A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 13 września 2019
» Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn o obwodach wyborczych
» Zarządzenie Wójta Gminy Bliżyn w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
» Oświadczenie majątkowe - Michał Jędrys - Zastępca Wójta Gminy Bliżyn - stan na dzień objęcia stanowiska
» Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Ilość wiadomości strony głównej BIP: 8
Nazwa Urząd Gminy w Bliżynie
herb
Rodzaj jednostka samorządu terytorialnego
Adres ul. Kościuszki 79 A
Kod 26-120
Telefon (41) 2541104 2541172 2541243
Fax (41) 2541236
Obszar 140 km2
Liczba Mieszkańców 8098 (stan na 31 grudnia 2018 r.)
E-mail » ugblizyn@wp.pl
www » www.blizyn.pl
www - bip » www.ugblizyn.bip.doc.pl
Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia
Tel: (41) 2541168
Fax: (41) 2541236
e-mail: wojt@blizyn.pl
Przewodniczący Rady Gminy Jacek Krzepkowski
Tel: (41) 2541104 w. 36
Fax: (41) 2541236
e-mail: radagminy@blizyn.pl
Sekretarz Gminy Michał Jędrys
Tel: (41) 2541800
Fax: (41) 2541236
e-mail: sekretarz@blizyn.pl
Skarbnik Gminy Beata Ozan
Tel: (41) 2541104 w. 34
Fax: (41) 2541236
e-mail: skarbnik@blizyn.pl

Tel:
Fax:
e-mail:

Tel:
Fax:
e-mail:
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 13 września 2019

o losowaniach kandydatów do OKW

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Kielcach IV
z dnia 13 września 2019 r.

o losowaniach kandydatów do OKW


Data wprowadzenia: 2019-09-16 1135
Data upublicznienia:
Art. czytany: 19 razy

» Informacja o losowaniu - rozmiar: 206933 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura
Ogłoszenie o sesji w dniu 23 września 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że w dniu 23 września 2019 r. o godz.1300 w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się sesja Rady.
Projekt porządku obrad przewiduje:
1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołów z obrad VII i VIII sesji Rady.
3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na ostatnich sesjach.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019:
a/ wystąpienie Wójta Gminy,
b/ wystąpienia Dyrektorów Szkół,
c/ stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych,
d/ dyskusja,
e/ przyjęcie informacji.
7. Informacja o realizacji podatków i opłat za I półrocze 2019r.:
a/ wystąpienie Wójta Gminy,
b/ stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy oraz Komisji Rewizyjnej,
c/ dyskusja,
d/ przyjęcie informacji.
8. Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2019r.:
a/ informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bliżyn za I półrocze 2019r.,
b/ informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w okresie I półrocza 2019r.,
c/ informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za okres I półrocza 2019r.:
- Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie,
d/ stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy oraz Komisji Rewizyjnej,
e/ dyskusja,
f/ przyjęcie informacji.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2035,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
c) udzielenia pomocy finansowej,
d) wprowadzenia zmian do Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bliżyn,
e) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach informacji o kandydatach na ławników,
f) określenia wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Bliżyn w prawo własności tych gruntów.
10. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
11. Zamknięcie obrad sesji.
Zapraszam mieszkańców do udziału w obradach sesji.


Data wprowadzenia: 2019-09-12 1330
Data upublicznienia:
Art. czytany: 17 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura
» Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 17 czerwca 2019 r.
2019-06-18 1456
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Brzeście

W załączeniu...
» Zatwierdzone taryfy wody oraz odprowadzania ścieków
2018-10-02 1445
W załączeniu zatwierdzone taryfy dostarczania wody oraz odprowadzania śc...
Pozostałe wiadomości:
» Zmiana rachunków bankowych
» OGŁOSZENIE W SPRAWIE OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
» Ogłoszenie o aktach prawa miejscowego
» Numer rachunku bankowego do zapłaty opłaty skarbowej wysyłanym poza granice Polski
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie

czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Dowody osobiste

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1700
wtorek-piątek 745 - 1400

Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Ludności

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1515
wtorek-piątek 745 - 1400

Kasa godziny otwarcia:

Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn