A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Budżet i finanse
Petycje
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Oferty inwestycyjne
Rewitalizacja
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
Akcje wyborcze
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Rejestr instytucji kultury
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» P r o t o k ó ł Nr XXIX/2018 z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 5 lutego 2018r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
» Wyjaśnienia do SIWZ -dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Bliżyn ...
» Wyjaśnienia do SIWZ -dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Bliżyn ...
» Wznowiony nabór wniosków na dofinansowanie wymiany pieców c.o.
» Zapytanie cenowe - obsługa zbiornika wodnego
U c h w a ł a Nr XIII/113/04 Rady Gminy w Bliżynie - w sprawie powołania na okres kadencji Rady Gminy w Bliżynie składów osobowych komisji dyscyplinarnych I i II instancji.

Z dnia: 27 kwietnia 2004 r.

Na podstawie art.27 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1593, z 2002r. Nr 113, poz.981, z 2003r. Nr 214, poz.1806/, § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych /Dz.U. z 1990r. Nr 57, poz.336/ oraz § 79 Statutu Gminy Bliżyn, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.


Powołuje się komisję dyscyplinarną I instancji składającą się z pracowników Urzędu Gminy w Bliżynie, z którymi nawiązano stosunek na podstawie mianowania i powołania:
Andrzej Pietrzyk - Przewodniczący
Halina Boczek - Członek
Maria Pisarek - Członek.

§ 2.


Do składu komisji dyscyplinarnej II instancji wybiera się radnych:
Jarosław Bednarz - Przewodniczący
Aleksandra Milanowska - Członek
Zbigniew Ślęzak - Członek
Adam Wójcik - Członek
Zygmunt Żebrowski - Członek.

§ 3.


Obsługę administracyjną komisji zapewnia Referat Organizacyjno-Społeczny Urzędu.

§ 4.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bliżyn.

§ 5.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Bąk


Data wprowadzenia: 2004-05-10 1047
Data upublicznienia: 2004-05-10
Art. czytany: 945 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie

czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Dowody osobiste

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1700
wtorek-piątek 745 - 1400

Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Ludności

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1515
wtorek-piątek 745 - 1400

Kasa godziny otwarcia:

Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn