A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa systemu do głosowania
» Informacja o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym w Gminie Bliżyn na rok 2019
» Uchwała budżetowa na rok 2019 oraz WPF
» Oświadczenia majątkowe radnych - stan na dzień ślubowania - tj. 22 listopada 2018 r.
» III sesja Rady Gminy Bliżyn - 28 grudnia 2018 r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Ogłoszenia o sesjach
 • Ogłoszenia o sesji - kadencja 2014-2018
 • Ogłoszenie o sesji w dniu 30 czerwca 2016 r.

  Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że w dniu 30 czerwca 2016r. o godz.900 w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się sesja Rady.

  Projekt porządku obrad przewiduje:

  1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
  2. Przyjęcie protokołów z obrad XIII i XIV sesji Rady.
  3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał
  podjętych na ostatnich sesjach.
  4. Wystąpienia zaproszonych gości.
  5. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
  6. Informacja na temat działalności i gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie w roku 2015:
  a/ wystąpienie Dyrektora SP ZOZ w Bliżynie,
  b/ stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych oraz Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy,
  c/ dyskusja,
  d/ rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie.
  7. Informacja na temat działalności i gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie w roku 2015:
  a/ wystąpienie Dyrektora GOK w Bliżynie,
  b/ stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych oraz Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy,
  c/ dyskusja,
  d/ rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie.
  8. Informacja o realizacji podatków i opłat za 2015 rok:
  a/ wystąpienie Wójta Gminy,
  b/ stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy oraz Komisji Rewizyjnej,
  c/ dyskusja,
  d/ przyjęcie informacji.
  9. Absolutorium dla Wójta Gminy Bliżyn za 2015 rok:
  a/ sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bliżyn za 2015 rok,
  b/ sprawozdanie finansowe,
  c/ informacja o stanie mienia komunalnego,
  d/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Bliżyn za 2015 rok,
  e/ stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy,
  f/ opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy Bliżyn za 2015 rok,
  g/ wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bliżyn,
  h/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej,
  i/ dyskusja,
  j/ podjęcie uchwał:
  - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok,
  - w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Bliżyn z wykonania budżetu za 2015 rok.
  10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  a/ regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bliżyn,
  b/ szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn,
  c/ wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
  d/ przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bliżyn”.
  11. Zatwierdzenie protokołu Nr 12/2016 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bliżyn przeprowadzonej w dniu 29 marca 2016r. w Urzędzie Gminy Bliżyn w zakresie dokonanych umorzeń podatkowych w roku 2015.
  12. Zatwierdzenie protokołu Nr 15/2016 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bliżyn przeprowadzonej w dniu 24 maja 2016r. w Urzędzie Gminy Bliżyn w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkowania środków uzyskanych z tego tytułu za 2015 rok.
  13. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
  14. Zamknięcie obrad sesji.

  Zapraszam mieszkańców do udziału w obradach sesji.


  Data wprowadzenia: 2016-06-14 1421
  Data upublicznienia: 2016-06-14
  Art. czytany: 821 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn