A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie nr 54/2019 - Radna Aneta Smulczyńska
» Zapytanie nr 53/2019 - Radna Aneta Smulczyńska
» Interpelacja nr 52/2019 - Radna Aneta Smulczyńska
» Interpelacja nr 51/2019 - Radna Aneta Smulczyńska
» Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
Zarządzenie Nr 0050.71.2011 - w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Z dnia: 20 grudnia 2011r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIV/71/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie.
§ 2. W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:
1) Monika Łukomska – pracownik socjalny członek GKRPA
2) Danuta Czarnecka – pracownik socjalny członek GKRPA
3) Beata Wrona-Kusztal – pracownik punktu konsultacyjnego
4) Emil Sadza – przedstawiciel Posterunku Policji w Bliżynie
5)Jan Kopeć – terapeuta ds. uzależnień, Prezes Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Jutrzenka”
6) Irmina Młodawska – pedagog, Zespół Szkół w Bliżynie
7) Anna Jaros- Urbaniak – lekarz SPZOZ
8) Mirosław Zarzycki – Kurator Sądu Rejonowego w Skarżysku –Kamienna
§ 3. Organizację Pracy Zespołu określa Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Bliżyn
(-) Mariusz Walachnia


Data wprowadzenia: 2011-12-27 1009
Data upublicznienia: 2011-12-27
Art. czytany: 935 razy

» Załącznik do Zarządzenia - rozmiar: 35328 bajtów
Typ pliku: application/msword
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie

czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Dowody osobiste

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1700
wtorek-piątek 745 - 1400

Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Ludności

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1515
wtorek-piątek 745 - 1400

Kasa godziny otwarcia:

Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn