A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Budżet i finanse
Petycje
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Oferty inwestycyjne
Rewitalizacja
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
Akcje wyborcze
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Rejestr instytucji kultury
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» P r o t o k ó ł Nr XXIX/2018 z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 5 lutego 2018r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
» Wyjaśnienia do SIWZ -dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Bliżyn ...
» Wyjaśnienia do SIWZ -dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Bliżyn ...
» Wznowiony nabór wniosków na dofinansowanie wymiany pieców c.o.
» Zapytanie cenowe - obsługa zbiornika wodnego
Ilość wiadomości strony głównej BIP: 11
Nazwa Urząd Gminy w Bliżynie
herb
Rodzaj jednostka samorządu terytorialnego
Adres ul. Kościuszki 79 A
Kod 26-120
Telefon (41) 2541104 2541172 2541243
Fax (41) 2541236
Obszar 140 km2
Liczba Mieszkańców 8205 (stan na 30 czerwca 2017 r.)
E-mail » ugblizyn@wp.pl
www » www.blizyn.pl
www - bip » www.ugblizyn.bip.doc.pl
Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia
Tel: (41) 2541168
Fax: (41) 2541236
e-mail: wojt@blizyn.pl
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Łyjak
Tel: (41) 2541104 w. 36
Fax: (41) 2541236
e-mail: radagminy@blizyn.pl
Sekretarz Gminy Barbara Stachera
Tel: (41) 2541800
Fax: (41) 2541236
e-mail: sekretarz@blizyn.pl
Skarbnik Gminy Beata Ozan
Tel: (41) 2541104 w. 34
Fax: (41) 2541236
e-mail: skarbnik@blizyn.pl

Tel:
Fax:
e-mail:

Tel:
Fax:
e-mail:
Ogłoszenie o sesji w dniu 5 utego 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że w dniu 5 lutego 2018r. o godz.900 w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się sesja Rady.

Projekt porządku obrad przewiduje:
1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołów z obrad XXVII i XXVIII sesji Rady.
3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał
podjętych na ostatnich sesjach.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa, przestępczości, ładu i porządku publicznego na terenie gminy za 2017 rok:
a/ wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-Kam.,
b/ wystąpienie Wójta Gminy,
c/ stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych,
d/ dyskusja,
e/ przyjęcie informacji.
7. Informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy Bliżyn za 2017 rok:
a/ wystąpienie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kam.,
b/ wystąpienie Wójta Gminy,
c/ stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych,
d/ dyskusja,
e/ przyjęcie informacji.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
a/ wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2035,
b/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
c/ zmieniająca Uchwałę Nr XXII/174/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
d/ zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
e/ udzielenia pomocy finansowej,
f/ przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej na uchwałę Rady Gminy,
g/ zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy Bliżyn oraz komisji stałych na 2018 rok.
9. Rozpatrzenie wniosku o ustanowienie w Statucie Gminy Bliżyn obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – podjęcie uchwały.
10. Sprawozdania z działalności Komisji Rady za 2017 rok.
11. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
12. Zamknięcie obrad sesji.


Zapraszam mieszkańców do udziału w obradach sesji.


Data wprowadzenia: 2018-01-25 1321
Data upublicznienia:
Art. czytany: 106 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
na terenie województwa świętokrzyskiego


Data wprowadzenia: 2018-01-17 1053
Data upublicznienia:
Art. czytany: 116 razy

» Obwieszczenie - rozmiar: 226544 bajtów
Typ pliku: application/x-download
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura
» Harmonogram odbioru odpadów na 2018 rok - indywidualni odbiorcy
2017-12-05 0941
Harmonogram odbioru odpadów na 2018 rok - indywidualni odbiorcy...
» Protokół z konsultacji - podział sołectwa
2017-11-20 1127
Protokół z konsultacji...
Pozostałe wiadomości:
» Informacja o centralizacji VAT
» Zmiana rachunków bankowych
» OGŁOSZENIE W SPRAWIE OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
» Ogłoszenie o aktach prawa miejscowego
» Numer rachunku bankowego do zapłaty opłaty skarbowej wysyłanym poza granice Polski
» Roboty budowlane w termomodernizowanych budynkach użyteczności publicznej
» Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Bliżyn, z wykorzystaniem OZE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie

czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Dowody osobiste

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1700
wtorek-piątek 745 - 1400

Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Ludności

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1515
wtorek-piątek 745 - 1400

Kasa godziny otwarcia:

Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn