A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sesja XIV Rady Gminy Bliżyn z dnia 19 lutego 2020 r. - imienne wykazy głosowań
» Interpelacja Nr 92/2020 - radny Jacek Krzepkowski
» Interpelacja Nr 91/2020 - radna Małgorzata Zep
» Interpelacja Nr 90/2020 - radna Małgorzata Zep
» Interpelacja Nr 88 - 89/2020 - radny Radosław Bułka
Ilość wiadomości strony głównej BIP: 7
Nazwa Urząd Gminy w Bliżynie
herb
Rodzaj jednostka samorządu terytorialnego
Adres ul. Kościuszki 79 A
Kod 26-120
Telefon (41) 2541104 2541172 2541243
Fax (41) 2541236
Obszar 140 km2
Liczba Mieszkańców 8098 (stan na 31 grudnia 2018 r.)
E-mail » ugblizyn@wp.pl
www » www.blizyn.pl
www - bip » www.ugblizyn.bip.doc.pl
Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia
Tel: (41) 2541168
Fax: (41) 2541236
e-mail: wojt@blizyn.pl
Przewodniczący Rady Gminy Jacek Krzepkowski
Tel: (41) 2541104 w. 36
Fax: (41) 2541236
e-mail: radagminy@blizyn.pl
Sekretarz Gminy Michał Jędrys
Tel: (41) 2541800
Fax: (41) 2541236
e-mail: sekretarz@blizyn.pl
Skarbnik Gminy Beata Ozan
Tel: (41) 2541104 w. 34
Fax: (41) 2541236
e-mail: skarbnik@blizyn.pl

Tel:
Fax:
e-mail:

Tel:
Fax:
e-mail:
Ogłoszenie o sesji w dniu 19 lutego 2020 r.

Transmisja obrad sesji

Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że w dniu
19 lutego 2020r. o godz.900 w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się sesja Rady.
Projekt porządku obrad sesji przewiduje:
1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołów z obrad XII i XIII sesji Rady.
3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na ostatnich sesjach.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa, przestępczości, ładu i porządku publicznego na terenie gminy za 2019 rok:
a/ wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-Kam.,
b/ wystąpienie Wójta Gminy,
c/ stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych,
d/ dyskusja,
e/ przyjęcie informacji.
7. Informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy Bliżyn za 2019 rok:
a/ wystąpienie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kam.,
b/ wystąpienie Wójta Gminy,
c/ stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych,
d/ dyskusja,
e/ przyjęcie informacji.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
a) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej na uchwałę Rady Gminy nr IV/20/2019,
b) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bliżyn,
c) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn,
d) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz na dystrybucję energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej,
e) udzielenia pomocy finansowej,
f) rozpatrzenia petycji,
g) rozpatrzenia petycji,
h) zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy Bliżyn oraz komisji stałych na 2020 rok.
9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Bliżyn za rok 2019.
10. Sprawozdania z działalności Komisji Rady od początku kadencji do końca 2019 roku.
11. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam mieszkańców do udziału w obradach sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Radosław Bułka


Data wprowadzenia: 2020-02-07 1151
Data upublicznienia:
Art. czytany: 90 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura
Uwaga!!! Zagrożenie ASF!!!

Afrykański Pomór Świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują wyłącznie świnie i dziki.
Wirus ASF szybko rozprzestrzenia się po terenie kraju. Pierwsze przypadki choroby ujawnione były we wschodnich województwach, gdzie przywędrowała prawdopodobnie z dzikami migrującymi z terenów Białorusi oraz Ukrainy.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

Przez dziki padłe należy rozumieć zwłoki dzików w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych. Świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

- jeżeli to możliwe oznaczyć miejsce znalezienie zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez służby weterynaryjne

- powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawienie ich w miejscu znalezienia

-zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii tel. 668-317-098 lub 668-317-026 lub najbliższej lecznicy, straży miejskiej, policji lub miejscowego koła łowieckiego: w treści zgłoszenia należy podać miejsce ujawnienia, dane osoby zgłaszającej, liczbę ujawnionych zwłok dzików w danym miejscu, stan zwłok


Jakie powinno być zachowanie człowieka w związku z zagrożeniem ASF

-w lesie nie wolno pozostawiać odpadków żywnościowych

-powstrzymać się od płoszenia dzików

-nie spuszczać psów ze smyczy

-zgodnie z prawem osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowania środków higieny niezbędnych do ograniczenia się szerzenia ASF, w tym odkażania rąk i obuwia, oraz pojazdów, które mogły mieć kontakt z padłymi dzikami i ich wydzielinami (krwią, śliną, odchodami)

-osoba która miała kontakt z padłym dzikiem przez 72 godziny po tym fakcie, nie może wchodzić do miejsc w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń

Wirus rozprzestrzenia się przez bezpośredni kontakt z zakażonym zwierzęciem i jego wydzielinami. Objawy zakażenia u trzody chlewnej pojawiają się po upływie 5 do 12 dni (max. 21 dni) od chwili kontaktu z wirusem. Podstawowe objawy zakażenia ASF to wysoka gorączka oraz krwawe wydzieliny z pyska i odbytu jak również wybroczyny na ciele. Nosicielami wirusa mogą być bezpośrednio dziki, ale także pośrednio zwierzęta domowe mające kontakt z wirusem, gryzonie, pasożyty, owady oraz ptaki. W celu ograniczenia możliwości naturalnego rozprzestrzeniania się wirusa ASF w całym kraju odbywają się odstrzały sanitarne dzików przez myśliwych w celu redukcji populacji dzików do 0,1 osobnika na kilometr kwadratowy.

Hodowców trzody chlewnej prosimy o przestrzeganie zasad bioasekuracji:

-nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia

-utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami i dzikimi zwierzętami np.lisy

-stosujcie pasze do której nie mają dostępu zwierzęta dziko żyjące

-do pomieszczeń ze zwierzętami może wchodzić tylko właściciel lub osoba sprawująca nad nimi opiekę

-do obsługi zwierząt stosujcie oddzielną odzież i pozostawiajcie ją w chlewni

Od tych wydawało by się prostych czynności może zależeć zdrowie waszych zwierząt jak również przyszłość hodowli.


Data wprowadzenia: 2020-01-14 0801
Data upublicznienia:
Art. czytany: 200 razy

» ASF_informacje - rozmiar: 252027 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Maciej Janus
» Zatwierdzone taryfy wody oraz odprowadzania ścieków
2018-10-02 1445
W załączeniu zatwierdzone taryfy dostarczania wody oraz odprowadzania śc...
» Zmiana rachunków bankowych
2014-12-04 1044
Zmiana rachunków bankowych. Wyjaśniamy, że w związku z tym iż opła...
Pozostałe wiadomości:
» OGŁOSZENIE W SPRAWIE OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
» Ogłoszenie o aktach prawa miejscowego
» Numer rachunku bankowego do zapłaty opłaty skarbowej wysyłanym poza granice Polski
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie

czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Dowody osobiste

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1700
wtorek-piątek 745 - 1400

Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Ludności

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1515
wtorek-piątek 745 - 1400

Kasa godziny otwarcia:

Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat różnych
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn