A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
Akcje wyborcze
Środowisko
Plany przestrzennego zagospodarowania
Rejestr instytucji kultury
Rejestry
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Postępowanie GG.6220.1.2017 w sprawie „Wydobycia piasków czwartorzędowych ze złoża „Wołów””
» Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 1/2017
» P r o t o k ó ł Nr XXI/2017 z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 29 marca 2017r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
» Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Bliżyn za 2016 r.
» Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonywanie zadania pn. Świadczenie opieki nad bezdomnymi zwierzetami - usługi weterynaryjne
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2017
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  Ogłoszenie nr 43357 - 2017 z dnia 2017-03-14 r.
  Bliżyn:
  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
  OGŁOSZENIE DOTYCZY:
  Ogłoszenia o zamówieniu
  INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
  Numer: 42806 - 2017
  Data: 14/03/2017
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  Gmina Bliżyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29100998100000, ul. ul. Kościuszki , 26120 Bliżyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 541 172, e-mail ugblizyn@wp.pl, faks 412 541 236.
  Adres strony internetowej (url): www.blizyn.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
  SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
  II.1) Tekst, który należy zmienić:
  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  Numer sekcji:
  Punkt:
  W ogłoszeniu jest: Nazwa projektu lub programu PROW na lata 2014 2020 'Budowa ub modernizacja dróg lokanych w rmach poddziałania 'Wsparcie inwestycji związanych z tworzenim, ulepzaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów łej infrastruktury, w tym inwstycji w energię odnawialną i w osczędzanie energii'
  W ogłoszeniu powinno być: Nazwa projektu lub programu Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach PROW na lata 2014-2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  Numer sekcji: I.
  Punkt: 4)
  W ogłoszeniu jest: KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) tak www.ugblizyn.bip.doc.pl/ Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak www.ugblizyn.bip.doc.pl/ Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak Inny sposób: Oferty należy składać w formie psiemnej Adres: Urąd Gminy w Bliżynie ul. Kościuzki 79A, 26-120 Bliżyn Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
  W ogłoszeniu powinno być: KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) tak www.ugblizyn.bip.doc.pl/ Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak www.ugblizyn.bip.doc.pl/ Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak Inny sposób: Oferty należy składać w formie pisemnej Adres: Urząd Gminy w Bliżynie ul. Kościuszki 79A, 26-120 Bliżyn Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


  Data wprowadzenia: 2017-03-14 1515
  Data upublicznienia: 2017-03-14
  Art. czytany: 165 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie
  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Godziny otwarcia kasy:
  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dowody osobiste
  godz. przyjęć interesantów
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego

  Ewidencja Ludności

  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn