A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe - Barbara Stachera - Sekretarz - stan na dzień 15.03.2019
» V sesja Rady Gminy Bliżyn - 14 marca 2019 r.
» Interpelacja Nr 21/2019 - Radna Małgorzata Zep
» Interpelacja Nr 20/2019 - Radny Krzysztof Olczyk
» Interpelacja Nr 19/2019 - Radna Aneta Smulczyńska
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Ogłoszenia o sesjach
 • Ogłoszenia o sesji - kadencja 2014-2018
 • Ogłoszenie o sesji w dniu 25 sierpnia 2017 r.

  Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że w dniu
  25 sierpnia 2017r. o godz.900 w świetlicy OSP w Bliżynie
  odbędzie się sesja Rady.

  Projekt porządku obrad przewiduje:
  1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji Rady.
  3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na
  ostatniej sesji.
  4. Wystąpienia zaproszonych gości.
  5. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
  6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017:
  a/ wystąpienie Wójta Gminy,
  b/ wystąpienia Dyrektorów Szkół,
  c/ stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych,
  d/ dyskusja,
  e/ przyjęcie informacji.
  7. Informacja o realizacji podatków i opłat za I półrocze 2017r.:
  a/ wystąpienie Wójta Gminy,
  b/ stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki
  Gminy oraz Komisji Rewizyjnej,
  c/ dyskusja,
  d/ przyjęcie informacji.
  8. Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2017r.:
  a/ informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bliżyn za I półrocze 2017r.,
  b/ informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w okresie I półrocza
  2017r.,
  c/ informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za okres I półrocza 2017r.:
  - Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie,
  - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie,
  d/ stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki
  Gminy oraz Komisji Rewizyjnej,
  e/ dyskusja,
  f/ przyjęcie informacji.
  9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  a/ rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bliżyn,
  b/ rozpatrzenia petycji,
  c/ przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Płaczków w zakresie
  utworzenia sołectwa „Pięty-Sołtyków”,
  d/ wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2031,
  e/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017,
  f/ zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach
  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa
  Krajowego,
  g/ terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa,
  określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  h/ uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bliżyn na lata 2016-2022.
  10. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
  11. Zamknięcie obrad sesji.

  Zapraszam mieszkańców do udziału w obradach sesji.  Data wprowadzenia: 2017-08-09 1310
  Data upublicznienia: 2017-08-09
  Art. czytany: 493 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Paweł Bernatek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn