A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt WPF gminy na lata 2019 - 2035
» Projekt budżetu Gminy Bliżyn na rok 2019
» Ogłoszenie nr 647432-N-2018 z dnia 2018-11-13 r. Gmina Bliżyn: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Bliżyn w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020
» Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie nr 2/2018
» P r o t o k ó ł Nr XXXV/2018 z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 26 października 2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie
Uchwała Nr XXXIII/214/2010 Rady Gminy Bliżyn - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Z dnia: 22 marca 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591, z późn. zm./ oraz art.25 ust. 2, w związku z art. 23 ust. 1, pkt 7 i art.11, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm./ uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę, na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, działki oznaczonej w katastrze ewidencji gruntów nr 213/2 o pow. 0,3504ha, położonej w obrębie wsi Brzeście.

§ 2. Nabycie działki opisanej w § 1 niniejszej uchwały nastąpi od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie, nieodpłatnie w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Anna Leżańska


Data wprowadzenia: 2010-03-30 1225
Data upublicznienia: 2010-03-30
Art. czytany: 702 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie

czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Dowody osobiste

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1700
wtorek-piątek 745 - 1400

Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Ludności

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1515
wtorek-piątek 745 - 1400

Kasa godziny otwarcia:

Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn