A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa systemu do głosowania
» Informacja o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym w Gminie Bliżyn na rok 2019
» Uchwała budżetowa na rok 2019 oraz WPF
» Oświadczenia majątkowe radnych - stan na dzień ślubowania - tj. 22 listopada 2018 r.
» III sesja Rady Gminy Bliżyn - 28 grudnia 2018 r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Ogłoszenia o sesjach
 • Ogłoszenia o sesji - kadencja 2014-2018
 • Ogłoszenie o sesji w dniu 26 czerwca 2017 r.

  Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że w dniu 26 czerwca 2017r. o godz.900 w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się sesja Rady.

  Projekt porządku obrad przewiduje:
  1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji Rady.
  3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
  4. Wystąpienia zaproszonych gości.
  5. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
  6. Informacja na temat działalności, gospodarki finansowej oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie im. Lecha Jędrzejkiewicza w roku 2016:
  a/ wystąpienie Dyrektora SP ZOZ w Bliżynie,
  b/ stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych oraz Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy,
  c/ dyskusja,
  d/ rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Lecha Jędrzejkiewicza w Bliżynie,
  - oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Lecha Jędrzejkiewicza w Bliżynie.
  7. Informacja na temat działalności i gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie w roku 2016:
  a/ wystąpienie Dyrektora GOK w Bliżynie,
  b/ stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych oraz Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy,
  c/ dyskusja,
  d/ przyjęcie informacji.
  8. Informacja o realizacji podatków i opłat za 2016 rok:
  a/ wystąpienie Wójta Gminy,
  b/ stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy oraz Komisji Rewizyjnej,
  c/ dyskusja,
  d/ przyjęcie informacji.
  9. Absolutorium dla Wójta Gminy Bliżyn za 2016 rok:
  a/ sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bliżyn za 2016 rok,
  b/ sprawozdanie finansowe,
  c/ informacja o stanie mienia komunalnego,
  d/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Bliżyn za 2016 rok,
  e/ stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy,
  f/ opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy Bliżyn za 2016 rok,
  g/ wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bliżyn,
  h/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej,
  i/ dyskusja,
  j/ podjęcie uchwał:
  - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok,
  - w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Bliżyn z wykonania budżetu za 2016 rok.
  10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  a/ wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2031,
  b/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017,
  c/ zmieniająca uchwałę Nr XXI/157/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej,
  d/ dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Bliżyn instrumentem płatniczym,
  e/ zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn w 2017 r.,
  f/ wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
  g/ zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne,
  h/ uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zagórze 1”, na obszarze gminy Bliżyn.
  11. Petycja mieszkańców Pięt i Sołtykowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia nowego sołectwa Pięty - Sołtyków poprzez wydzielenie go z obecnego sołectwa Płaczków.
  12. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
  13. Zamknięcie obrad sesji.

  Zapraszam mieszkańców do udziału w obradach sesji.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Tadeusz Łyjak


  Data wprowadzenia: 2017-06-09 1436
  Data upublicznienia: 2017-06-09
  Art. czytany: 535 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn