A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Budżet i finanse
Petycje
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Oferty inwestycyjne
Rewitalizacja
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
Akcje wyborcze
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Rejestr instytucji kultury
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Plan zamówień publicznych na 2018 rok
» Zapytanie ofertowe - nadzór inwestorski dla 12 zadań inwestycyjnych - termomodernizacja - roboty budowlane
» Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu 'Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Bliżyn wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury'
» P r o t o k ó ł Nr XXIX/2018 z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 5 lutego 2018r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
» Wyjaśnienia do SIWZ -dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Bliżyn ...
 • Ogłoszenia
 • Zawiadomienie o o wszczęciu postępowania

  Zawiadomienie
  o wszczęciu postępowania

  Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
  Zawiadamiam

  że w dniu 7 kwietnia 2010r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Karpackiej Spółki Gazowniczej Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach inwestor, Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa Zabrze Tomasz Bartosiński pełnomocnik w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa indywidualnej nawanialni gazu ziemnego przy istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej 1-ego stopnia, którą tworzyć będzie instalacja do mieszania gazu ziemnego ze środkiem nawaniającym”.
  Projektowane przedsięwzięcie usytuowane będzie na działce położonej w obrębie wsi Bliżyn oznaczonej w katastrze ewidencji gruntów nr 526/9 stanowiącej własność inwestora.
  Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Bliżynie ul. Kościuszki 79a pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu, oraz wnosić ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia zawiadomienia.
  Zawiadamiam, że stosownie do art. 41 kpa strony mają obowiązek zawiadomić tut. Organ o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
  Z uwagi na długotrwałą procedurę postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko związaną z koniecznością opinii i ewentualnych uzgodnień, wyznaczam zgodnie z art. 36 § 1 kpa termin załatwienia sprawy 30 czerwca 2010r.

  Wójt Gminy Bliżyn
  (-) Mariusz Walachnia


  Data wprowadzenia: 2010-04-23 1325
  Data upublicznienia: 2010-04-23
  Art. czytany: 2189 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn