A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe - Barbara Stachera - Sekretarz - stan na dzień 15.03.2019
» V sesja Rady Gminy Bliżyn - 14 marca 2019 r.
» Interpelacja Nr 21/2019 - Radna Małgorzata Zep
» Interpelacja Nr 20/2019 - Radny Krzysztof Olczyk
» Interpelacja Nr 19/2019 - Radna Aneta Smulczyńska
U C H W A Ł A Nr XXXI/259/06 Rady Gminy w Bliżynie - w sprawie zmiany uchwały Nr II/21/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta.

Z dnia: 27 kwietnia 2006 roku

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 oraz art. 45 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 39, poz. 272) Rada Gminy w Bliżynie uchwala, co następuje:

§ 1.


W uchwale Nr II/21/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta zmienionej uchwałami: Nr V/45/03 z dnia 25 kwietnia 2003r, Nr XV/121/04 z dnia 24 czerwca 2004r, Nr XXII/192/05 z dnia 28 kwietnia 2005r.- § 4 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 4.Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie zł 3.750,00
2) dodatek funkcyjny w kwocie zł 1.140,00
3) dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia
zasadniczego w kwocie zł 750,00
4) dodatek specjalny w wysokości 20% łącznie od wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie zł 978,00

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Bliżynie.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Bąk


Data wprowadzenia: 2006-05-09 1347
Data upublicznienia: 2006-05-09
Art. czytany: 1028 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie

czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Dowody osobiste

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1700
wtorek-piątek 745 - 1400

Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Ludności

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1515
wtorek-piątek 745 - 1400

Kasa godziny otwarcia:

Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn