A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie nr 54/2019 - Radna Aneta Smulczyńska
» Zapytanie nr 53/2019 - Radna Aneta Smulczyńska
» Interpelacja nr 52/2019 - Radna Aneta Smulczyńska
» Interpelacja nr 51/2019 - Radna Aneta Smulczyńska
» Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady
 • Protokoły z sesji Rady Gminy V kadencji
 • Protokół z sesji Rady Gminy Nr VIII/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r.

  P r o t o k ó ł Nr VIII/2007
  z sesji Rady Gminy w Bliżynie, która odbyła się w dniu 30 sierpnia 2007r.
  w świetlicy OSP w Bliżynie.


  Na ogólny stan 15 radnych na sesji obecni byli wszyscy radni. W obradach sesji uczestniczył nowo wybrany radny Pan Krzysztof Kopeć.
  Ponadto w obradach sesji uczestniczyli:
  1. Pan Roman Białek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kam.
  2. Pani Marzena Okła-Drewnowicz – Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
  3. Pani Anna Osóbka – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Bliżynie
  4. Pan Tomasz Rokita – Wójt Gminy
  5. Pan Mariusza Walachnia – Sekretarz Gminy
  6. Pani Alina Ołownia – Skarbnik Gminy
  7. Pani Anna Miernik – Kierownik Referatu Rozwoju Strategicznego Gminy
  8. Pani Anna Fonfara – Radca Prawny UG
  9. Pani Agnieszka Stachoń – prac. UG ds. ochrony środowiska
  10. Pani Anna Kowalik – obsługa Rady
  11. Pani Anna Jaros – Urbaniak – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie
  12. Pan Tomasz Durlik – Wicedyrektor Zespołu Szkół w Bliżynie
  13. Pan Sylwester Koziński – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mroczkowie
  14. Pan Mirosław Owczarek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Odrowążku
  15. Pan Henryk Żak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sorbinie
  16. Pan Adam Młodawski – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie
  17. Pan Piotr Stańczak – Tygodnik Skarżyski
  18. Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności.

  Zatwierdzony porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.

  2. Ślubowanie radnego.

  3. Przyjęcie protokołu z obrad VI i VII sesji Rady.

  4. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.

  5. Wystąpienia zaproszonych gości.

  6. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.

  7. Informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy Bliżyn:
  a/ wystąpienie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kam.,
  b/ wystąpienie Wójta Gminy,
  c/ stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych,
  d/ dyskusja,
  e/ przyjęcie informacji.

  8. Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2007r.:
  a/ wystąpienie Wójta Gminy,
  b/ stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy oraz Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  c/ dyskusja,
  d/ przyjęcie sprawozdania.

  9. Informacja o realizacji podatków za I półrocze 2007r.:
  a/ wystąpienie Wójta Gminy,
  b/ stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy,
  c/ dyskusja,
  d/ przyjęcie informacji.

  10. Informacja o stanie przygotowania gminy do korzystania z funduszy pomocowych UE.

  11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a/ regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bliżyn,
  b/ ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych stałych i ciekłych oraz ustalenia górnych stawek opłat za wykonanie zastępcze w tym zakresie,
  c/ przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bliżyn,
  d/ rozwiązania i likwidacji Związku Gmin „Pilica”,
  e/ nabycia nieruchomości na rzecz Gminy,
  f/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007,
  g/ powołania Zespołu do spraw wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej na kadencję 2008-2011,
  h/ zmian w składach osobowych Komisji stałych Rady.

  12. Informacje, komunikaty i oświadczenia.

  13. Zamknięcie obrad sesji.

  Treść protokołu w załączniku.


  Data wprowadzenia: 2007-10-11 1405
  Data upublicznienia: 2007-10-11
  Art. czytany: 1681 razy

  » Protokół z sesji - rozmiar: 173611 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn