A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Budżet i finanse
Petycje
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Oferty inwestycyjne
Rewitalizacja
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
Akcje wyborcze
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Rejestr instytucji kultury
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Wojtyniów
» Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017 - 2031
» Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody w obrębie użytku ekologicznego Bagno
» Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017
» Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne
  • Rada Gminy
  • Ogłoszenia
  • Ogłoszenia o sesji - kadencja 2014-2018
  • Ogłoszenie o sesji w dniu 28 grudnia 2016 r.

    Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że w dniu 28 grudnia 2016r. o godz.900 w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się sesja Rady.

    Projekt porządku obrad przewiduje:
    1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
    2. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji Rady.
    3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał
    podjętych na ostatniej sesji.
    4. Wystąpienia zaproszonych gości.
    5. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
    6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
    a/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Kopcie,
    b/ przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017,
    c/ aktualności Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bliżyn wraz ze Zmianą Nr 2 oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Bliżyn,
    d/ odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
    7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2031:
    a/ przedstawienie projektu uchwały,
    b/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach,
    c/ opinie Komisji Rady,
    d/ dyskusja,
    e/ podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2031.
    8. Uchwalenie budżetu gminy na 2017 rok:
    a/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
    b/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach,
    c/ opinie Komisji Rady,
    d/ stanowisko Wójta w sprawie opinii Komisji,
    e/ dyskusja,
    f/ podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2017 rok.
    9. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
    10. Zamknięcie obrad sesji.
    Zapraszam mieszkańców do udziału w obradach sesji.

    Przewodniczący Rady
    (_) Tadeusz Łyjak


    Data wprowadzenia: 2016-12-14 0956
    Data upublicznienia: 2016-12-14
    Art. czytany: 450 razy

    Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
    » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
    Biuletyn Informacji Publicznej
    Urząd Gminy w Bliżynie

    czynny w godz.:
    poniedziałek - piątek: 730 - 1530

    Dowody osobiste

    godz. przyjęć
    poniedziałek 745 - 1700
    wtorek-piątek 745 - 1400

    Urząd Stanu Cywilnego,
    Ewidencja Ludności

    godz. przyjęć
    poniedziałek 745 - 1515
    wtorek-piątek 745 - 1400

    Kasa godziny otwarcia:

    Poniedziałek830-1430
    Wtorek800-1200
    Środa800-1400
    Czwartek800-1200
    Piątek800-1200


    adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
    /1cqce463n2/skrytka

    Dziennik Ustaw
    Monitor Polski

    Nr rachunku bankowego:
    31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
    Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
    Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
    Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
    Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn