A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 'Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych'
» Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
» Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2022
» Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bliżyn na lata 2019-2022
» Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2010
 • Wyjaśnienie do SIWZ zadanie Nr 2/2010

  Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn, Gmina Bliżyn- I etap.

  Zadanie nr 2/2010
  Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn, Gmina Bliżyn- I etap.

  Zapytania do SIWZ:
  Pytanie nr 1.
  W zapytaniu z dn.07.04.10 wkradł się błąd w numerze normy dlatego też prosimy o odpowiedź na pytanie:
  Czy studzienki włazowe DN 1000 mają być zgodne z wymaganiami PN-EN 13598-2.
  Odpowiedź Zamawiającego:
  Studzienki włazowe DN 1000 winny odpowiadać wymaganiom ogólnym dotyczących elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej określonych w PN-EN 476.
  Żelbetowe studnie rewizyjne winny odpowiadać wymogom PN-EN 1917.
  Wprowadzona metodą uznania norma PN-EN 13598-2 określa jedynie stosunkowo wysokie wymagania dla studzienek włazowych i niewłazowych wykonanych z PVC, PE i PP i zabudowywanych w obszarach obciążonych ruchem ciężkim - odpowiadającym ustaleniom normy PN-EN 14802:2007.
  Spełnienie wymagań normy PN-EN 13598-2 zwalnia producentów(dostawców) od dołączania aprobat ITB oraz IBDiM.
  Wyroby (studzienki) posiadające odpowiednie aprobaty COBRI INSTAL, ITB i IBDiM mogą być nadal stosowane - pod warunkiem dokładnego sprecyzowania ich obszaru zastosowania przez producenta, z uwzględnieniem analizy uwarunkowań występujących .na obszarze realizowanej inwestycji w m. Bliżyn i Wojtyniów i potwierdzeniem, iż ich wyroby uwzględniają te uwarunkowania.  Data wprowadzenia: 2010-04-16 1037
  Data upublicznienia: 2010-04-16
  Art. czytany: 1767 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn