A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Budżet i finanse
Petycje
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Oferty inwestycyjne
Rewitalizacja
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
Akcje wyborcze
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Rejestr instytucji kultury
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o sesji w dniu 28 grudnia 2017 r.
» Projekt uchwały w sprawie podziału sołectwa Płaczków i utworzenai sołectwa Pięty - Sołtyków
» Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017
» Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasająz upływem roku budżetowego 2017
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanai Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
Ilość wiadomości strony głównej BIP: 12
Nazwa Urząd Gminy w Bliżynie
herb
Rodzaj jednostka samorządu terytorialnego
Adres ul. Kościuszki 79 A
Kod 26-120
Telefon (41) 2541104 2541172 2541243
Fax (41) 2541236
Obszar 140 km2
Liczba Mieszkańców 8205 (stan na 30 czerwca 2017 r.)
E-mail » ugblizyn@wp.pl
www » www.blizyn.pl
www - bip » www.ugblizyn.bip.doc.pl
Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia
Tel: (41) 2541168
Fax: (41) 2541236
e-mail: wojt@blizyn.pl
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Łyjak
Tel: (41) 2541104 w. 36
Fax: (41) 2541236
e-mail: radagminy@blizyn.pl
Sekretarz Gminy Barbara Stachera
Tel: (41) 2541800
Fax: (41) 2541236
e-mail: sekretarz@blizyn.pl
Skarbnik Gminy Beata Ozan
Tel: (41) 2541104 w. 34
Fax: (41) 2541236
e-mail: skarbnik@blizyn.pl

Tel:
Fax:
e-mail:

Tel:
Fax:
e-mail:
Ogłoszenie o sesji w dniu 28 grudnia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że w dniu 28 grudnia 2017r. o godz.900 w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się sesja Rady.

Projekt porządku obrad przewiduje:
1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji Rady.
3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
a/ wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2031,
b/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017,
c/ ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017,
d/ przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018,
e/ podziału sołectwa Płaczków i utworzenia sołectwa Pięty-Sołtyków.
7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2035:
a/ przedstawienie projektu uchwały wraz z autopoprawkami,
b/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach,
c/ opinie Komisji Rady,
d/ dyskusja,
e/ podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2035.
8. Uchwalenie budżetu gminy na 2018 rok:
a/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami,
b/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach,
c/ opinie Komisji Rady,
d/ stanowisko Wójta w sprawie opinii Komisji,
e/ dyskusja,
f/ podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2018 rok.
9. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam mieszkańców do udziału w obradach sesji.


Data wprowadzenia: 2017-12-11 1304
Data upublicznienia:
Art. czytany: 13 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura
Roboty budowlane w termomodernizowanych budynkach użyteczności publicznej

Roboty budowlane w termomodernizowanych budynkach użyteczności publicznej

Data wprowadzenia: 2017-12-05 1420
Data upublicznienia:
Art. czytany: 174 razy

» Ogłoszenie nr 627594-N-2017 z dnia 2017-12-05 r. - rozmiar: 286751 bajtów
Typ pliku: application/force-download
» Projekt - zadanie nr 1 - budynek SP Bliżyn - rozmiar: 58448766 bajtów
Typ pliku: application/x-zip
» Projekt - zadanie nr 2 - SP Mroczków - rozmiar: 41792451 bajtów
Typ pliku: application/x-zip
» Projekt - zadanie nr 3 - SP Sorbin - rozmiar: 41619649 bajtów
Typ pliku: application/x-zip
» Projekt - zadanie nr 4 - SP Odrowążek - rozmiar: 37433018 bajtów
Typ pliku: application/x-zip
» Projekt - zadanie nr 5 - budynek UG Bliżyn - rozmiar: 55017769 bajtów
Typ pliku: application/x-zip
» Projekt - zadanie nr 6 - budynek OSP w Bliżynie - rozmiar: 37782432 bajtów
Typ pliku: application/x-zip
» SIWZ - rozmiar: 515611 bajtów
Typ pliku: application/force-download
» Załącznik Nr 1 - formularz oferty - rozmiar: 519267 bajtów
Typ pliku: application/force-download
» Załącznik Nr 2 - oświadczenie o podwykonawcach - rozmiar: 587160 bajtów
Typ pliku: application/force-download
» Załącznik Nr 3 - Oświadczenie - warunki udziału w postępowaniu - rozmiar: 388878 bajtów
Typ pliku: application/force-download
» Załącznik nr 4 - Oświadczenie - podstawy wykluczenia - rozmiar: 478853 bajtów
Typ pliku: application/force-download
» Załącznik nr 5 - grupa kapitałowa - rozmiar: 473222 bajtów
Typ pliku: application/force-download
» Załącznik nr 6 - wykaz osób - rozmiar: 399328 bajtów
Typ pliku: application/force-download
» Załącznik nr 7 - wzór umowy - rozmiar: 645408 bajtów
Typ pliku: application/force-download
» Załącznik Nr 8 - wykaz robót budowlanych - rozmiar: 358335 bajtów
Typ pliku: application/force-download
» Załącznik Nr 9a - przedmiar robót - zadanie nr 1 - rozmiar: 110462 bajtów
Typ pliku: application/x-zip
» Załącznik Nr 9b - przedmiar robót - Zadanie nr 2 - rozmiar: 107444 bajtów
Typ pliku: application/x-zip
» Załącznik Nr 9c - przedmiar robót - Zadanie nr 3 - rozmiar: 1205213 bajtów
Typ pliku: application/x-zip
» Załącznik Nr 9d - predmiar robót - Zadanie nr 4 - rozmiar: 1581616 bajtów
Typ pliku: application/x-zip
» Załącznik Nr 9e - przedmiar robót - Zadanie nr 5 - rozmiar: 1539962 bajtów
Typ pliku: application/x-zip
» Załącznik Nr 9f - przedmiar robót - Zadanie nr 6 - rozmiar: 1549416 bajtów
Typ pliku: application/x-zip
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura
» Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Bliżyn, z wykorzystaniem OZE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2017-12-05 1012
W załączeniu ogłoszenie na Termomodernizacja obiektów użyteczności pu...
» Harmonogram odbioru odpadów na 2018 rok - indywidualni odbiorcy
2017-12-05 0941
Harmonogram odbioru odpadów na 2018 rok - indywidualni odbiorcy...
Pozostałe wiadomości:
» Zapytanie cenowe poniżej 30.000 euro - oferta na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla UG Bliżyn w 2018 roku
» Protokół z konsultacji - podział sołectwa
» Informacja o centralizacji VAT
» AKTUALNY Harmonogram odbioru odpadów na 2017 r.
» Zmiana rachunków bankowych
» OGŁOSZENIE W SPRAWIE OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
» Ogłoszenie o aktach prawa miejscowego
» Numer rachunku bankowego do zapłaty opłaty skarbowej wysyłanym poza granice Polski
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie

czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Dowody osobiste

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1700
wtorek-piątek 745 - 1400

Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Ludności

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1515
wtorek-piątek 745 - 1400

Kasa godziny otwarcia:

Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn