. 'Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych'
» Ogłoszenie o wyborach do organów samorządu rolniczego
Ilość wiadomości z działu 'Projekty uchwał na sesję XXX': 17
1  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchom...
2018-03-19 1012 Czytano:451 razy » Przeczytaj artykuł
2  Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-03-15 1021 Czytano:512 razy » Przeczytaj artykuł
3  Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla ...
2018-03-15 1015 Czytano:460 razy » Przeczytaj artykuł
4  Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnień od tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych
Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnień od tygodniowego obowi...
2018-03-15 1009 Czytano:452 razy » Przeczytaj artykuł
5  Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Bliżyn
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektóryc...
2018-03-15 1004 Czytano:463 razy » Przeczytaj artykuł
6  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród i stypendiów Wójta Gminy Bliżyn dla wybitnie uzdolnionych sportowców
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród i stypendiów Wójta Gminy Bli...
2018-03-15 1003 Czytano:380 razy » Przeczytaj artykuł
7  projekt uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
projekt uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego...
2018-03-15 0958 Czytano:254 razy » Przeczytaj artykuł
8  Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji...
2018-03-15 0954 Czytano:277 razy » Przeczytaj artykuł
9  Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej...
2018-03-15 0950 Czytano:293 razy » Przeczytaj artykuł
10  projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opła...
2018-03-15 0947 Czytano:313 razy » Przeczytaj artykuł
11  Projekt uchwały w sprawie określenia bezpłatnego wymiaru nauczania, wychowywania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
Projekt uchwały w załączeniu...
2018-03-15 0942 Czytano:135 razy » Przeczytaj artykuł
12  Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Bliżyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Bliżyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numer...
2018-03-14 1512 Czytano:366 razy » Przeczytaj artykuł
13  Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Bliżyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Bliżyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numer...
2018-03-14 1508 Czytano:283 razy » Przeczytaj artykuł
14  Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018 - 2035
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018...
2018-03-14 1501 Czytano:229 razy » Przeczytaj artykuł
15  Projekt uchwały w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów i nadania jej statutu
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów i nadania jej statutu...
2018-03-14 1456 Czytano:230 razy » Przeczytaj artykuł
16  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn w 2018 roku
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ...
2018-03-14 1450 Czytano:213 razy » Przeczytaj artykuł
17  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia 'Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bliżyn .....'
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia 'Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem G...
2018-03-14 1447 Czytano:195 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkategoria:
Projekty uchwał na sesję - 11 grudnia 2018 r.
Projekty uchwał na sesję 28 grudnia 2018 r.
Projekty uchwał na sesję - 31 stycznia 2019 r.
Projekty uchwał na sesję - 14 marca 2019 r.
Projekty uchwał na sesję - 17 maja 2019 r.
Podkat. Archiwalne:
Projekty uchwał na sesję
Projekty uchwał na sesję XXV/2017
Projekty uchwałna sesję nadzwyczajną nr XXVI/2018
Projekty uchwał na sesję XXIX
Projekty uchwał na sesję XXX
Projekty uchwał na sesję nadzwyczajną - 26 kwiecień 2018 r.
Projekty uchwał na sesję - 28 czerwca 2018 r.
Projekty uchwał na sesję 7 sierpień 2018 r.
Projekty uchwał na sesję - 14 września 2018 r.
Projekty uchwał na sesję - 26 października 2018 r.
Projekty uchwał na sesję 13 listopada 2018r.
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata
» Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
» Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
» Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnień od tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych
» Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Bliżyn
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród i stypendiów Wójta Gminy Bliżyn dla wybitnie uzdolnionych sportowców
» projekt uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
» Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji
» Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
» projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn