A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o sesji 27 grudnia 2019 r.
» Komunikat Prezesa Cechu Kominiarzy
» Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej na 2020 r.
» Interpelacja nr 83/2019 - radny Szymon Mastalerz
» Interpelacja nr 82/2019 - radna Dorota Cukrowska i radny Wiesław Gregiel
Uchwała Nr XVI/147/04 Rady Gminy w Bliżynie - w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Marii Myszki na prowadzenie przez Wójta Gminy Bliżyn postępowanie w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Bliżyn - 2”

Z dnia: 2 września 2004 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2001r Nr.142 poz. 1591 ze zm) oraz w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), Rada Gminy uchwala , co następuje

§ 1


Uznaje się za bezzasadną skargę Pani Marii Myszki na prowadzenie przez Wójta Gminy postępowania w sprawie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Blizyn - 2” z przyczyn określonych w uzasadnianiu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy, zobowiązując go do przesłania skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz uzasadnieniem.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Bąk


Data wprowadzenia: 2004-09-10 1251
Data upublicznienia: 2004-09-10
Art. czytany: 1231 razy

» Załącznik do uchwały nr 147 - rozmiar: 23040 bajtów
Typ pliku: application/msword
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
Rejestr zmian:
2004-09-10
1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Grzegorz Patura
2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Grzegorz Patura
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie

czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Dowody osobiste

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1700
wtorek-piątek 745 - 1400

Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Ludności

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1515
wtorek-piątek 745 - 1400

Kasa godziny otwarcia:

Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat różnych
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn