A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie nr 54/2019 - Radna Aneta Smulczyńska
» Zapytanie nr 53/2019 - Radna Aneta Smulczyńska
» Interpelacja nr 52/2019 - Radna Aneta Smulczyńska
» Interpelacja nr 51/2019 - Radna Aneta Smulczyńska
» Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
 • Ogłoszenia
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 24.05.2017 r.

  Dot. Programu usuwania materiałów zawierających azbest

  OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Bliżyn

  Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 oraz art. 41 ustawy z dnia
  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)
  informuję,

  że został sporządzony projekt aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bliżyn wraz ze szczegółową inwentaryzacją”.

  Dokument został udostępniony do wglądu w formie elektronicznej na stronie internetowej www.ugblizyn.bip.doc.pl. oraz formie papierowej w budynku Urzędu Gminy w Bliżynie ul. Kościuszki 79a, 26-120 Bliżyn, pok. nr 13.
  Uwagi i wnioski można składać pisemnie lub ustnie do protokołu
  w siedzibie Urzędu Gminy w Bliżynie, pok. nr 13 w godzinach 800 – 1500 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres ugblizyn@.pl

  Termin składania uwag i wniosków do dnia 14.05.2017 r.

  Po upływie w/w terminu złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy.

  Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostaną bez rozpatrzenia.


  Wójt
  (-) Mariusz Walachnia


  Data wprowadzenia: 2017-05-24 1123
  Data upublicznienia: 2017-05-24
  Art. czytany: 966 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Michał Pogodziński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn